back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 39

Giê-ru-sa-lem Thất Thủ
1Tháng mười, năm thứ chín triều vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dốc toàn quân tấn công và vây hãm thành Giê-ru-sa-lem. 2Ngày mồng chín tháng tư, năm thứ mười một triều vua Sê-đê-kia, tường thành bị chọc thủng. 3Khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ, tất cả các tướng lãnh vua Ba-by-lôn tiến vào ngồi chỉ huy tại cổng Giữa: Nẹt-gan Sa-rết-se, người thành Sam-ga, Nê-bô Sa-sê-kim, chỉ huy trưởng quân sự, Nẹt-gan Sa-rết-se, một sĩ quan cao cấp, và tất cả các quan tướng khác của vua Ba-by-lôn. 4Khi Sê-đê-kia, vua Giu-đa, nhìn thấy tình hình, vua và toàn quân tìm đường tẩu thoát. Ban đêm, họ ra khỏi thành, đi ngang qua vườn ngự uyển, xuyên qua cổng giữa hai bức tường, hướng về thung lũng sông Giô-đanh.
5Nhưng quân Canh-đê đuổi theo họ, và đuổi kịp vua Sê-đê-kia nơi vùng đồng bằng khô hạn gần thành Giê-ri-cô. Chúng bắt vua, giải lên cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, xét xử tại Ríp-lát, thuộc lãnh thổ Ha-mát. 6Vua Sê-đê-kia nhìn thấy tận mắt các con trai mình bị hành quyết tại Ríp-lát, theo lệnh vua Ba-by-lôn; vua Ba-by-lôn cũng ra lệnh hành quyết tất cả những người thuộc dòng dõi quý tộc của Giu-đa. 7Kế đến vua Sê-đê-kia bị móc cả hai mắt, xiềng bằng xích đồng, và giải về Ba-by-lôn.
8Trong khi đó, quân Canh-đê đốt rụi hoàng cung, nhà cửa dân chúng, và phá sập tường thành Giê-ru-sa-lem. 9Tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, ra lệnh lưu đày qua Ba-by-lôn những người dân còn sót lại trong thành cùng với những người đã đào ngũ theo ông, và những người thợ thủ công còn lại. 10Lúc ấy, ông chừa lại trong xứ Giu-đa những người nghèo khổ nhất, không có tài sản chi hết, và cấp phát vườn nho và ruộng đất cho họ.
Giê-rê-mi Được Trả Tự Do
11Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho tướng Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, về Giê-rê-mi như sau: 12“Hãy đem ông ấy về, lo liệu chu đáo. Đừng làm gì hại ông hết, nhưng hãy chấp thuận bất cứ điều gì ông yêu cầu.” 13Vậy Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, cùng với Nê-bu-sa-ban, chỉ huy trưởng quân sự, Nẹt-gan Sa-rết-se, một sĩ quan cao cấp, và hết thảy các tướng lãnh vua Ba-by-lôn 14sai tìm Giê-rê-mi, đem ông ra khỏi sân vệ binh, giao cho Ghê-đa-lia (con A-hi-cam, cháu Sa-phan) đưa ông về nhà. Và Giê-rê-mi sống giữa dân mình.
Chúa Hứa Giải Cứu E-bết Mê-léc
15 CHÚA phán với Giê-rê-mi trong khi ông còn bị giam giữ tại sân vệ binh: 16“Con hãy đi nói cho E-bết Mê-léc người Ê-thi-ô-bi: ‘CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này Ta sẽ giáng tai họa chứ không phải phúc lành xuống thành này, theo như lời Ta đã phán. Đến lúc ấy ngươi sẽ chứng kiến sự kiện tận mắt.’ ” 17CHÚA phán: “Nhưng đến lúc ấy Ta sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không rơi vào tay những người ngươi đang sợ.” 18CHÚA phán: “Vì Ta chắc chắn sẽ giải cứu ngươi. Ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm, nhưng ngươi sẽ thoát thân được, vì ngươi đã tin cậy Ta.”

how to open operate a cheap nfl jerseys sports barAnaerobic training is a great way to increase endurance, strength, power, speed and of course to burn fat. So, weight training and sprint are really popular ways to do it. If you squatting in front of a mirror, I like to tell my clients to keep their eyes focused on their knees or shins when looking through that mirror. The visual cue will also help you achieve your best depth.. As noted above in regards to Bridgewater, league scouts aren’t going to start drawing conclusions about 2014 draft prospects in October, but to suggest that South Carolina defensive end Jadeveon Clowney hasn’t commanded some negative attention with his injury and attitude problems would be a mistake. The Illuminati formed many “Democratic Societies” here in America. In Europe a radical Italian Order called the Carbonari existed among the Masons, Their leader was named Mazzini.. With that being said, you can usually still get a couple inches, or a yard with a QB sneak when in need. If cheap jerseys it is 3rd down, and you have 1 yard or less to go I would say go with a QB sneak because the defense is not expecting wholesale football jerseys it. (2 cups water, 2 cups alginate. Note: Make sure you have another person mix the alginate and apply it on your face. Bryant, who was a first first pick of the Cowboys in the 2010 NFL Draft, dropped several passes in the defeat to the Bears. Bryant Cheap Football Jerseys has yet to live up to his first round draft pick. Locations on Calhoun Street(2) and King Street (2). At number 5, Starbucks offers the corporate package and is the great pretender. We stand for all student athletes, not just those the unions want to professionalize. So, Ramogi, what about that? I mean, is your intention to allow all student athletes to participate in this effort, but is it mainly aimed at those whose sports are particularly demanding and have a high rate of injury, which football does?. And EPS was up 32% to a new quarterly record of $1.02, marking the first time in the history of the CBS Corporation, that quarterly EPS came in above a dollar. I think you could see why we’re so excited to be with you today.. So what has made the Bills’ rookie, who has registered four Wholesale China Jerseys passes defensed in addition to the interceptions and also has a forced fumble, so immediately effective in coverage? Baltimore quarterback Joe Flacco, who tossed five “picks” to Buffalo defenders a couple weeks ago, including a pair to Alonso, cited the first year star’s “length” as a factor and said he is difficult to throw over. Granted at 6 feet 3, Alonso is taller Cheap Jerseys from china than a lot of the 4 3 middle linebackers cheap nfl jerseys in the league, but there are also a few in his height range.

back Back to NVB Online