back Back to NVB Online

Giô-na 1

Giô-na Bất Tuân Lệnh Chúa
1 CHÚA phán với Giô-na, con A-mít-tai: 2“Con hãy đi ngay đến thành phố Ni-ni-ve to lớn kia, và rao truyền sự đoán phạt dành cho nó, vì tội ác dân trong thành đã lên thấu đến Ta.” 3Tuy nhiên, Giô-na chuẩn bị trốn qua Tạc-sít để tránh mặt CHÚA. Ông xuống cảng Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tạc-sít. Ông mua vé, xuống tàu đi Tạc-sít cùng với thủy thủ đoàn, để tránh mặt CHÚA.
4Nhưng CHÚA khiến gió thổi mạnh trên biển, gây ra bão táp dữ dội đến nỗi chiếc tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. 5Các thủy thủ khiếp sợ, ai nấy đều khấn vái thần của mình. Rồi họ quăng hàng hóa trong tàu xuống biển để giảm bớt nguy hiểm cho họ. Trong lúc ấy, Giô-na đã xuống dưới khoang tàu, nằm ngủ say. 6Thuyền trưởng đến gần gọi Giô-na: “Anh làm gì mà ngủ say thế kia? Anh hãy thức dậy ngay, khấn vái thần của anh đi. Biết đâu thần của anh sẽ thương xót chúng ta, và cứu chúng ta khỏi chết.”
7Các thủy thủ bảo nhau: “Chúng ta hãy bắt thăm xem do ai mà tai họa này xảy đến cho chúng ta.” Họ bắt thăm, và thăm trúng ngay Giô-na. 8Họ nói với ông: “Xin anh cho chúng tôi biết: Do ai mà tai họa này xảy đến cho chúng tôi? Anh làm nghề gì? Anh từ đâu đến? Quê anh ở đâu? Anh thuộc dân tộc nào?” 9Ông đáp: “Tôi là người Hy-bá. Tôi tôn thờ CHÚA, là Đức Chúa trên trời, là Đấng dựng nên biển và đất khô.” 10Các thủy thủ sợ khiếp kinh, hỏi ông: “Anh đã làm gì vậy?” Khi họ biết được là ông đang trốn để tránh mặt CHÚA, vì ông có nói cho họ biết, 11họ hỏi ông: “Chúng tôi phải đối xử với anh như thế nào để biển lặng cho chúng tôi đây?” Vì biển càng động mạnh thêm mãi. 12Giô-na đáp: “Các anh cứ bắt tôi quăng xuống biển, rồi biển sẽ lặng cho các anh, vì tôi biết chính vì tôi mà các anh mắc phải trận bão dữ dội này.” 13Tuy nhiên các thủy thủ ra sức cố gắng chèo vào bờ, nhưng không vào được, vì biển càng động mạnh thêm mãi. 14Họ cầu khẩn CHÚA: “Lạy CHÚA, chúng con nài xin Ngài chớ để chúng con chết vì mạng sống của người này. Xin Ngài chớ buộc tội chúng con vì đã giết một người vô tội. Vì lạy CHÚA, chính Ngài đã thực hiện theo ý Ngài muốn.” 15Rồi họ bắt Giô-na quăng xuống biển. Biển liền nguôi cơn giận. 16Các thủy thủ kính sợ CHÚA vô cùng. Họ dâng sinh tế cho CHÚA và hứa nguyện với Ngài. 17Nhưng CHÚA sắm sẵn một con cá lớn nuốt chửng Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

The only other TE on the roster to worry about is Dennis Pitta and he has been waylaid with injuries the past few seasons so expect Williams to start right away. Tight end is a deep position in the NFL so I wouldn’t look his way until the 10th or 11th round.. Ian accepts those risks. “It scares me, but football is something that a lot of Cheap Football Jerseys people do not only to make a good living for themselves but putting themselves in a position to make an impact on people’s lives,” he said. Bennell coached former Wales manager Gary Speed, who took his own life five years ago this week. Speed’s family have said Speed was ‘not a victim’ of Bennell, as far as they are aware. “There was something about being out, getting to play a gay character, and getting to play a woman who is so inspiring to me it was such an amazing experience for me. Honestly, if I played gay characters for the rest of my career, I’d be thrilled. Since the team Replica ray bans lease had expired, the owner could explore any option, including a move of the team to Southern California. He said that if LA did finally get an NFL team, it wholesale Jerseys would be through an expansion of the league to 34 teams. Police say gasser admitted shooting former NFL running back Joe Mcknight. Now ABC news learning, gasser was arrested for a violent fight during a road rage incident in 2006 at a gas station at the same intersection where Mcknight was killed. “The other thing was when they were running down the sideline, (Garo) had a chance to throw his body and knock (Bass) out of bounds and he just kind of waved at him. We kidded Garo about that for a long time. Some of those teeth have crowns and bridges that contain gold, platinum, and/or palladium. Those are called PFMs porcelain fused to metal. But JPP oakley outlet is again in prove it mode and only under contract for 2016, which would give Floyd time to beef up his 6 6, 244 pound frame. In the interim, he could certainly bring needed fuel to DC Steve Spagnuolo’s coveted NASCAR pass rush packages considering New York had a meager 23 sacks in 2015.. Genuine Risk (Exclusive Native x Virtuous; b. 1977, d. As president and CEO of First Allied Corp, the holding company for the family business interests, he invested in mobile home parks, cheap oakleys sunglasses restaurants, food service equipment, marine protein, television stations, real estate and natural gas and oil production. In March 2010, Forbes ranked him as tied for the world’s 400th richest person with $2.4bn.. We are then left to live and move in the darkness created by our ego rather than God all cheap nhl jerseys goodness. And still that is all there is: God goodness. A few pieces dared to visit the dark side of the moon. The SMH reported on playwright Mike Daisey’s Fake Oakleys new into the horrible working conditions at Apple’s China factories.

back Back to NVB Online