back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 30

Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Sẽ Được Giải Cứu
1Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi. 2CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Con hãy ghi chép mọi lời Ta truyền dạy con vào một cuộn da.” 3CHÚA phán: “Vì sẽ có ngày Ta phục hưng dân Ta, cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.” CHÚA phán: “Và Ta sẽ đem chúng trở về chiếm hữu đất nước Ta đã ban cho tổ phụ chúng.”
4Đây là lời CHÚA phán với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 5CHÚA phán như vầy:
“Ta nghe tiếng hét kinh hoàng,
Tiếng hoảng sợ, chẳng có sự bình an.
6Hãy dò hỏi, xem xét:
Đàn ông có sinh đẻ không?
Thế tại sao Ta thấy mọi người nam,
Mặt tái xanh,
Hai tay ôm bụng như phụ nữ chuyển dạ?
7Ôi! Ngày ấy kinh khiếp làm sao!
Chưa hề có ngày nào như vậy!
Đó là thời kỳ hoạn nạn cho Gia-cốp,
Nhưng nó sẽ được cứu thoát.”
8 CHÚA Vạn Quân phán:
“Ngày ấy, Ta sẽ bẻ ách khỏi cổ ngươi,
Ta sẽ bứt dây ngươi,
Ngươi sẽ không còn phục dịch người nước ngoài nữa.
9Nhưng các ngươi sẽ phụng sự CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi,
Và Đa-vít là vua
Ta sẽ lập lên cho các ngươi.”
10 CHÚA phán:
“Còn ngươi, hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ!
Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh khiếp!
Vì Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi miền xa xăm,
Dòng dõi ngươi khỏi đất lưu đày.
Gia-cốp lại sẽ được an cư lạc nghiệp,
Không còn sợ hãi ai cả.”
11 CHÚA phán:
“Vì Ta hằng ở với ngươi để giải cứu ngươi.
Ta tuyệt diệt mọi dân tộc,
Ở nơi Ta tản mát các ngươi,
Nhưng Ta sẽ chẳng tuyệt diệt ngươi.
Ngươi sẽ không tránh khỏi hình phạt,
Nhưng Ta sẽ sửa phạt ngươi cách chừng mực.”
12 CHÚA phán như vầy:
“Sự đổ nát của ngươi không thể hàn gắn,
Vết thương ngươi không thể chữa lành.
13Không ai bào chữa cho ngươi,
Không có thuốc trị cơn đau nhức của ngươi,
Vết thương ngươi không kéo da non.
14Mọi tình nhân ngươi đã quên ngươi,
Chúng không còn đoái hoài đến ngươi nữa.
Ta đã đánh ngươi như kẻ thù đánh,
Ta đã phạt ngươi như kẻ hung bạo phạt,
Vì tội ác ngươi quá nặng,
Tội lỗi ngươi quá nhiều.
15Sao ngươi còn kêu than vì sự đổ nát của ngươi,
Vì cơn đau ngươi vô phương cứu chữa?
Ta đã đối xử với ngươi như thế
Vì tội ác ngươi quá nặng, tội lỗi ngươi quá nhiều.
16Nhưng mọi kẻ ăn nuốt ngươi sẽ bị ăn nuốt,
Mọi kẻ thù ngươi sẽ phải đi đày,
Những kẻ cướp giật ngươi sẽ bị cướp giật,
Mọi kẻ cướp bóc ngươi Ta sẽ phó cho kẻ cướp bóc.”
17 CHÚA phán:
“Dù chúng gọi ngươi là: ‘Si-ôn bị ruồng bỏ,
Không ai đoái hoài đến nó,’
Ta sẽ khiến cho vết thương ngươi kéo da non,
Ta sẽ chữa lành thương tích ngươi.”
18 CHÚA phán như vầy:
“Này, Ta sẽ phục hồi các lều trại của Gia-cốp,
Ta sẽ thương xót nơi cư trú của nó.
Thủ đô sẽ được xây lại trên gò đổ nát xưa,
Đền đài sẽ được dựng lại đúng vị trí cũ.
19Từ giữa chúng sẽ vang lên bài ca cảm tạ
Và tiếng reo mừng hoan hỉ.
Ta sẽ cho chúng sinh sôi nẩy nở,
Chứ không giảm dân số,
Ta sẽ cho chúng được tôn trọng,
Chứ không yếu hèn.
20Con cái chúng sẽ lại như thuở xưa,
Cộng đồng chúng sẽ được vững lập trước mặt Ta.
Ta sẽ trừng phạt mọi kẻ hà hiếp chúng.
21Lãnh tụ của chúng sẽ xuất phát từ dòng dõi chúng,
Người cai trị chúng sẽ ra từ giữa vòng chúng.
Ta sẽ cho phép người đến gần,
Để người có thể đến gần Ta.
Vì ai dám liều mạng mình đến gần Ta?”
CHÚA phán vậy.
22“Như thế, các ngươi sẽ là dân Ta,
Và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi.
23Kìa, trận cuồng phong của CHÚA,
Cơn giận Ngài đã bừng lên,
Cuồng phong quét sạch,
Xoáy cuộn trên đầu kẻ ác.
24 CHÚA sẽ không nguôi giận
Cho đến khi nào Ngài thực hiện
Hoàn toàn ý định Ngài.
Trong những ngày đến,
Các ngươi sẽ hiểu tận tường.”

You don’t want to run the risk of it being too tight and leaving a red band around your forehead or being too loose and flying off with a strong gust of wind. Even if you are at a store and have the chance to try fitted caps on, it’s always best to know your exact size, ask for that and then judge how the cap feels, as such a process reduces the margin of error.. And sure, they’ll have to evaluate every player that has a possible wholesale football jerseys head injury. But at the same time, once you can pass your test your little computer test that they put you through you’re ready to get back on the field, and there’s no negative thought. Spots created after months of cheap jerseys planning can cost several million dollars apiece to air. During the game, people will compare the commercials and contrast the campaigns. The best time to encourage a prospect to make a commitment is NOW. Immediate action is they key to claiming the sale or signing up a new cheap oakleys member. The point is not that the Good Friday appeal is a cheap nfl jerseys bad thing, but that it is not what Good Friday services are chiefly for. Both might make participants feel good, but not for the same reasons. This craft works well for people of all skill levels. You need some panels of thin wood and cheap nba jerseys several solar light posts. It could been a lot more serious. It was a scary thing, for sure. This presentation and our comments include forward looking statements regarding future events and the future financial performance of the company. Actual events and results may differ materially from our wholesale china jerseys expectation. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. Twin brothers Ronde and Tiki Barber faced off for the last time ever, which every pregame show felt the need to hype as if it had the utmost significance. “It’s not like this is tennis or wrestling or something where they’re actually going head to head,” pointed out Giants defensive end Michael Strahan. So, to clean up the evidence and keep predators away, mom would eat it. We don’t know why she doesn’t just bury it, but we’re not here to judge.. Meanwhile, oakley outlet the Panic costume needs to be closed by someone else and ends up mashing your face against a metal screen that heats up instantly. Really, any time you can’t get into your costume by yourself, you know you’re in trouble. Tiger Woods. Many of us did not think that we would ever see the day when golf wasn’t the thing that Tiger is most known for. While playing a game against the Philadelphia Eagles at Veterans Stadium, Irvin was tackled awkwardly by a defense back and went head first into the turf. I remember watching that game, and cringing at how Irvin’s head hit the turf.

back Back to NVB Online