back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 52

Giê-ru-sa-lem Thất Thủ
1Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi, và trị vì mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi, người Líp-na. 2Vua làm điều ác trước mặt CHÚA, theo như mọi điều vua Giê-hô-gia-kim đã làm. 3Những việc này xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem và trong nước Giu-đa đã gây cho CHÚA nổi giận đến nỗi Ngài quay lưng khỏi chúng.
Vua Sê-đê-kia nổi loạn chống lại vua Ba-by-lôn.
4Ngày mồng mười tháng mười, năm thứ chín đời vua Sê-đê-kia, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, kéo toàn quân xuống đánh Giê-ru-sa-lem. Chúng xây đồn đắp lũy bao vây thành. 5Thành bị vây mãi đến năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia.
6Ngày mồng chín tháng tư năm ấy, nạn đói trong thành trầm trọng đến nỗi dân chúng không còn thức ăn; 7tường thành bị chọc thủng. Ban đêm, trong khi quân Canh-đê vẫn còn bao vây thành, toàn quân trốn ra khỏi thành, xuyên qua cổng giữa hai bức tường, gần vườn ngự uyển, hướng về trũng A-ra-ba. 8Nhưng quân Canh-đê đuổi theo vua Sê-đê-kia, và đuổi kịp vua nơi vùng đồng bằng, chỗ khô cạn gần thành Giê-ri-cô, trong khi quân lính bỏ vua chạy tán loạn.
9Quân Canh-đê bắt vua Sê-đê-kia, giải về Ríp-lát thuộc lãnh thổ Ha-mát, cho vua Ba-by-lôn xét xử. 10Vua Sê-đê-kia, nhìn thấy tận mắt các con trai mình bị hành quyết cùng với tất cả các vương hầu quan chức Giu-đa tại Ríp-lát, theo lệnh vua Ba-by-lôn. 11Kế đến, vua Ba-by-lôn sai móc cả hai mắt vua Sê-đê-kia, rồi xiềng vua lại bằng xích đồng, giải về Ba-by-lôn, giam trong ngục cho đến chết.
12Ngày mồng mười tháng năm, nhằm năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, đại diện vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. 13Ông ra lệnh thiêu hủy đền thờ, cung điện, và mọi nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ dinh thự nào cũng bị lửa thiêu rụi. 14Hết thảy quân Canh-đê đi cùng với tướng chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ phá sập tất cả các bức tường bao bọc thành Giê-ru-sa-lem. 15Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, ra lệnh lưu đày những người dân nào còn lại trong thành, cùng với bọn đào ngũ đầu hàng vua Ba-by-lôn, và những thợ thủ công còn sót lại. 16Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, chừa lại thành phần nghèo nhất trong dân, những người nghèo nhất trong nước, để trồng nho và làm ruộng.
Cướp Phá Đền Thờ
17Quân Canh-đê đập bể các trụ đồng của đền thờ, đế, và biển đồng trong đền thờ, rồi chở hết đồng về Ba-by-lôn. 18Chúng cũng khuân đi nào là nồi, xẻng, kéo, chậu, đĩa, và tất cả những dụng cụ khác bằng đồng dùng trong việc thờ phượng. 19Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cũng đem đi các dụng cụ bằng vàng và bằng bạc, tùy theo loại: chén, nồi đựng than, chậu, nồi, chân đèn, đĩa, chén dâng rượu.
20Không thể nào cân nổi khối lượng đồng của hai cột trụ, một cái biển, mười hai con bò đực bên dưới cái bể, và các đế khác do vua Sa-lô-môn cung cấp tại đền thờ. 21Mỗi cột trụ cao khoảng chín mét, chu vi sáu mét, rỗng ruột, dầy độ bảy cen-ti mét rưỡi. 22Trên đầu cột có chóp đồng, cao khoảng hai mét rưởi, chạm trổ đường viền tinh vi hình mạng lưới và trái lựu toàn bằng đồng chung quanh chóp. Cột thứ nhì cũng y như vậy, chạm trổ hình trái lựu, mỗi nửa mét chạm tám trái lựu, cứ thế suốt sáu mét. 23Thế là có chín mươi sáu trái lựu, thêm vào bốn trái lựu cho bốn hướng, tất cả là một trăm trái lựu trên đường viền mạng lưới chung quanh chóp.
Đánh Giết Các Nhà Lãnh Đạo
24Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ bắt Sê-ra-gia, thầy trưởng tế, Sô-phô-ni, phó trưởng tế, và ba thầy tế lễ gác cổng đền thờ. 25Trong thành Giê-ru-sa-lem, ông cũng bắt thêm một viên thái giám chỉ huy quân đội, bảy cận thần của nhà vua có mặt trong thành, viên bí thư của tổng chỉ huy quân đội lo việc động viên quân ngũ, và sáu mươi người vùng ngoại ô đang có mặt trong thành. 26Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, bắt những người này, giải về cho vua Ba-by-lôn tại Ríp-lát. 27Vua Ba-by-lôn ra lệnh đánh và xử tử họ tại Ríp-lát, thuộc lãnh thổ Ha-mát.
Dân Giu-đa Bị Lưu Đày
Thế là dân Giu-đa bị lưu đày xa quê hương. 28Đây là số người bị Nê-bu-cát-nết-sa lưu đày:
Năm thứ bảy, 3.023 người Giu-đa;
29Năm thứ mười tám đời Nê-bu-cát-nết-sa,
832 Người từ Giê-ru-sa-lem;
30Năm thứ hai mươi ba đời Nê-bu-cát-nết-sa,
Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ,
Lưu đày 745 người Giu-đa.
Tổng cộng là bốn ngàn sáu trăm người.
Vua Giê-hô-gia-kin Được Ân Xá
31Sau khi Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, bị lưu đày ba mươi bảy năm, Ê-vin Mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, lên ngôi. Ngày hai mươi lăm tháng chạp, năm vua lên ngôi, vua ra lệnh ân xá và thả Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, ra khỏi ngục. 32Vua nói năng từ tốn với Giê-hô-gia-kin, và đặt ông ngồi cao hơn ngôi các cựu hoàng khác cũng đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. 33Giê-hô-gia-kin thay bỏ áo tù và thường xuyên ngồi ăn đồng bàn với vua trong suốt những ngày còn lại trong đời mình. 34Vua Ba-by-lôn ra lệnh cung cấp lương thực đều đặn cho Giê-hô-gia-kin, theo nhu cầu từng ngày, suốt những ngày còn lại của đời ông, cho đến khi ông qua đời.

how the nfl pro bowl Cheap NFL Jerseys worksThere will be time for a self guided tour before groups board the boat for a scenic cruise to Bannerman Island and see the castle ruins there. Finally, a walking and riding tour of West Baratas Ray Ban Point Academy, includes the parade grounds where George Washington trained the Continental Army, cathedral, and Trophy Point, which houses artifacts from every world war.. OK, this is clearly a screenshot from a Marx brothers movie. There’s no way air raids have ever been as imprecise as a game of beer pong, even back when airplanes had to be pedaled into the sky and could only be flown by pilots weighing less than 130 pounds. CBS mid season replacement shows could also make a difference. One casting choice that is sure to get positive attention is that of transgender actress Laverne Cox ( Is the New Black who costars in the mid season legal drama headed by ray bans sale Katherine Heigl. You could get a crawfish in so many different colors and sizes but they’re all rigged about the same way. You might guess that a crawfish should be rigged with a jighead up near its head, not at all. With the scores at 22 all, Aaron Cruden’s first sideline conversion attempt cheap oakleys sunglasses missed but he got another shot, thanks to an early Irish charge, and nailed it. Ireland had chances to close the game out, but lacked the killer touch. While the regulatory review is pending, LBTYK’s massive buyback program is on hold, and that is providing a headwind to the shares. A year end rally should be in order after acquisition approval.. Rondinelli6, John W. Freeland5, Gregory A. “Looking is for free,” reads a suggestive note written by NFL star Reggie Bush. “But touching’s gonna cost you!”. You want to know how to win ex back? Play the game! Don’t just sit around thinking about it? Do something! All the greatest ideas in the world is meaningless unless they oakley outlet are put into practice. It is true that knowing is half the battle but no game or battle half ray bans sale fought has ever been won. ‘But where there is an injury there’s an opportunity for someone else. We’ve had five or six front line players missing throughout the series so I’ve no doubt we’ll adapt and work that little bit harder this week. It was perhaps all of this playing time which landed McCarron in his current predicament, however: “It was probably a number of things. If you’ve thrown your whole life, you’re going to eventually have a sore arm at some point. We observed that there was a baseline level of T Tau in control mouse serum. However, the levels of serum cheap mlb jerseys T Tau began to increase gradually after injury and it remained significantly higher than sham controls from day 1 to day 30 (Fig. Everybody on the court knows when it’s excessive. To simply sit in our armchairs and say up.

back Back to NVB Online