back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 48

Lời Tiên Tri Về Dân Mô-áp
1Về Mô-áp.
CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
“Đáng thương thay cho thành Nê-bô đổ nát!
Thành Ki-ri-a-tha-im xấu hổ vì bị chiếm đóng,
Thành trì kiên cố nhục nhã, tan hoang!
2Danh tiếng Mô-áp không còn nữa.
Tại Hết-bôn, chúng bàn mưu hại Mô-áp:
‘Nào, chúng ta hãy tận diệt dân này, xóa bỏ Mô-áp trên bản đồ các nước!’
Thành Mát-mên, ngươi cũng sẽ than khóc,
Gươm đao sẽ đuổi theo ngươi!
3Dân thành Hô-rô-na-im kêu than:
‘Điêu tàn và đổ nát tan hoang!
4Mô-áp sụp đổ rồi!’
Tiếng kêu than vang đến thành Xoa.
5Trên đường lên thành Lu-hít,
Chúng không ngừng khóc lóc.
Trên đường xuống thành Hô-rô-na-im,
Sự tàn phá gây nên bao tiếng la thất thanh.
6Hãy trốn chạy thoát mạng!
Hãy sống như lừa rừng trong sa mạc!
7Vì ngươi cậy vào công lao của cải mình,
Nên chính ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng.
Thần Kê-mốt của ngươi cũng sẽ đi đày
Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần.
8Kẻ hủy diệt sẽ tàn phá mọi thành phố,
Không thành nào thoát khỏi.
Thung lũng sẽ điêu tàn,
Vùng cao nguyên cũng tan nát,
Y như lời CHÚA phán.
9Hãy rải muối trên xứ Mô-áp,
Vì nó chắc sẽ bị hủy diệt tan tành.
Các thành phố nó điêu tàn,
Không người ở.
10Khốn nạn cho kẻ làm công việc CHÚA cách dối trá!
Khốn nạn cho kẻ không cho gươm mình vấy máu!
11Mô-áp quen sống an nhàn từ thuở nhỏ,
Giống như rượu nằm yên trên cặn,
Chưa chắt gạn từ bình này sang bình khác,
Chưa hề đi lưu đày,
Cho nên mùi rượu còn y nguyên,
Vì rượu chưa dịu xuống.”
12 CHÚA phán:
“Vì thế, sẽ có ngày Ta sai thợ chắt rượu đến,
Chúng sẽ gạn chắt sạch bình
Rồi đập tan cả vò.
13Và Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt
Cũng như nhà Y-sơ-ra-ên xấu hổ
Về Bê-tên mà chúng tin cậy.
14Sao các ngươi dám tự hào:
‘Chúng tôi là chiến sĩ dũng cảm, anh hùng thiện chiến?’
15Kẻ hủy diệt xông lên tàn phá Mô-áp và các thành phố nó,
Các thanh niên ưu tú bị đưa xuống lò sát sinh.
Đó là lời của Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
16Mô-áp sắp đến thời nguy kịch,
Tai họa hối hả kéo đến.
17Hết thảy các nước lân bang,
Và mọi người nghe danh Mô-áp,
Hãy chia buồn với nó:
‘Ôi, gậy uy quyền, gậy vinh quang đã gẫy đổ!’
18Hỡi nàng Đi-bôn ngự chễm chệ,
Hãy bước xuống khỏi ngai vinh hiển,
Ngồi dưới đất khô cằn.
Vì kẻ hủy diệt Mô-áp
Đã xông lên đánh ngươi,
Tàn phá các thành trì kiên cố của ngươi.
19Hỡi nàng A-rô-e ngự chễm chệ,
Hãy đứng nơi đường cái trông chờ,
Hãy hỏi những người chạy thoát, cả nam lẫn nữ:
‘Chuyện gì đã xảy ra?’ ”
20“Mô-áp nhục nhã vì đã bị tàn phá.
Hãy khóc lóc kêu than!
Hãy loan báo khắp vùng sông Ạt-nôn:
Mô-áp bị hủy diệt!”
21Cả vùng cao nguyên bị trừng phạt:
Các thành Hô-long, Gia-xa, Mê-phát,
22Đi-bôn, Nê-bô, Bết Đíp-lát-tha-im,
23Ki-ri-a-tha-im, Bết Ga-num, Bết Mê-ôn,
24Kê-ri-giốt, Bốt-ra,
Và tất cả các thành xa gần trong xứ Mô-áp.
25 CHÚA phán:
“Sừng của Mô-áp đã bị chặt đứt,
Cánh tay nó đã gẫy.
26Hãy cho Mô-áp uống say túy lúy,
Vì nó đã xấc xược chống lại CHÚA.
Mô-áp sẽ nôn mửa lai láng
Và chính nó sẽ thành trò cười.
27Có phải ngươi cũng đã từng xem Y-sơ-ra-ên như trò cười sao?
Y-sơ-ra-ên có bao giờ bị bắt quả tang cùng với bọn trộm cướp không?
Mà sao hễ khi nào ngươi nhắc đến nó,
Ngươi cũng lắc đầu chế nhạo?
28Hỡi dân Mô-áp, hãy lìa bỏ nơi đô thị,
Hãy ẩn náu nơi các khe đá!
Hãy nên như chim bồ câu,
Xây tổ nơi sườn vực sâu!
29Chúng tôi có nghe về tính kiêu căng của Mô-áp,
Kiêu căng vô cùng,
Kiêu ngạo, kiêu căng,
Tự đắc, tự cao, tự đại!”
30 CHÚA phán:
“Chính Ta biết tính xấc xược của nó,
Lời nó khoe khoang không nền tảng,
Việc nó làm không giá trị.
31Vì thế tôi sẽ than khóc Mô-áp,
Tôi sẽ kêu la vì toàn cõi Mô-áp,
Tôi sẽ rên xiết vì dân thành Kiệt Hê-re.
32Hỡi cây nho Síp-ma,
Ta khóc ngươi nhiều hơn ta khóc Gia-xe!
Các nhánh ngươi vươn xa tận bờ biển,
Vươn lên tận thành Gia-xe.
Kẻ hủy diệt đã đáp xuống,
Phá hại trái cây mùa hạ và mùa nho của ngươi.
33Vui mừng hoan hỉ không còn nữa
Trong xứ Mô-áp,
Vốn là đất ruộng mầu mỡ.
Ta đã khiến cho các bể đạp nho cạn hết rượu,
Không còn ai đạp nho với tiếng hò reo vui nữa,
Tiếng hò hét không phải là tiếng hò vui.
34Dân chúng kêu gào vang dội từ thành Hết-bôn
Đến thành Ê-lê-a-lê và Gia-hát,
Chúng cất tiếng kêu la từ thành Xoa, đến thành Hô-rô-na-im và Ê-lát Sê-li-sia.
Ngay cả nước sông Nim-rim cũng khô cạn.”
35 CHÚA phán:
“Ta sẽ dứt khỏi Mô-áp
Những kẻ nào cúng tế tại các miếu đền,
Những kẻ dâng sinh tế cho thần tượng.”
36Vì thế, tôi than khóc Mô-áp như tiếng sáo rên da diết,
Tôi than khóc dân thành Kiệt Hê-re như tiếng sáo ủ ê,
Vì của cải chúng thâu góp đã tiêu tan.
37Mọi người đều cạo trọc đầu,
Cạo sạch râu,
Cắt rạch tay,
Quấn vải tang ngang lưng.
38 CHÚA phán:
“Trong toàn xứ Mô-áp, mọi người đều khóc than tang chế
Trên mọi sân thượng,
Tại các quảng trường,
Vì Ta đã đập bể Mô-áp
Như một cái bình không ai ưa thích.
39Ôi, Mô-áp tan nát! Chúng khóc lóc thảm thương!
Ôi, Mô-áp quay lưng, tủi nhục!
Mô-áp đã thành trò cười,
Nỗi khiếp sợ cho mọi nước lân bang.”
40Vì CHÚA phán như vầy:
“Kìa, kẻ thù bay vút lên cao như chim đại bàng,
Xòe cánh ra bao phủ đất Mô-áp!
41Thành Kê-ri-giốt bị chiếm đóng,
Các đồn lũy thất thủ.
Ngày ấy, các chiến sĩ Mô-áp dũng cảm đều mất hết hồn vía
Như thiếu phụ chuyển bụng đẻ.
42Dân tộc Mô-áp sẽ bị tiêu diệt,
Vì chúng dám tự cao tự đại chống nghịch CHÚA.”
43 CHÚA phán:
“Hỡi dân Mô-áp,
Kinh hoàng, vực sâu, cạm bẫy đang chờ các ngươi!”
44 CHÚA phán:
“Người nào thoát khỏi kinh hoàng sẽ rơi xuống vực sâu.
Người nào leo lên khỏi vực sâu sẽ sa vào cạm bẫy.
Vì Ta sẽ giáng mọi điều ấy xuống dân Mô-áp
Vào năm Ta trừng phạt chúng.
45Dân tỵ nạn kiệt sức
Dừng lại dưới bóng thành Hết-bôn.
Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn,
Ngọn lửa từ giữa cung Si-hôn,
Thiêu nuốt toàn dân Mô-áp,
Sọ của dân ồn ào xấc xược.
46Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi!
Dân của thần Kê-mốt đã bị hủy diệt,
Vì con trai ngươi bị bắt đi đày,
Con gái ngươi cũng vậy.”
47 CHÚA phán:
“Tuy nhiên, đến thời cuối cùng,
Ta sẽ phục hồi dân tộc Mô-áp.”
Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Mô-áp chấm dứt tại đây.

Subrata Pradhan, a Bengaluru based business consultant who took the trouble to find the link hidden among a pile of instructions, said, “If it’s a friend, I’d rather call the person or his/her parents to find out how they are doing. Also, Facebook closed the incident with a suggestion to approach law enforcement officials. Manmohan Singh, along with G S Wason from Bhakra Beas Management Board and S C Bhan from India Meteorological Department, New Delhi, had conducted a study on the trends of snowfall over catchment of Satluj basin. The study revealed that total number of snowfall days had decreased in the last decade as compared to previous two decades except for the month hockey jerseys of February, when the snowfall had increased slightly.. Well first you get your skateboard with say it already has graphics on it or if it’s blank you can paint it down, get NFL Jerseys Cheap your background color on there. Throw some stencils on there that you’ve made or you can use some markers and mark it up or pretty much use any type of medium you want. He’s media reporter at the Sports Business Journal. John, good morning.. 2a, the resistivity increase, xx (xx=xx1, with the offset 1 determined from the best linear fit of xxlnT, see Supplementary Fig. 1c), varies linearly with lnT below a temperature T0 for all films Cheap ray bans with different Ts, similar to the well known single channel Kondo (1CK) effect due to static magnetic impurities14. This is an obvious thing to say, but while he was sitting four games for apparently possibly having something to cheap football jerseys do with some footballs being not all that inflated, some peoplelooked at his replacements and how well they played and sort of wondered: Huh, maybe Brady isn all that special. Anybody can succeed for this team!. UA waved the white flag when Gene McCarthy (former Sr. Of footwear) announced, on January 24, 2013, his retirement. Watkins was phenomenal as a freshman, dropped off a bit as a sophomore, then came on strong again last season with 101 catches for 1,464 yards and 12 touchdowns. He reeled in 16 catches in the Orange Bowl, helping lift Clemson over Ohio State.. The other clubs chose to turn a blind eye, and the manoeuvre was allowed before the FFA closed the loophole. But not before opening another one. Connectivity options in the phone include 2G, 3G, Wi Fi, Bluetooth 3.0, microUSB 2.0, NFC and wireless charging (via removable back panel). It has an 8MP Carl Zeiss camera with dual LED flash and a 1.3MP cheap jerseys secondary unit.. Along with the worry of having our performances videoed and photographed was a general paranoia of committing a moment of clumsiness that would be on Baratas Ray Ban a continuous Internet loop. And it happened less than one minute into the 40 yard dash when a radio producer stumbled at about 25 Fake Oakleys yards and barrel rolled on the turf.

back Back to NVB Online