back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 51

Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhì
1 CHÚA phán như vầy:
“Này, Ta sẽ khiến gió nổi lên
Hủy diệt Ba-by-lôn và dân Canh-đê.
2Ta sẽ sai bọn rê thóc đến, chúng sẽ rê sạch Ba-by-lôn,
Làm cho đất nước điêu tàn,
Vì chúng vây đánh nó tứ phía,
Trong ngày hoạn nạn.
3Người bắn cung hãy giương cung,
Mặc áo giáp đứng sẵn sàng.
Đừng thương xót những kẻ trai tráng,
Hãy giết sạch toàn đội quân.
4Kẻ bị đâm ngã xuống đất Canh-đê,
Người bị thương ngã xuống ngoài đường phố.
5Vì Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không gặp cảnh góa bụa,
Không thiếu vắng Đức Chúa Trời, CHÚA Vạn Quân;
Nhưng đất Canh-đê đầy dẫy tội lỗi,
Chống nghịch Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
6Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn!
Ai nấy phải lo cứu mạng sống mình!
Đừng chết lây vì tội ác nó!
Vì đây là thời kỳ báo ứng của CHÚA,
Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng.
7Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay CHÚA,
Làm cho thế giới say mèm;
Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn,
Vì thế chúng phát điên.
8Bỗng chốc Ba-by-lôn sụp đổ tan tành.
Hãy khóc than nó!
Hãy xoa dầu lên vết thương nó!
Biết đâu nó sẽ lành.
9Chúng ta cố gắng cứu chữa Ba-by-lôn,
Nhưng nó vẫn không lành.
Hãy bỏ mặc nó! Chúng ta ai nấy hãy trở về quê hương mình,
Vì sự đoán phạt nó lên đến tận trời,
Cao đến tận mây.
10 CHÚA đã báo thù cho chúng ta.
Hãy đến, chúng ta hãy rao truyền tại Si-ôn
Công việc của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.
11Hãy chuốt mũi tên, bỏ đầy bao!
CHÚA đã giục lòng các vua Mê-đi
Xông đánh Ba-by-lôn,
Vì Ngài có chương trình hủy diệt nó;
Vì đây là sự báo trả của CHÚA,
Ngài báo trả cho đền thờ của Ngài.
12Hãy giương cờ chống lại tường thành Ba-by-lôn,
Hãy tăng cường trạm gác,
Hãy đặt lính canh,
Chuẩn bị quân phục kích!
Vì CHÚA đã hoạch định,
Và Ngài sẽ thi hành điều Ngài phán về dân Ba-by-lôn.
13Ngươi sống giữa nhiều dòng sông,
Ngươi có nhiều kho của báu,
Đời ngươi đã kết thúc,
Phần lời bất lương của ngươi đã bị cắt.
14 CHÚA Vạn Quân lấy chính mình Ngài mà thề:
Chắc chắn Ta sẽ khiến quân địch tràn ngập thành như châu chấu,
Tiếng chúng reo hò chiến thắng vang dội khắp nơi.
CHÚA Là Đấng Tạo Hóa
15Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài,
Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.
16Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời náo động,
Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất,
Ngài khiến chớp lóe lên trong cơn mưa,
Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài.
17Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết,
Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình,
Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp,
Chẳng có hơi thở bên trong.
18Các thần tượng đều không có giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm,
Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt.
19Nhưng phần cơ nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu,
Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật,
Và Y-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
Ba-by-lôn Bị Trừng Phạt
20Ngươi là cây búa,
Là vũ khí chiến trận của Ta,
Ta dùng ngươi đập tan các nước,
Tiêu diệt các vương quốc.
21Ta dùng ngươi đập tan ngựa chiến và kỵ binh,
Ta dùng ngươi đập tan xe ngựa và người đánh xe;
22Ta dùng ngươi đập tan đàn ông và đàn bà,
Ta dùng ngươi đập tan già và trẻ,
Ta dùng ngươi đập tan thanh niên và thiếu nữ;
23Ta dùng ngươi đập tan người chăn và bầy dê cừu,
Ta dùng ngươi đập tan người cầy ruộng và bò kéo cầy,
Ta dùng ngươi đập tan tỉnh trưởng và quận trưởng.”
24 CHÚA phán: “Nhưng Ta sẽ báo trả Ba-by-lôn và toàn dân Canh-đê tất cả những công việc ác chúng làm cho Si-ôn, ngay trước mắt các ngươi.”
25 CHÚA phán:
“Này, hỡi núi hủy diệt, Ta chống nghịch ngươi,
Ngươi hủy diệt cả thế giới,
Nhưng Ta sẽ dang tay đánh ngươi,
Ta sẽ khiến ngươi lăn xuống hốc đá,
Ngươi sẽ thành một núi gạch vụn cháy đen.”
26 CHÚA phán:
“Không ai sẽ moi ra được từ ngươi một tảng đá dùng làm đá góc nhà
Hoặc để xây nền,
Vì ngươi sẽ điêu tàn mãi mãi.
27Hãy giương cờ lên cao trên đất!
Hãy thổi tù và vang khắp các nước!
Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó!
Hãy điều động các vương quốc A-ra-rát, Minh-ni,
Và Ách-kê-na chống lại nó!
Hãy cử tổng tư lệnh!
Ngựa chiến hãy xung trận như châu chấu lởm chởm đầy mặt đất!
28Hãy biệt riêng các dân tộc ra tranh chiến với nó:
Vua Mê-đi
Và các tỉnh trưởng, quận trưởng,
Và tất cả các lãnh thổ dưới quyền vua.
29Đất rúng động trong cơn đau quặn thắt,
Vì CHÚA thực hiện ý định của Ngài,
Biến đất nước Ba-by-lôn thành sa mạc hoang vu,
Không người ở.
30Các chiến sĩ Ba-by-lôn ngừng giao chiến,
Nép mình trong đồn lũy;
Họ cạn sức,
Trở nên như đàn bà;
Nhà cửa trong thành bị đốt cháy,
Then cài cổng thành bị bẻ gẫy.
31Người đưa tin chạy gặp người đưa tin,
Sứ giả chạy gặp sứ giả,
Báo cáo lên vua Ba-by-lôn:
Cả kinh thành đều thất thủ.
32Những khúc sông cạn, có lối đi băng qua, đều bị chiếm giữ;
Các ao sậy đều bị đốt cháy;
Các chiến sĩ kinh hồn khiếp vía.”
33Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
“Ba-by-lôn giống như sân đạp lúa
Trong giờ đạp lúa;
Mùa gặt sẽ đến trong chốc lát.
34Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn,
Ăn nuốt tôi và phá rối tôi,
Vét sạch tôi như một cái nồi trống,
Nuốt chửng tôi như rắn nuốt mồi,
Ăn đầy bụng những món cao lương mỹ vị của tôi,
Rồi đuổi tôi đi.
35Dân thành Si-ôn nói: ‘Cầu xin sự tàn ác gây cho tôi và dòng họ tôi
Đổ lại trên dân Ba-by-lôn!’
Giê-ru-sa-lem nói:
‘Cầu xin huyết tôi đổ lại trên dân Canh-đê!’ ”
36Vì thế CHÚA phán như vầy:
“Này, Ta sẽ biện hộ cho con,
Ta sẽ báo thù cho con;
Ta sẽ làm cho biển nó khô,
Và mạch nước nó cạn.
37Ba-by-lôn sẽ đổ nát thành đống đá,
Thành hang chó rừng,
Chốn hoang vu kinh rợn, không người ở;
Ai đi ngang qua phải xuýt xoa.
38Chúng đều rống lên như sư tử,
Gầm gừ như sư tử con.”
39 CHÚA phán:
“Khi chúng nóng tiết,
Ta sẽ dọn tiệc cho chúng,
Cho chúng say sưa vui thỏa,
Để rồi chúng ngủ giấc ngủ ngàn thu,
Không bao giờ thức dậy nữa.
40Ta sẽ đem chúng xuống lò thịt
Như chiên con,
Như cừu đực và dê đực.
41Ôi, thành Si-sách đã thất thủ!
Kinh thành cả thế giới từng ca ngợi đã bị chiếm đóng!
Ôi, Ba-by-lôn hoang vu rùng rợn
Giữa các nước!
42Biển nổi dậy,
Các lượn sóng gào thét tràn ngập Ba-by-lôn.
43Các thành phố điêu tàn,
Đất nước Ba-by-lôn khô hạn, hoang vu,
Không người ở,
Cũng không người qua lại.
44Ta sẽ trừng phạt thần Bên tại Ba-by-lôn,
Bắt nó nhả ra những gì nó đã nuốt;
Các dân tộc không còn lũ lượt kéo về cúng bái nữa,
Ngay cả tường thành Ba-by-lôn cũng sụp đổ.
45Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn,
Ai nấy hãy chạy thoát thân,
Tránh khỏi cơn phẫn nộ của CHÚA!
46Đừng ngã lòng, cũng đừng hoảng sợ
Vì tin đồn trong nước.
Năm nay, tin thế này, năm sau lại có tin thế kia.
Cảnh bạo ngược tàn khốc xảy ra trong nước,
Các tướng lãnh tranh giành quyền thế sát hại lẫn nhau.
47Vì thế, sẽ có ngày
Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn,
Cả đất nước sẽ nhục nhã ê chề,
Mọi người sẽ bị đâm, ngã xuống chết giữa thành.”
48 CHÚA phán:
“Trời và đất, cùng mọi vật trên trời, dưới đất,
Đều reo mừng,
Vì quân tàn phá hủy diệt từ phương bắc
Xông vào đánh Ba-by-lôn.
49Hỡi dân Y-sơ-ra-ên bị đâm chết, phải, dân Ba-by-lôn sẽ ngã xuống chết,
Cũng như những người bị Ba-by-lôn
Đâm chết ngã xuống khắp cả đất.
50Hỡi những kẻ thoát khỏi lưỡi gươm,
Hãy đi, đừng dừng lại!
Từ xa, hãy tưởng nhớ CHÚA,
Hãy gợi lại trong tâm trí hình ảnh Giê-ru-sa-lem.
51Chúng con xấu hổ
Vì chúng con bị chế nhạo,
Chúng con nhục nhã trùm mặt lại,
Khi quân nước ngoài xông vào
Đền thánh của CHÚA.”
52 CHÚA phán:
“Vì thế, sẽ có ngày
Ta trừng phạt các tượng hình Ba-by-lôn,
Và khắp đất nước,
Kẻ bị thương sẽ rên xiết.”
53 CHÚA phán:
“Dù Ba-by-lôn có lên cao đến tận trời,
Dù nó xây tường thành kiên cố cao chót vót,
Ta cũng sẽ sai quân tàn phá hủy diệt xông đánh nó.
54Hãy lắng nghe!
Tiếng kêu la vang lên từ Ba-by-lôn,
Tiếng tàn phá khốc liệt từ đất nước Canh-đê.
55Vì CHÚA đang hủy diệt Ba-by-lôn,
Các lượn sóng quân thù như nước lũ gào thét,
Chúng reo hò át mất
Tiếng kêu la của Ba-by-lôn.
56Vì kẻ hủy diệt xông đánh Ba-by-lôn;
Các chiến sĩ nó bị bắt,
Gẫy cung;
Vì CHÚA là Đức Chúa Trời thưởng phạt,
Ngài chắc chắn sẽ báo trả.”
57Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán:
“Ta sẽ khiến cho các cấp lãnh đạo và cố vấn,
Các tỉnh trưởng, quận trưởng, và các chiến sĩ đều say mèm,
Để rồi chúng ngủ giấc ngàn thu, không hề thức dậy.”
58 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Các tường thành dày chắc của Ba-by-lôn sẽ bị san bằng,
Các cổng thành cao vút sẽ bị đốt cháy,
Dân chúng khổ nhọc luống công,
Các dân tộc lao lực mệt mỏi, công trình họ chỉ dành cho lửa.”
Tiên Tri Giê-rê-mi Giao Cuộn Da Ghi Chép Lời Tiên Tri Về Ba-by-lôn Cho Sê-ra-gia
59Đây là lời tiên tri Giê-rê-mi dặn Sê-ra-gia, con Nê-ri-gia, cháu Ma-ha-sê-gia, khi ông đi qua Ba-by-lôn với vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, vào năm thứ tư triều vua Sê-đê-kia. Lúc ấy, Sê-ra-gia giữ chức tổng trưởng cục quân nhu. 60Giê-rê-mi chép vào một cuộn sách tất cả những tai họa sẽ xảy đến cho Ba-by-lôn, tức là tất cả những lời ghi chép ở trên về Ba-by-lôn. 61Giê-rê-mi bảo Sê-ra-gia: “Khi ông đến Ba-by-lôn, ông nhớ đọc lớn tiếng tất cả lời này, 62rồi cầu nguyện: ‘Lạy CHÚA, chính Ngài phán rằng Ngài sẽ hủy diệt thành này, đến nỗi không người nào ở nữa, thậm chí thú cũng không, và nơi này sẽ hoang vu mãi mãi. 63Khi ông đọc xong, ông hãy cột một hòn đá vào sách này, rồi quăng xuống sông Ơ-phơ-rát 64và nói: Ba-by-lôn sẽ chìm xuống như vậy, chẳng bao giờ nổi lên nữa, vì tai họa Ta sẽ giáng xuống trên nó.’ ”
Lời của Giê-rê-mi chấm dứt ở đây.

comisionado de la nfl pide disculpas por el escIf you’ve got gigantic hands and therefore think that looks pretty big, basically it’s only Fake ray bans half the Cheap Football Jerseys size of a Snickers (1.2 ounces versus 2.0 ounces) so there’s a good chance you’ll wind up eating two or eating something else when you get hungry again. Either way you might as well have eaten the candy bar, for all the good it’s doing you.. Their teacher taught them how to call someone out on the replica oakleys Internet and try to embarrass them. He or she is self righteous and petty.”Tweets that made the selection posted online belong to several NFL players, including Chris Culliver, the 49ers player who sparked controversy last week by making insensitive statements about potentially gay NFL players. Uggs We stay toms outlet in nfl bengals three michael kors outlet villages coach outlet online where mcm bags a nike air surname michael kors v?skor Zhao, nike air force this has nike wholesale jerseys free run two lunette ray ban pas cher children, ugg australia big burberry handbags boys, scarpe hogan little air jordan retro girls. Occhiali oakley I abercrombie generally nike roshe boy barbour mens jackets with burberry sale big louboutin Jiaozhao nike free shoes fly. He also won two consecutive European Championships with his U 21 Italian side. He is known for his dominating presence in the defense area and is also an exceptional leader with a good influence on his teammates. In these cases, RNFL loss occurs predominantly on the nasal and temporal side of the optic disc, a pattern identified on ophthalmoscopy as band atrophy (BA) of the RNFL,8, 9, 10, 11 and there is cheap nfl jerseys preservation of the uncrossed nerve fibres, which originate in the temporal hemiretina and penetrate the optic nerve through the superior and inferior arcuate fibre bundles. Using time domain (TD) optical coherence tomography (OCT), Danesh Meyer et al1 studied the spatial relationship between RNFL thickness measured with TD OCT and VF sensitivity measured with standard automated perimetry (SAP) in jordan sale patients with chiasmal compression and Cheap Oakleys found close correlations particularly with the temporal sector of the optic disc. Tattoo styles thought of originating the US, like eagles and figures, developed around WWII and ideas wartime masculinity. They are literal, easily understood and generally placed on the body without relationship to each other, unrelated images that do not follow a personal narrative. Wilson has since returned as the potential leader of a buyout to take the company private. Wilson believes he can find a private equity backer. Cold Spring Harbor Laboratory, one of the richest wellsprings of the science underlying biotechnology, are making startling strides in the fight against cancer. A company spawned in the Long Island High Technology Incubator at Stony Brook University, where the first MRI image in history was created, has developed the first virtual colonoscopy technology to be approved by the FDA.

back Back to NVB Online