back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 49

Chúa Trừng Phạt Dân Am-môn
1Về dân Am-môn.
CHÚA phán như vầy:
“Phải chăng Y-sơ-ra-ên không có con trai?
Không người thừa kế?
Tại sao thần Minh-côm xâm chiếm tỉnh Gát,
Và dân nó định cư trong các thành của Gát?”
2 CHÚA phán:
“Vì thế, sẽ có ngày,
Ta sẽ khiến tiếng hò hét của chiến trận vang dội
Khắp thủ đô Ráp-ba của dân Am-môn:
Thủ đô sẽ thành gò đổ nát hoang tàn,
Các làng mạc xung quanh sẽ bị lửa thiêu hủy,
Và Y-sơ-ra-ên sẽ đánh đuổi
Quân xâm lược.”
CHÚA phán vậy.
3“Hỡi Hết-bôn, hãy gào than, vì thành A-hi điêu tàn!
Hỡi các làng mạc xung quanh Ráp-ba, hãy kêu la,
Hãy quấn vải tang ngang lưng, hãy đấm ngực,
Hãy rạch cắt mình, chạy tới chạy lui!
Vì thần Minh-côm sẽ đi đày
Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần.
4Hỡi cô gái bội bạc,
Sao ngươi tự hào về thung lũng,
Về thung lũng phì nhiêu của mình?
Ngươi tin cậy vào của cải mình, và thách thức:
‘Ai dám tấn công ta?’ ”
5 CHÚA Vạn Quân phán: “Này, Ta sẽ khiến kinh hoàng đổ ập xuống ngươi
Từ mọi nước xung quanh.
Các ngươi sẽ tháo chạy tán loạn, mỗi người mỗi ngả,
Không ai tập hợp dân tỵ nạn.”
6 CHÚA phán: “Tuy nhiên, sau này, Ta sẽ phục hồi dân Am-môn.”
Lời Chúa Phán Về Ê-đôm
7Về dân Ê-đôm.
CHÚA Vạn Quân phán:
“Phải chăng vùng Thê-man không còn người khôn ngoan?
Người thông sáng đã mất tài cố vấn?
Trí khôn ngoan của họ đã mòn?
8Hỡi dân Đê-đan, hãy quay đi, trốn chạy,
Hãy ẩn mình nơi sâu kín,
Vì Ta sẽ giáng tai họa xuống nhà I-sau,
Đến thời Ta trừng phạt nó.
9Nếu thợ hái nho đến vườn ngươi,
Chúng sẽ không chừa sót lại quả nào cho người mót.
Nếu bọn trộm đến ban đêm,
Chúng sẽ cướp phá thỏa thuê.
10Thật vậy, chính Ta đã lột trần I-sau,
Phơi bầy chỗ ẩn núp của nó,
Để nó không thể trú ẩn được.
Con cháu, họ hàng, láng giềng nó đều chết mất.
Không ai ra tay cứu giúp:
11‘Hãy giao cô nhi cho tôi lo liệu,
Các quả phụ hãy tin cậy tôi.’ ”
12Vì CHÚA phán như vầy: “Nếu những kẻ không đáng tội uống chén này vẫn phải uống, lẽ nào ngươi tránh khỏi sự trừng phạt? Không đâu, ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi chắc chắn phải uống chén này.” 13CHÚA phán: “Ta chỉ chính mình Ta thề rằng thành Bốt-ra sẽ điêu tàn, đổ nát, bị khinh chê, nguyền rủa, và hết thảy các thành xung quanh nó đều sẽ thành đống vụn đổ nát mãi mãi.”
14Tôi nghe tin từ CHÚA,
Ngài đã sai sứ giả đến với các nước:
“Hãy tập hợp lại, tấn công nó!
Hãy chuẩn bị ra trận!
15Này, Ta sẽ khiến ngươi nên hèn mọn nhất giữa các nước,
Bị nhân loại khinh chê.
16Sự kinh hoàng ngươi gieo rắc,
Và lòng ngạo mạn của ngươi đã lừa gạt ngươi;
Ngươi sống trong khe đá,
Ngươi chiếm đỉnh đồi cao;
Dù ngươi xây tổ mình trên cao như chim đại bàng,
Ta cũng sẽ hạ ngươi xuống.”
CHÚA phán vậy.
17Ê-đôm sẽ hoang vắng đến phát khiếp;
Mọi người đi ngang qua đều kinh hồn xuýt xoa
Trước tất cả những cảnh tượng tàn khốc ấy.
18 CHÚA phán:
“Ê-đôm sẽ bị hủy diệt giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
Và các thành phụ cận.
Sẽ không có người sống tại đó,
Cũng không ai đến đó định cư.
19Này, như sư tử từ rừng rậm sông Giô-đanh
Phóng vào đồng cỏ bốn mùa xanh tươi,
Ta sẽ đuổi người chăn ra khỏi nước trong chốc lát,
Và Ta sẽ lập người Ta chọn lên cai trị.
Vì ai giống như Ta? Ai dám đòi Ta khai báo?
Có kẻ chăn nào dám chống đối Ta?
20Vì thế, hãy nghe điều CHÚA dự định làm cho Ê-đôm,
Và kế hoạch Ngài dự trù cho dân Thê-man:
Ngay cả những con chiên nhỏ cũng sẽ bị lôi đi,
Và đồng cỏ sẽ kinh hoàng vì số phận của chúng.
21Đất rúng động khi nghe chúng sụp đổ,
Tiếng kêu la vang dội đến Biển Đỏ.
22Này, kẻ thù giống như chim đại bàng bay vút lên cao,
Dang cánh ra bủa đánh Bốt-ra;
Trong ngày ấy, tinh thần các chiến sĩ Ê-đôm
Giống như lòng người phụ nữ đang chuyển bụng.”
Lời Chúa Phán Về Thành Đa-mách
23Về Đa-mách.
Dân thành Ha-mát và Ạt-bát đều bối rối
Vì chúng nghe tin dữ;
Chúng lo âu thấp thỏm
Như biển cả không lặng sóng.
24Dân thành Đa-mách bủn rủn
Quay lưng bỏ chạy;
Chúng khiếp vía kinh hồn,
Đau đớn quặn thắt
Như người phụ nữ đang chuyển bụng.
25Ôi, thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp,
Đã rơi vào quên lãng!
26Vì thế, trong ngày ấy, những người trai trẻ sẽ ngã xuống ngoài đường phố,
Và hết thảy các chiến sĩ sẽ nằm yên, không động đậy.
CHÚA Vạn Quân phán vậy.
27Ta sẽ nhen lửa đốt tường thành Đa-mách,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các thành trì kiên cố của Bên Ha-đát.
Lời Chúa Phán Về Dân Kê-đa
28Về dân Kê-đa và các làng định cư trong sa mạc bị vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm.
CHÚA phán:
“Hãy nổi dậy tiến đánh Kê-đa,
Tàn phá dân phương đông.
29Chúng sẽ đem đi lều trại và bầy súc vật,
Luôn cả màn trại và hết thảy các vật dụng khác,
Lạc đà chúng cũng cưỡi đi,
Và từ trên lưng lạc đà chúng la hét:
‘Kinh hoàng tứ phía!’ ”
30 CHÚA phán:
“Hãy bỏ chạy, lánh đi thật xa,
Hãy ẩn náu nơi sâu kín với dân các làng định cư,
Vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dự trù hại các ngươi,
Và lập kế hoạch chống lại các ngươi.”
31 CHÚA phán:
“Hãy nổi dậy tiến đánh một dân tộc sống nhàn hạ, yên ổn,
Sống tách biệt, không cần cửa đóng, then gài.”
32 CHÚA phán:
“Nhưng lạc đà của chúng sẽ cướp đi,
Bầy bò đông đảo sẽ thành chiến lợi phẩm;
Ta sẽ rải dân cạo tóc màng tang ra khắp các hướng gió;
Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía.
33Làng định cư sẽ thành hang chó rừng,
Tiêu điều hoang vắng đến muôn đời.
Không ai sống tại đó,
Cũng không người nào đến đó định cư.”
Lời Chúa Phán Về Ê-lam
34Đây là lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam, vào đầu triều vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa.
35 CHÚA Vạn Quân phán như vầy:
“Này, Ta sẽ bẻ gẫy cung của Ê-lam,
Là rường cột của sức mạnh chúng.
36Ta sẽ kéo đến Ê-lam
Bốn ngọn gió từ bốn phương trời,
Ta sẽ rải dân Ê-lam ra theo tất cả các ngọn gió ấy,
Đến nỗi sẽ không còn nước nào
Mà dân tị nạn Ê-lam không kéo đến.
37Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù,
Và những kẻ tìm hại mạng sống chúng.”
CHÚA phán:
“Ta sẽ giáng họa trên chúng,
Giáng cơn phẫn nộ phừng phừng của Ta,
Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng,
Cho đến khi nào Ta tận diệt chúng.”
38 CHÚA phán:
“Ta sẽ đặt ngai Ta tại Ê-lam,
Và Ta sẽ tiêu diệt vua quan khỏi nước.”
39 CHÚA phán:
“Tuy nhiên, trong những ngày đến,
Ta sẽ phục hồi dân Ê-lam.”

avoiding salt in bear safetyPareidolia is the name for this reaction, and dolls play right into the instinctual jitters that ensue but only if they’re fashioned with more skill than the average Amish pinecone on a twig children’s toy. Prior to the advent of realistic looking dolls, pediophobia (the fear of dolls) wasn’t really a thing, because the average children’s toy was somewhere in between a dried apple doll and a bowel movement. People often find at some time in their lives, a coffee mug tree for their coffee cups is a must have in the kitchen. There are a variety of reasons, the main ones being comfort, decoration Cheap NFL Authentic Jerseys and display. In Korea, FIFA Online continues to expand with December being the highest revenue grossing month since launch. Today we have completed 1.4 million micro transactions at an average retail price of approximately $1.60 per item. The Pierces are asking more than double the $5 million they paid for the home in 2008, and it’s priced considerably higher than the median listing oakley outlet price ($1.7 million) of homes in Palos Verdes Estates. We’ll keep you posted on whether or not they make it Replica Oakleys into the $10 million end zone.. Is still a player that has a lot of juice, Bills Coach Rex Ryan NFL Jerseys China said. Me I think, you don go through this season unscathed. You then imagine yourself walking along a specific route in that place and associate an item on your list with each location.”Shit, that reminds me, I’m out of chloroform.”So let’s say you’re trying to remember a long grocery list, and you choose to use your neighborhood to mentally visualize it. You could imagine the first item on your list Cheap Oakleys condoms scattered willy nilly along your driveway. AMC Networks (AMCX +0.9%) CEO Josh wholesale nfl jerseys Sapan pointed to history in describing the company’s continuing strategy at the Communacopia Conference: The company spun out from Cablevision in 2011 with about $1B in revenue and EBITDA around $450M; since then, run rate revenue has tripled and EBITDA about doubled. The competitive environment is more cluttered, Sapan Cheap ray bans admits, and while there was some question about how the company would respond after the ends of hits Mad Men and Breaking Bad, “Cable dramas, of the top 10, we have five of them. We cut operating costs, sharpen our product focus and made strategic investments in next generation consoles, mobile and PCs. The world is changing, and technology is about to take another big leap forward. Know what kind of league you are playing in. There are rotisserie leagues in which teams get points based on different categories and the team at the end of the season with the most points wins.

back Back to NVB Online