back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 33

Lời Hứa Tuyệt Diệu
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi lần thứ nhì, trong khi ông vẫn còn bị giam giữ tại sân vệ binh. 2CHÚA, là Đấng tạo dựng, nắn nên, và lập cho vững bền mọi vật, danh Ngài là CHÚA, phán như vầy: 3“Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu.” 4CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về nhà cửa trong thành này và cung điện các vua Giu-đa đã bị phá đổ để làm tuyến phòng thủ chống lại các mô và gươm giáo của quân Canh-đê đang vây hãm thành. 5Những nơi nhà cửa bị phá sập này lại đầy xác chết của những người bị Ta đánh phạt trong cơn phẫn nộ, khi Ta che mặt, không thèm nhìn thành này nữa, vì tất cả việc ác chúng làm:
6“Ta sẽ phục hồi sức khỏe, chữa lành cho thành; Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, và ban cho chúng thái bình thịnh vượng. 7Ta sẽ cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên được hưng thịnh trở lại; Ta sẽ xây dựng đất nước chúng như thuở trước. 8Ta sẽ tẩy sạch mọi tội ác chúng đã phạm, và tha thứ mọi việc gian ác chúng đã làm chống nghịch Ta. 9Thành phố này sẽ mang lại cho Ta danh tiếng, sự vui mừng, ca ngợi, và vinh quang trước mặt tất cả các nước khác trên thế giới, khi chúng nghe tin về mọi phước lành Ta ban cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Các nước ấy cũng sẽ run sợ trước tất cả những phước lành và an ninh thịnh vượng Ta ban cho thành này.”
10 CHÚA phán như vầy: “Con nói về chốn này, ‘Nó đổ nát, không một bóng người và thú.’ Chính trong các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem điêu tàn, không người ở, cũng chẳng có một con thú nào, 11sẽ lại nghe tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, tiếng của những người mang tế lễ cảm tạ vào đền thờ CHÚA, vừa đi vừa hát:
‘Hãy cảm tạ CHÚA Vạn Quân,
Vì CHÚA nhân từ,
Vì tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời!’ ”
CHÚA phán: “Vì Ta sẽ cho đất nước này hưng thịnh trở lại như xưa.”
12 CHÚA Vạn Quân phán: “Tại chốn đổ nát này, không một bóng người và thú, và trong tất cả các thành, lại sẽ có đồng cỏ cho người chăn dẫn bầy mình đến nghỉ ngơi.” 13CHÚA phán: “Trong các thành vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la, vùng Nê-ghép, các thành thuộc lãnh thổ Bên-gia-min, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, và các thành phố Giu-đa, bầy cừu lại sẽ đi ngang qua dưới bàn tay người đếm.”
14 CHÚA phán: “Trong những ngày đến, Ta sẽ làm trọn lời tốt lành Ta hứa với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.”
15“Trong những ngày ấy, đến lúc ấy,
Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít đâm ra một chồi chính trực,
Người sẽ thi hành sự công bình chính trực trong nước.
16Trong những ngày ấy, Giu-đa được giải cứu,
Giê-ru-sa-lem sẽ ở yên ổn,
Và sẽ mang tên
‘CHÚA là sự chính trực của chúng tôi.’ ”
17Vì CHÚA phán như vầy: “Dòng dõi Đa-vít sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai của nhà Y-sơ-ra-ên. 18Các thầy tế lễ dòng Lê-vi cũng sẽ không bao giờ thiếu người túc trực trước mặt Ta để dâng tế lễ toàn thiêu, tế lễ chay, và các tế lễ khác.”
19 CHÚA phán với Giê-rê-mi: 20CHÚA phán như vầy: “Nếu giao ước Ta lập với ngày và đêm bị phá hủy đến nỗi ngày và đêm không xuất hiện theo kỳ hẹn, 21bấy giờ giao ước Ta lập với Đa-vít, tôi tớ Ta, mới bị phá hủy, nghĩa là người sẽ không có con cháu ngự trên ngai mình trị vì, và giao ước Ta lập với các thầy tế lễ dòng Lê-vi phụng sự Ta cũng vậy. 22Ta sẽ làm cho dòng dõi Đa-vít, tôi tớ Ta, và dòng dõi những người Lê-vi phụng sự Ta gia tăng thêm nhiều như sao trên trời không thể đếm được, như cát bãi biển không ai lường được.”
23 CHÚA phán với Giê-rê-mi: 24“Con có nghe thấy các dân này nói: ‘CHÚA đã chọn hai chi tộc, rồi lại bỏ đi?’ Chúng nó khinh dể dân Ta, không xem dân Ta như là một nước nữa. 25CHÚA phán như vầy: Nếu Ta không có lập giao ước với ngày và đêm, không ấn định các luật lệ cai quản trời và đất, 26bấy giờ Ta sẽ từ bỏ dòng dõi Gia-cốp và Đa-vít, tôi tớ Ta, và sẽ không chọn ai trong dòng dõi người để trị vì trên con cháu Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Thật Ta sẽ cho chúng được hưng thịnh trở lại, và Ta sẽ thương xót chúng.”

movie cheap jerseys starring will smith sheds light on injuries sufferedThere really has not been a oakley outlet much in the way of dissent from Replica ray bans people who sort of have that old time mindset that you have to be tough and play through injuries. That’s mostly gone from the NFL.. It’s not like the Patriots were perfect on the offensive side of the ball, particularly considering their inability to stuff the ball in after four downs at the goal line, instead electing to go to LeGarrette Blount instead of the tested and true quarterback sneak that everybody except Brady seemed to expect in that situation. It was one area that Patriots head coach Bill Belichick noted could cheap oakleys use improvement.. Important factors that can cause actual results to differ materially from the company’s expectations are disclosed in the risk factors contained in the company’s filings with the SEC. All forward looking statements are expressly qualified in their entirety by such factors.. Your initial investment will depend on the scale of the business you interested in starting up. If you have less cash available, you can start small and build up to big ticket items over time.. The company is also making sure to be positioned for the next big thing, spending $200 million a year on developing games for cell phones and other mobile devices. With a goal of reaching 20% of total market sales, EA is looking beyond its core 18 to 30 year old male clientle, widening its demographic to include mostly everyone. Learn p90x workout schedule together, coach factory outlet online play baseball bats together iphone 5 cases also. Prada handbags A michael kors outlet few nfl patriots days air max do replica oakleys philadelphia 76ers jersey not uggs play nike air max together fake rolex still roche run stand. Dreams are mysterious and deeply personal events, and we do not really know why they happen or what they are for. As such, fake oakleys spiritual significance or an otherworldy force is often cheap nfl jerseys associated with dreams. You sense Rice would love nothing more than to provide that leadership. “Every day I miss playing going out there and entertaining so many people on that big stage,” he says. And I played baseball. And really, I did that until I couldn’t play baseball because of another injury. He anticipates and reacts quickly to trends and changes in performance. He develops and manages sales department budgets.. A good way to advertise is to sponsor a professional sports team. Regardless of which.. “You know how she always talks about her faith,” Kobt said. “And I know she lives her faith, and I believed it. The question is more will fans abide their players having certain pharmaceutical advantages that previous generations didn’t have and what that does to the record books. So it’s much more a sports question to me than it is and a cultural question, then it is a question of legality..

back Back to NVB Online