back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 31

Trở Về Quê Hương
1 CHÚA phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.”
2 CHÚA phán như vầy:
“Một dân tộc thoát khỏi gươm đao
Đã nhận được ân huệ trong sa mạc.
Khi dân Y-sơ-ra-ên khao khát tìm nơi an nghỉ.”
3Thời xa xưa ấy, CHÚA đã hiện ra với chúng:
“Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở,
Vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con.
4Hỡi Y-sơ-ra-ên, con gái đồng trinh của Ta!
Ta sẽ xây dựng con lại, để rồi con sẽ được xây dựng lại,
Con lại sẽ trang sức bằng trống cơm,
Và ra đi nhảy múa với đoàn người hoan hỉ.
5Con lại sẽ trồng vườn nho
Trên các sườn đồi Sa-ma-ri,
Và người trồng
Sẽ được ăn quả.
6Vì sẽ có ngày những người canh gác
Trên núi Ép-ra-im sẽ kêu lên:
‘Nào, chúng ta hãy lên núi Si-ôn
Thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta!’ ”
7Vì CHÚA phán như vầy:
“Hãy vì Gia-cốp mà vui mừng ca hát,
Hãy reo hò vì dân tộc hàng đầu này.
Hãy tôn vinh chúc tụng vang rền:
‘CHÚA đã giải cứu dân Ngài,
Những người còn sống sót trong dân Y-sơ-ra-ên!’
8Này, Ta sẽ đem chúng về từ phương bắc,
Ta sẽ tập họp chúng từ nơi đầu cùng đất,
Cả người mù lẫn người què,
Đàn bà thai nghén và đàn bà chuyển bụng,
Một đoàn người đông đảo sẽ trở về đây.
9Chúng sẽ khóc lóc trở về,
Nhưng Ta sẽ an ủi chúng và dẫn dắt chúng.
Ta sẽ dìu chúng bên các dòng sông,
Trên con đường bằng phẳng, chúng sẽ không vấp ngã.
Vì Ta là cha của Y-sơ-ra-ên,
Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.
10Hỡi các dân, hãy lắng nghe lời CHÚA!
Hãy rao lời Ngài ra tận các hải đảo xa xăm!
Đấng đã làm tản mát dân Y-sơ-ra-ên sẽ tập họp chúng lại,
Và chăm sóc chúng như người chăn canh giữ bầy chiên của mình.
11Vì CHÚA đã giải cứu Gia-cốp,
Và chuộc chúng khỏi tay những kẻ mạnh hơn chúng.
12Chúng sẽ đến reo vui trên đỉnh núi Si-ôn,
Mặt mày sáng rỡ vì CHÚA ban phúc lành dồi dào:
Nào thóc, rượu mới, và dầu,
Nào chiên con và bê.
Chúng sẽ như vườn cây đượm nước,
Không còn u sầu tàn héo nữa.
13Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa,
Thanh niên và bô lão sẽ hoan hỉ.
Ta sẽ biến tang chế ra vui mừng,
Ta sẽ an ủi chúng, và ban cho chúng niềm vui thay vì sầu thảm.”
14 CHÚA phán:
“Ta sẽ cho các thầy tế lễ no nê với chất béo,
Và dân Ta thỏa dạ với thức ăn dư dật.”
15 CHÚA phán như vầy:
“Có tiếng than khóc tại Ra-ma,
Tiếng khóc lóc xót xa.
Đó là Ra-chên thương khóc con cái mình,
Nỗi buồn thương khôn nguôi,
Vì con cái bà không còn nữa.”
16 CHÚA phán như vầy:
“Con hãy ngưng tiếng khóc,
Mắt con hãy ráo lệ.”
CHÚA phán:
“Vì sẽ có phần thưởng cho công khó của con,
Con cái con sẽ trở về từ đất quân thù.”
17 CHÚA phán:
“Có hy vọng cho thế hệ mai sau,
Con cái con sẽ trở về bờ cõi mình.
18Ta thật có nghe tiếng Ép-ra-im than khóc:
‘Con giống như con bê chưa thuần ách,
Chúa đã sửa dạy con, và con đã chịu sửa dạy.
Xin Chúa đem con về, để rồi con sẽ được trở về,
Vì CHÚA là Đức Chúa Trời của con.
19Sau khi con quay đi khỏi Chúa,
Con đã ăn năn,
Sau khi con hiểu biết,
Con vỗ đùi tiếc nuối,
Con xấu hổ tủi nhục,
Con chịu sỉ nhục do tội phạm thời niên thiếu.’ ”
20 CHÚA phán:
“Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý,
Nâng niu không?
Mỗi khi Ta nhắc đến nó,
Ta nhớ nó da diết,
Lòng Ta xúc động vì nó,
Ta chắc chắn sẽ thương xót nó.
21Hãy đắp đá làm mốc,
Hãy dựng bảng chỉ đường.
Hãy kiểm soát đường cái quan,
Là đường con đã đi qua.
Hỡi trinh nữ Y-sơ-ra-ên, hãy trở về!
Hãy về lại các thành của con!
22Hỡi con gái bội bạc,
Con còn phân tâm cho đến khi nào?
Vì CHÚA đã tạo dựng một điều mới lạ trên đất:
Người nữ sẽ bảo bọc người nam.”
23 CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Khi Ta khôi phục vận mạng đất nước chúng, chúng lại sẽ nói lời này trong các thành trì xứ Giu-đa: ‘Hỡi nơi cư trú công chính, hỡi núi thánh, cầu xin CHÚA ban phúc lành cho ngươi! 24Tá điền và người chăn bầy sẽ sống chung tại đấy, trong Giu-đa và khắp các thành trì. 25Vì Ta sẽ cho người mệt xỉu hết khát, và mọi người mòn sức được no đủ.’ ”
26Lúc ấy, tôi thức giấc, nhìn quanh. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành.
27 CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ gieo giống người và giống súc vật trong nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” 28CHÚA phán: “Y như Ta đã thức canh để bứng gốc và phá sập, để phá đổ và hủy diệt, để giáng họa, Ta sẽ thức canh để xây dựng và vun trồng. 29Đến ngày ấy, sẽ không còn ai nói nữa:
Cha mẹ ăn nho chua,
Con cái ê răng.
30Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình phạm. Người nào ăn nho chua phải chịu ê răng.”
31 CHÚA phán:
“Trong những ngày tới,
Ta sẽ lập giao ước mới
Với nhà Y-sơ-ra-ên
Và nhà Giu-đa.
32Giao ước này sẽ không giống như giao ước
Ta đã lập với tổ phụ chúng
Ngày Ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai-cập.
Họ đã bội giao ước Ta, trong khi Ta là Chúa họ.”
CHÚA phán vậy.
33 CHÚA phán:
“Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
Sau những ngày ấy.
Ta sẽ đặt luật Ta trong lòng chúng.
Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng.
Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,
Và chúng sẽ là dân Ta.”
34 CHÚA phán:
“Bạn bè hàng xóm
Hoặc anh em họ hàng không cần phải dạy bảo nhau: ‘Hãy nhìn biết CHÚA.’
Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất,
Hết thảy chúng đều sẽ biết Ta,
Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng,
Và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa.”
35 CHÚA, là Đấng ban mặt trời
Chiếu sáng ban ngày,
Là Đấng định cho mặt trăng và ngôi sao
Soi sáng ban đêm
Là Đấng khuấy động biển cả,
Khiến cho sóng gió gào,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân,
phán như vầy:
36“Nếu khi nào Ta hủy bỏ các định luật này,
Thì bấy giờ dòng dõi Y-sơ-ra-ên đời đời
Sẽ không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.”
CHÚA phán vậy.
37 CHÚA phán như vầy:
“Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao,
Hoặc dò thấu các nền móng địa cầu bên dưới,
Thì bấy giờ Ta sẽ từ bỏ hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên
Vì mọi điều chúng làm.”
CHÚA phán vậy.
38 CHÚA phán: “Sẽ có ngày, vì Ta, thành này sẽ được xây lại từ Tháp Ha-na-nên cho đến cổng Góc. 39Dây đo sẽ kéo thẳng đến đồi Ga-rép đối ngang đấy, và bọc quanh Gô-a. 40Toàn thung lũng, nơi chứa xác chết và tro, và hết thảy các vườn đắp dọc theo sườn đồi đến suối Khít-rôn, và góc Cổng Ngựa ở phía đông, đều sẽ được thánh hóa cho CHÚA. Thành sẽ không bao giờ bị đào móng hoặc phá đổ nữa.”

how being dropped may have saved jarryd hayne’s nfl careerAfter playing college football at the University of Southern California, Gifford played for the New York Giants from 1952 to 1964. He made the Pro Bowl in eight of his 12 NFL seasons. Only the Dallas club didn’t listen. In the movie, FDA agents are depicted as heartless bureaucrats more interested in enforcing the law than in healing people. Up on your toes, squeeze, lift, hold up on your toes and then pulse it. Pulse it when you get to that 15th one. Ya got three of those. Those are good! Ya put ’em in your gloves, ya put ’em in your socks.”. But Windsor Mayor Francis and officials on the Detroit side of the border are working to assure that cheap oakleys the Super Bowl will yet be another successful example of the unique international relationship between local communities in Canada and the United States. For NPR News, I’m Jerome Vaughn in Detroit.. Free chat line phone number 712 432 5700 only free local call. Men. While an estimated 10 percent of children have some serious form of mental health problem, only about half of them are receiving treatment from an appropriately trained therapist. Another 10 percent of children have less serious issues, and their neglect can be even greater. I think Brady will struggle because the Seahawks defensive line is very quick. Brady likes to sit in the pocket fake oakleys and is not very mobile. Then there’s a company like International Game Technology (NYSE:IGT), which develops casino style games for online (and land based) markets. However, IGT is more like Fake ray bans a software company than a gaming company.. fake ray ban sunglasses Put the ground beef, egg, breadcrumbs and 1 teaspoon salt in a large bowl, and mix gently, just enough to incorporate evenly. Drop mounds of the mixture all around the Fake ray bans baking sheet, and press them into an even layer without disturbing the onions too much (but expect some of the onions to move around and peek through the meat). You think you can just keep it from them? You’re not going to be leaving home on any daily routine, and your neighbors are going to be asking questions. Expect things like:”So you’re basically a wussier oakley sunglasses version of the guy from Breaking Bad?”. The final ten contenders feature in the powerful new image. Brunette Emma Webley, who is pictured centre left in the group shot, says: ‘Making the top 10 (and hopefully winning) is a brilliant opportunity for me to spread my belief that everyone should be confident about their body, no Cheap Jerseys matter what shape or size they are..

back Back to NVB Online