back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 46

Lời Tiên Tri Về Ai-cập
1 CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về các nước ngoài:
2Về Ai-cập, liên quan đến quân đội của Pha-ra-ôn Nê-cô, vua Ai-cập, bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đánh bại tại Cạt-kê-mít, gần sông Ơ-phơ-rát, vào năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa.
3Hãy chuẩn bị khiên và thuẫn,
Tiến ra trận!
4Hỡi các kỵ binh,
Hãy thắng yên ngựa, cưỡi lên!
Hãy đội mũ,
Đứng vào hàng,
Chùi bóng ngọn giáo,
Mặc áo giáp vào!
5 CHÚA phán:
“Sao Ta thấy chúng hoảng sợ,
Quay lưng bỏ chạy?
Các chiến sĩ bị đánh tan tành,
Trốn chạy tán loạn,
Không dám ngoảnh lại!
Kinh hoàng tứ phía!
6Người nhanh chân không trốn kịp,
Người mạnh sức không thoát khỏi!
Trên miền Bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát,
Chúng lảo đảo ngã xuống.
7Ai kia, dâng trào lên như sông Ninh,
Như các dòng sông nước chảy cuồn cuộn?
8Ai-cập dâng trào lên như sông Ninh,
Như các dòng sông nước chảy cuồn cuộn!
Ai-cập tự hào: Ta sẽ dâng lên, tràn ngập đất,
Tiêu diệt thành phố và dân cư trong thành!
9Ngựa chiến, hãy phóng lên!
Xe chiến mã, hãy lao tới!
Các chiến sĩ, hãy tấn công!
Các chiến sĩ Ê-thi-ô-bi và Ly-bi chuyên cầm khiên,
Các chiến sĩ Ly-đi có tài bắn cung.
10Nhưng ngày ấy thuộc về CHÚA Vạn Quân,
Ngày Chúa báo trả những kẻ thù nghịch Ngài.
Lưỡi gươm sẽ ăn nuốt đến thỏa dạ,
Uống máu đến đã khát,
Vì đó là tế lễ dâng lên CHÚA Vạn Quân,
Tại miền đất phương Bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát.
11Hỡi nàng Ai-cập, trinh nữ kia,
Hãy đi lên Ga-la-át tìm dầu xoa!
Ngươi có chữa trị bao nhiêu thuốc cũng vô hiệu,
Vết thương ngươi chẳng kéo da non!
12Các nước ngoài nghe tin ngươi bị ô nhục,
Tiếng ngươi kêu cứu vang dội khắp đất.
Chiến sĩ vấp phải chiến sĩ,
Cả hai cùng ngã dài.”
13 CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về việc Nê-bu-cát-nết-sa tiến đánh Ai-cập:
14“Hãy loan tin khắp Ai-cập, hãy rao ra tại Mích-đôn,
Mem-phít, và Tác-pha-nết:
‘Hãy đứng vào hàng, chuẩn bị sẵn sàng,
Vì lưỡi gươm chém giết tứ phía chung quanh ngươi!’
15Tại sao thần A-bít trốn chạy?
Thần bò đực của ngươi không đứng nổi vì CHÚA đã xô nó xuống!
16Ngài làm cho nhiều người vấp ngã.
Người này rủ người kia:
‘Đứng dậy mau, ta trở về với dân tộc ta,
Trở về nơi chúng ta sinh ra,
Tránh xa lưỡi gươm kẻ ức hiếp!’
17Tại đấy, chúng sẽ gọi Pha-ra-ôn, vua Ai-cập,
‘Cái miệng huênh hoang đã đánh mất cơ hội!’ ”
18Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân, phán:
“Thật như Ta hằng sống,
Kẻ thù sẽ đến, như ngọn Tha-bô giữa các núi,
Như núi Cạt-mên bên bờ biển cả.”
19Hỡi nàng Ai-cập ngự chễm chệ,
Hãy chuẩn bị hành trang đi đày!
Vì thành Mem-phít sẽ nên hoang vu,
Bị thiêu trụi, không người ở.
20Ai-cập là bò cái tơ đẹp đẽ,
Nhưng lại bị ruồi trâu
Từ phương Bắc chích!
21Ngay cả bọn lính đánh thuê ở giữa quân đội Ai-cập,
Giống như bò con béo tốt,
Cũng quay lưng, trốn chạy,
Không giữ nổi vị trí.
Vì ngày hoạn nạn đã đến với chúng,
Giờ phán xét chúng đã điểm!
22Nàng kêu lên như tiếng rắn trườn đi,
Vì kẻ thù tràn đến với đội quân hùng mạnh.
Chúng cầm rìu xông tới
Như đoàn phu đốn củi.
23 CHÚA phán:
“Chúng chặt ngã rừng nàng,
Vì rừng sâu không xuyên qua được.
Chúng đông hơn cào cào,
Không thể đếm được.
24Nàng Ai-cập nhục nhã,
Vì nàng bị nộp vào tay quân phương bắc.”
25 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: “Này, Ta sẽ hình phạt thần A-môn ở thành Thê-bê, nước Ai-cập, các tà thần và các vua Ai-cập, Pha-ra-ôn và những kẻ tin cậy người. 26Ta sẽ phó chúng vào tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay các cận thần của người. Nhưng sau đó, dân cư Ai-cập sẽ sống trở lại như ngày xưa.” CHÚA phán vậy.
27“Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ!
Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh khiếp!
Vì Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi miền xa xăm,
Dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cốp lại sẽ được an cư lạc nghiệp,
Không còn sợ hãi ai cả.
28 CHÚA phán:
Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ,
Vì Ta hằng ở với ngươi.
Ta sẽ tuyệt diệt mọi dân tộc,
Nơi nào Ta tản mát các ngươi,
Nhưng Ta sẽ chẳng tuyệt diệt ngươi.
Ngươi sẽ không tránh khỏi hình phạt,
Nhưng Ta sẽ sửa phạt ngươi cách chừng mực.”

On her Instagram account yesterday, Handler promoted the finale of her show by displaying her good looks at 39 years old. Being a comedian, Handler most likely knows the first rule of success in advertising: sex sells. I using clear plastic ornaments I bought from Wal Mart. For the paint, I using Craft Smart and Apple Barrel acrylic paints. Most any high heels tends to dress up a pair of denim jeans but the most popular tends to be pumps. My favorite is a pair of nude pumps but red or black can also make a jeans style quite nice. About 3,000 administrative compliance orders are issued each year by the EPA.A federal appeals court agreed with the agency that the couple’s only remedy was to go through hockey jerseys a lengthy wetlands permit process, which the Sacketts said would cost thousands more than the property is worth.”EPA is not above the law,” said Damien Schiff, an attorney with the Pacific Legal Foundation, representing the Sacketts in court. “That’s the bottom line with today’s ruling.”Agency cheap jerseys officials said in a statement: “EPA will of course fully comply with the Supreme Court’s decision, which the agency is still reviewing, as we work to protect clean water for our families and future generations by using the tools provided by Congress to enforce the Clean Water Act.”The EPA still maintains the land is a wetland, and says the couple passed up the chance to work with federal officials for cheap authentic jerseys an “after the fact” permit, which may have resolved the situation quickly and wholesale jerseys cheaply, a remedy the government says it uses often for individual homeowners.But Alito, in a concurring wholesale nfl jerseys opinion Wednesday, said for “a nation that values due process,” the bureaucracy the Sacketts endured was “unthinkable.”. “60 Minutes” on CBS became a powerful program and a great instrument for journalism because at seven o’clock, the football game was over, and “60 Minutes” came on right after that. So, the natural flow of the audience was perfect for CBS.. I’m fortunate enough to have joined Texas A University at a time when they are re imagining the Art History Survey course. Renowned scholars such as Dr. The biggest fear friends face about moving is the distance that will come. Assure your friends that your relation will not be effected by the move and you’ll always stay in touch.. Slowly lower your torso back to the ground to complete one rep. Extend your arms over your head to make the exercise more difficult. cheap nfl jerseys Ryan could do no wrong against the Panthers. He threw for 503 yards and four touchdowns while completing 75% of his passes. He’d apply a bunch of layers on top of one another in varying amounts, creating different hues. Another involved layering various colors to create a completely different one Black on Maroon up there, for example, cheap jordan is more like Ultramarine Blue On Maroon On Blue Black On Brown Black On Etc., but that’s a way less catchy title..

back Back to NVB Online