back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 50

Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Đầu Tiên
1Đây là lời CHÚA phán qua tiên tri Giê-rê-mi về Ba-by-lôn, đất nước người Canh-đê.
2“Hãy rao ra giữa các nước, hãy thông báo,
Hãy giương cờ và thông báo,
Đừng che giấu gì cả, hãy nói lên:
‘Ba-by-lôn sẽ bị xâm chiếm,
Thần Bên xấu hổ,
Thần Mê-rô-đác khiếp đảm,
Các tượng đúc xấu hổ,
Các thần tượng khiếp đảm.’
3Vì một dân từ phương bắc tấn công đánh nó,
Làm cho đất nước nó tiêu điều hoang vắng,
Đến nỗi không một ai sống tại đó nữa,
Cả người và thú đều trốn chạy, mất biệt.”
4 CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, vào lúc ấy,
Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa sẽ cùng nhau đến,
Chúng vừa đi vừa khóc lóc,
Tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời mình.
5Chúng sẽ hỏi đường về Si-ôn,
Chúng sẽ quay mặt về hướng ấy:
‘Hãy đến, chúng ta hãy kết hiệp với CHÚA,
Với một giao ước đời đời
Không hề quên lãng.’
6Dân Ta là đàn cừu đang chết mất;
Bọn chăn dẫn chúng đi lạc,
Rẽ loanh quanh trên núi;
Chúng lang thang từ núi đến đồi,
Quên mất ràn của mình.
7Ai gặp chúng cũng ăn nuốt chúng;
Kẻ thù chúng còn bảo: ‘Chúng tôi sẽ không bị buộc tội,
Vì chúng đã phạm tội với CHÚA, chính Ngài là đồng cỏ chân chính,
Và nguồn hy vọng của tổ phụ chúng; Ngài là CHÚA.’
8Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn,
Hãy ra khỏi đất nước người Canh-đê,
Hãy trở nên như dê đực dẫn đầu bầy dê cừu.
9Này, Ta sẽ dấy lên một liên hiệp các nước lớn từ phương bắc;
Chúng sẽ tiến đánh Ba-by-lôn,
Chúng sẽ dàn binh,
Đánh chiếm thành;
Mũi tên chúng là mũi tên của chiến sĩ gieo tang tóc,
Không trở về tay không.”
10 CHÚA phán:
Đất nước Canh-đê sẽ bị cướp phá,
Tất cả những người cướp phá nó sẽ no nê.
11Hỡi những kẻ cướp bóc tài sản của Ta,
Dù các ngươi vui mừng hí hửng,
Dù các ngươi nhảy nhót như bò cái tơ đạp lúa,
Và hí lên như ngựa giống,
12Mẹ các ngươi sẽ xấu hổ vô cùng,
Người sinh đẻ các ngươi sẽ mang tủi nhục,
Vì này, đất nước các ngươi sẽ trở nên hèn yếu nhất,
Một sa mạc, khô hạn và hoang vu.
13Vì cơn phẫn nộ của CHÚA,
Toàn cõi đất nước sẽ hoang vu, không người ở;
Ai đi ngang qua Ba-by-lôn cũng kinh hoàng xuýt xoa
Vì tất cả đều hoàn toàn đổ nát.
14Hỡi tất cả những chiến sĩ bắn cung,
Hãy dàn quân bao vây Ba-by-lôn!
Hãy bắn vào thành, đừng tiếc mũi tên nào,
Vì nó phạm tội chống nghịch CHÚA!
15Hãy reo hò tứ phía!
Nó giơ tay đầu hàng; Các tháp canh sụp đổ,
Các tường thành bị phá sập.
Đây là sự báo trả của CHÚA.
Hãy báo trả nó!
Hãy xử với nó y như nó đã xử!
16Người gieo giống và người cầm lưỡi liềm vào mùa gặt,
Hãy rời khỏi Ba-by-lôn!
Vì lưỡi gươm ức hiếp,
Ai nấy hãy quay về với dân tộc mình,
Hãy trốn về quê hương mình!
17Dân Y-sơ-ra-ên là đàn cừu tản lạc,
Bị sư tử rượt đuổi;
Trước kia, vua A-si-ri ăn nuốt chúng,
Sau này, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, gặm xương chúng.
18Vì thế, CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
“Này, Ta sẽ trừng phạt vua Ba-by-lôn và đất nước nó,
Như Ta đã trừng phạt vua A-si-ri.
19Nhưng Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên trở về đồng cỏ chúng,
Chúng sẽ ăn cỏ trên núi Cạt-mên và đồi Ba-san,
Chúng sẽ ăn thỏa thuê
Trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át.”
20 CHÚA phán:
“Trong những ngày ấy, đến lúc ấy,
Không ai tìm được
Tội ác của Y-sơ-ra-ên,
Cũng chẳng ai kiếm được
Lỗi của Giu-đa,
Vì Ta sẽ tha thứ những người Ta cho phép sống.”
21 CHÚA phán:
“Hãy tiến lên đánh phá đất nước Mê-ra-tha-im
Và những người sống ở Phê-cốt!
Hãy tàn sát, hãy tận diệt chúng,
Hãy thi hành mọi điều Ta phán dạy.
22Trong nước vang rền tiếng giặc giã,
Tàn phá khốc liệt khắp mọi nơi.
23Ôi, cây búa của toàn thế giới
Bị chặt gẫy và đập nát tan tành!
Ôi, Ba-by-lôn nằm giữa các nước,
Hoang vu rùng rợn!
24Hỡi Ba-by-lôn, Ta đã gài bẫy ngươi,
Và ngươi bị sập bẫy mà không biết;
Ngươi đã bị lùng bắt
Vì ngươi thách thức CHÚA.
25 CHÚA đã mở toang kho vũ khí,
Ném ra ngoài các khí giới phẫn nộ;
Vì CHÚA Vạn Quân có việc phải làm
Trong đất nước Canh-đê.
26Hãy tiến vào đất nó từ mọi phía,
Hãy mở toang các vựa lúa,
Hãy chất thành đống như đống lúa,
Hãy diệt sạch,
Đừng chừa sót một ai!
27Hãy giết tất cả những con bò đực,
Hãy đưa chúng xuống lò sát sinh!
Khốn thay cho chúng,
Vì ngày đoán phạt chúng đã đến!
28Nghe này, dân tị nạn trốn khỏi Ba-by-lôn,
Đến Si-ôn thuật lại
Về sự báo trả của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta;
Ngài báo thù cho đền thờ của Ngài,
29Hãy triệu tập tất cả những người bắn cung
Đánh lại Ba-by-lôn!
Hãy đóng quân bao vây thành,
Đừng cho ai chạy thoát!
Hãy báo trả nó tùy theo việc nó làm,
Hãy xử với nó y như nó đã xử,
Vì nó xấc xược với CHÚA,
Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.”
30 CHÚA phán:
“Vì thế, những kẻ trai trẻ của nó sẽ ngã xuống ngoài đường phố,
Và tất cả những lính chiến của nó bị giết chết trong ngày ấy.”
31 CHÚA Vạn Quân phán:
“Này, Ta chống nghịch ngươi, hỡi kẻ xấc xược!
Vì ngày của ngươi đã đến,
Giờ Ta trừng phạt ngươi đã tới.
32Kẻ xấc xược sẽ vấp ngã,
Không ai đỡ nó dậy.
Ta sẽ nhen lửa đốt các thành nó,
Và lửa sẽ thiêu nuốt mọi vật xung quanh.”
33 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Dân Y-sơ-ra-ên bị ức hiếp,
Dân Giu-đa cũng vậy.
Tất cả những người đã bắt giữ chúng
Đều nắm chặt lấy chúng, không chịu thả chúng đi.
34Nhưng Đấng Cứu Chuộc chúng thật quyền oai,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
Ngài chắc chắn sẽ bênh vực chúng,
Cho đất nước chúng thanh bình,
Nhưng dân Ba-by-lôn lại gặp rối loạn.”
35 CHÚA phán:
“Lưỡi gươm chống nghịch dân Canh-đê,
Và những người sống ở Ba-by-lôn,
Các quan chức và những kẻ khôn ngoan trong nước.
36Lưỡi gươm chống nghịch bói toán,
Khiến chúng ra ngu dại.
Lưỡi gươm chống nghịch các chiến sĩ,
Làm cho chúng khiếp vía.
37Lưỡi gươm chống nghịch các ngựa chiến và xe chiến mã,
Và tất cả bọn lính thuê,
Khiến chúng thành đàn bà.
Lưỡi gươm chống nghịch các kho châu báu,
Khiến chúng bị cướp phá.
38Cơn hạn hán giáng xuống các mạch nước,
Khiến chúng cạn khô.
Vì đây là đất thờ hình tượng,
Và dân chúng điên cuồng chạy theo các tượng ghê rợn.
39Vì thế, mèo rừng và chó rừng sẽ ở đó,
Cùng với đà điểu;
Không hề có người đến đó ở nữa,
Từ đời này qua đời kia, không ai đến đó định cư.”
40 CHÚA phán:
“Như khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm, Gô-mô-rơ,
Và các thành phụ cận,
Sẽ không có người ở đó,
Cũng chẳng ai đến đó lập cư.
41Này, một dân kéo đến từ phương bắc,
Một dân tộc hùng mạnh,
Và nhiều vua dấy lên từ các đầu cùng đất.
42Chúng nắm chặt cung và lao,
Chúng hung ác, không thương xót,
Tiếng chúng hét tựa như biển cả gào thét,
Chúng cưỡi ngựa,
Chúng trang bị như chiến sĩ sẵn sàng xông trận đánh ngươi,
Hỡi Ba-by-lôn, cô gái mỹ miều!
43Vua Ba-by-lôn nghe tiếng đồn về bọn chúng,
Tay vua rụng rời,
Vua lo sợ, lòng vua quặn thắt
Như người sản phụ chuyển dạ.
44Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh
Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi,
Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nước trong chốc lát;
Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị.
Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo?
Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta?
45Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ba-by-lôn,
Và kế hoạch Ngài dự trù cho đất nước Canh-đê:
Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi,
Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng.
46Đất rúng động khi nghe Ba-by-lôn thất thủ,
Tiếng kêu la vang dội giữa các nước.”

No dish. No paying for games they won’t watch. The 8 year old son of Michelle’s niece Rachel Hutchins is now officially cheap nfl jerseys a member of the Duggar clan, four months after he moved in with the family this past July.In Touch reports that an Arkansas judge granted a request made by Jim Bob and Michelle to become the permanent guardians of their grand nephew on November 14, stating in his ruling that it was in the ‘best interest’ of the child.The Duggars took in the boy after his ‘unemployed and homeless’ mother struggled to care for him.The news comes a little over a year after it was revealed that the Duggars’ eldest son Josh had molested four of his minor sisters when he was a teenager, and that Jim Bob did not formally notify members of law enforcement about his son’s offenses.Scroll down for videoTough times: Hutchins was arrested and charge with felony breaking and entering this past April (mugshot above)’Jim Bob and Michelle have made the child feel right at home. They treat him like their own and he looks up to them as parents,’ a source told the magazine, adding that the boy’s mother is also able to have supervised visits with her son at the Duggar’s home.Hutchins was reportedly among those who supported the Duggars bid to be named the guardian of her son, with her own personal struggles making it difficult to raise the child.She is on probation for three years after being arrested this past April on felony charges of breaking and oakley sunglasses outlet entering.More details can be found in this week’s InTouch, on newsstands FridayMichelle has also frequently talked about her desire to have another child, having given birth to a stillborn daughter in December 2011 that replica oakleys she named Jubilee Shalom.And it seems that the family’s recent scandal was not an issue for the court when agreeing to grant the request for guardianship.It was revealed in May that Josh had molested multiple minors when he was a teenager, and in June the family confirmed that four of the five victims were his own sisters.Then in July, TLC announced they would be cancelling the family’s show 19 Kids and Counting, but featuring Jessa and Jill in a sexual abuse special.That all seems to be behind Cheap NFL Jerseys the Duggars now though, with a source close to the family saying: ‘Jim Bob and Michelle couldn’t be happier right now.’Most watched News videos Meryl Streep uses speech to call out Trump for his actions oakley outlet Donald Trump mocks disabled New York Times reporter in 2015 Man uses Yellow Pages to call repairer for his Goggomobil Sickening moment schoolboy is kicked in head and left on ground Heartbreaking moment horse cries at owner funeral Met Office: Cold weather and snow sweeps across Europe Underground passengers show off their undies for No Pants Day Mark Hamill reads Trump tweet in the voice of Joker we can Celebrities share moments from Obama presidency Five inmates injured during prison brawl at Chicago jail Student mocks Donald Trump in epic presidential graduation speech Hammerhead shark bites whaler in cheap jordans half as cheap nfl jerseys fisherman reels in.

back Back to NVB Online