back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 8

1 CHÚA phán: “Lúc ấy, hài cốt các vua Giu-đa, các quan chức, các thầy tế lễ, các tiên tri, và dân cư thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị đem ra khỏi mộ, 2và phơi dưới mặt trời, mặt trăng, và hết thảy các tinh tú trên trời mà chúng yêu thương, phục vụ, đi theo, cầu hỏi, và thờ phượng. Các hài cốt không được gom lại để cải táng, nhưng sẽ trở thành phân trên mặt đất. 3Hết thảy những người trong dòng dõi gian ác này còn sống sót ở khắp nơi nào Ta đày họ tới đều sẽ chọn thà chết hơn là sống.” Đấy là lời của CHÚA Vạn Quân.
Tội Ác Và Hình Phạt
4Con hãy nói với chúng: “CHÚA phán như vầy:
‘Người ngã xuống, có đứng dậy không?
Người lạc lối, có quay về không?
5Thế sao dân này quay đi luôn?
Thế sao Giê-ru-sa-lem lạc lối mãi?
Chúng ôm chặt điều giả dối,
Không chịu quay về.
6Ta chú ý lắng nghe.
Nhưng chúng nói không thành thật.
Không người nào ăn năn tội ác mình,
Tự hỏi: Tôi đã làm gì vậy?
Ai nấy miệt mài theo đường riêng,
Như ngựa chiến xông vào trận mạc.
7Ngay cả chim hạc trên trời cao
Còn biết thời tiết;
Chim cu, chim én, chim nhạn,
Đều giữ thì giờ bay về.
Nhưng dân Ta không biết
Sắc lệnh của CHÚA.
8Sao các ngươi dám nói: Chúng tôi khôn ngoan,
Chúng tôi có kinh luật của CHÚA?
Kìa, ngòi bút dối gạt của người ghi chép
Đã biến luật Ta thành điều giả dối!
9Người khôn ngoan sẽ bị xấu hổ,
Kinh hoàng, và sa bẫy.
Này, họ đã khước từ lời CHÚA,
Còn khôn ngoan nỗi gì?
10Vì thế, Ta sẽ giao vợ chúng cho kẻ khác,
Ruộng chúng cho người chủ mới.
Vì từ kẻ hèn đến người sang,
Hết thảy đều lo trục lợi.
Từ tiên tri đến thầy tế lễ,
Hết thảy đều gian lận.
11Chúng chữa vết thương dân Ta, con gái Ta,
Cách sơ sài,
Chúng hô hào: Bình an! Tốt đẹp!
Trong khi chẳng có bình an.’ ”
12 CHÚA phán:
“Đáng lẽ chúng phải xấu hổ vì làm điều gớm ghiếc,
Thế nhưng chúng chẳng biết xấu hổ,
Cũng chẳng biết nhục nhã là gì.
Vì thế chúng sẽ ngã với những kẻ ngã,
Đến ngày Ta thăm phạt chúng, chúng sẽ ngã sải dài.”
13 CHÚA phán:
“Ta sẽ thu gom mùa màng của chúng:
Không còn nho trên cây nho,
Không còn vả trên cây vả,
Lá cũng tàn héo.
Những gì Ta đã ban cho chúng
Đều tuột khỏi tay chúng.
14Sao chúng ta lại ngồi thừ thế này!
Hãy gom lại!
Chúng ta cùng nhau trốn sang các thành kiên cố!
Và cùng chết tại đấy,
Vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đã định cho chúng ta phải chết!
Ngài đã cho chúng ta uống nước độc,
Vì chúng ta phạm tội với CHÚA.
15Chúng tôi trông được an ninh, thịnh vượng,
Nhưng chẳng gặp điều lành.
Chúng tôi trông được chữa lành,
Nhưng lại bị khủng bố!
16Từ xứ Đan, đã nghe tiếng ngựa chúng nó khịt mũi;
Chiến mã chúng nó hí lên,
Khắp đất đều rung chuyển,
Chúng xông vào,
Ăn nuốt đất đai
Và sản vật của đất,
Thành phố và dân cư trong đó.”
17 CHÚA phán:
“Này, Ta sai rắn đến giữa các ngươi,
Rắn độc không chịu bùa mê,
Và chúng sẽ cắn các ngươi.”
Giê-rê-mi Đau Lòng Vì Dân Mình Sắp Gặp Thảm Họa
18Niềm vui tôi tan biến,
Đau khổ giày vò tôi,
Tâm thần tôi rã rượi.
19Kìa, tiếng kêu cứu của dân tôi, con gái tôi,
Từ khắp nơi xa gần trong đất nước!
“Có CHÚA tại Si-ôn không?
Có Vua của Si-ôn tại đó không?”
“Tại sao chúng dám chọc giận Ta với những hình tượng chạm trổ của chúng,
Những thần tượng nước ngoài?”
20Mùa gặt đã qua,
Mùa hạ đã dứt,
Nhưng chúng tôi chưa được cứu.
21Lòng tôi tan nát vì cảnh đổ nát tang thương của dân tôi, con gái tôi.
Tôi khóc than sầu muộn, tôi kinh hồn khiếp vía.
22Xứ Ga-la-át có còn dầu xoa dịu vết thương không?
Có bác sĩ tại đó không?
Thế sao vết thương của dân tôi, con gái tôi,
Chưa kéo da non?

Watch instead the safety who moves up from a deep spot to about 6 yards off the line of scrimmage. Just before the snap, cheap jerseys he may start a full tilt blitz hockey jerseys designed to cross the line of scrimmage just after the center delivers the ball to the quarterback.. “So a lot of teams, probably under the anticipation of Replica Oakleys Rodgers going in the top ten picks, didn’t do that. And when he was there at spots like 15, 18 and 21, for example, they might have said, “Hey, you know what, we’ve got a great grade on Rodgers, we like him. Insert the ends of the remaining 10 foot length of pipe into the stems of the two connectors. This will form the crossbar.. Registering for the draft is very easy, and does not require you to visit a military office. You can register for the selective service by simply filling out a form online, at school or at the post office.. Eighty two games is an accident of history, it’s been that number since 1967. A shorter season would certainly create a better product night to night. But it looks a bit like a Mac mini, but hosts a huge variety of outputs nfl jerseys cheap HDMI, WiFi, FireWire, component video, analog video, and optical digital audio. It also boasts a wireless connection and is supposed to be everything you need to connect your computer wholesale Jerseys to Fake Oakleys your home theater system. Not the hero we need or deserve. It was considered lost for 45 years until we rediscovered it like a bunch of stupid idiots, so now we can all “enjoy” its super creepy ending, in which the janitor realizes that his wife will never get better, has a breakdown, and starts handing out nightmarish “happy” masks to the mental patients.. But multiple failed drug tests likely kept Spence from being taken Thursday night. Will his slide continue? Cook has produced on the field, but there’s a lot of smoke about potential leadership issuesas he wasn’t a senior captain. GOLDMAN: Yeah. The doctor reportedly has been treating Kosar to improve blood flow in the brain. Fifa elects or re elects a president every fours years, in the year after the World Cup. Each member association has one vote, meaning a total of 209. He is so quick off the ball and powerful at the point of attack. His ability to shed blocks needs improvement for him to be successful at the NFL level. This version of the game does not allow a computer wholesale jerseys china vs. Computer simulation, so one human player called one team’s offensive plays. BRYANT: Well, I think it’s a little bit of both actually. I think what it really comes down to is to me when you suggest getting rid of kickoffs at this time with health and safety being such an issue in the NFL, it is the first real radicalization of the rules of the game attributable to health and safety, attributable to brain injury, attributable to all of the different issues that we’ve been talking about for the last few years.

back Back to NVB Online