back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 22

Cảnh Cáo Các Vua Giu-đa
1 CHÚA phán như vầy: “Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa, và tại đó công bố lời này. 2Con hãy nói: ‘Tâu vua Giu-đa ngự trên ngai Đa-vít, xin vua cùng các triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng này lắng nghe lời của CHÚA.’ 3CHÚA phán như vầy: ‘Hãy thi hành công bình chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ hiếp đáp. Đừng bóc lột, cũng đừng hành hung ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. 4Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này. 5CHÚA phán: Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, Ta chỉ chính mình Ta thề rằng cung điện này sẽ điêu tàn.’ ”
6Vì CHÚA phán như vầy về cung điện vua Giu-đa:
“Dù Ta coi ngươi, cây cối sum sê như Ga-la-át,
Hùng vĩ như đỉnh núi Li-ban,
Ta thề quyết sẽ biến ngươi thành sa mạc,
Thành phố không người ở.
7Ta sẽ sai đạo quân hủy diệt
Cầm binh khí đánh chiếm ngươi,
Chúng sẽ đốn những cây tùng chọn lọc của ngươi,
Quăng vào lửa.
8Dân của các nước sẽ đi ngang qua thành này, và hỏi nhau: ‘Tại sao CHÚA lại khiến thành vĩ đại này ra nông nỗi này?’ 9Người ta sẽ đáp: ‘Vì chúng nó bội giao ước với CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, đi thờ lạy và phụng sự các thần khác.’ ”
Vua Giô-a-cha
10Đừng khóc người quá cố, đừng than tiếc người đã mất!
Thà hãy khóc người phải ra đi,
Vì người sẽ không bao giờ trở về,
Nhìn lại quê hương xứ sở.
11Vì CHÚA phán thế này về Sa-lum đã lên ngai nối ngôi cha mình là Giô-si-a, vua Giu-đa, và đã ra đi khỏi nơi này: “Người sẽ không trở về đây nữa, 12nhưng sẽ chết tại chốn lưu đày, và sẽ không nhìn lại đất này nữa.”
Vua Giê-hô-gia-kim
13Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền tảng phi nghĩa,
Dựng lầu gác với phương tiện bất công,
Bắt đồng loại phục dịch không công,
Không trả thù lao cho họ!
14Khốn cho kẻ tự hào: “Ta sẽ xây cho ta cung điện nguy nga,
Lầu gác khoảng khoát.”
Rồi nó trổ cửa sổ,
Lát ván tùng,
Sơn mầu đỏ rực.
15Có phải ngươi là vua vì ngươi đua tranh
Để có nhiều gỗ tùng sao?
Không lẽ cha ngươi không ăn uống sao?
Người làm điều công bình chính trực,
Và bấy giờ được hưng thịnh mọi bề.
16 CHÚA phán:
Người xét lẽ phải cho người nghèo khổ khốn cùng,
Và bấy giờ đất nước hưng thịnh.
Có phải làm như vậy là biết Ta không?
17Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi
Chỉ chăm lo trục lợi,
Làm đổ máu vô tội,
Bóc lột và hiếp đáp.
18Vì thế, CHÚA phán như vầy về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
Sẽ không ai than khóc nó:
“Than ôi, anh tôi! Than ôi, chị tôi!”
Sẽ không ai than khóc nó:
“Than ôi, chúa tôi! Than ôi, vua tôi!”
19Người ta sẽ chôn nó như chôn con lừa,
Kéo lết và quăng xa
Bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.
Thành Giê-ru-sa-lem
20Hãy lên núi Li-ban mà kêu la,
Hãy cất tiếng khóc than trên đồi Ba-san,
Hãy khóc than từ rặng núi A-ba-rim,
Vì mọi tình nhân của ngươi đều bị đánh tan tành.
21Ta đã phán dạy ngươi trong khi ngươi phè phỡn,
Ngươi nói: “Tôi không muốn nghe.”
Đó là lối sống của ngươi từ thuở thiếu thời,
Ngươi vẫn không vâng lời Ta.
22Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi,
Các tình nhân ngươi sẽ bị đi đày;
Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã
Vì mọi việc gian ác của ngươi.
23Ngươi ngự chễm chệ trên núi Li-ban,
An ninh trong tổ ấm giữa rừng cây tùng,
Ôi! Ngươi sẽ rên rỉ biết bao khi cơn đau ập đến,
Quặn thắt như sản phụ chuyển bụng.
Vua Giê-hô-gia-kin
24 CHÚA phán: “Thật như Ta hằng sống, dù Cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là chiếc nhẫn làm ấn trên tay hữu Ta, thật vậy, Ta cũng sẽ lột ngươi ra. 25Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ ngươi kinh sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay quân Canh-đê. 26Ta sẽ ném ngươi và mẹ ngươi đã sinh ngươi vào một nước khác, không phải là nơi sinh quán của hai ngươi, và hai ngươi sẽ chết tại đó. 27Các ngươi không bao giờ được trở về xứ mà các ngươi ao ước trở về.
28Cô-nia này, ngươi có phải là một bình đất bị khinh dể,
Một bình không ai ưa thích?
Vì sao ngươi và dòng dõi ngươi bị ném bỏ,
Quăng xa vào một nước họ chưa từng biết?
29Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước!
Hãy lắng nghe lời CHÚA!”
30 CHÚA phán như vầy:
“Hãy ghi người này như là người tuyệt tự,
Không thành đạt trong đời,
Vì dòng dõi người không ai được nối ngôi Đa-vít,
Cai trị Giu-đa nữa.”

back pool party in barbados9, 2016 in Los Angeles. Boisterous Los Angeles Rams fans gathered Saturday to herald the NFL football team’s possibly imminent return to Southern California after a 21 year sojourn in St. Germany’s airships were the only aircraft capable of making it Cheap Football Jerseys across the English Channel and far enough up cheap nfl jerseys the Thames to rain hellfire on London, and from 1915 to 1917, that’s precisely what they did. Problem was, though they undoubtedly looked metal as hell, the airships were basically just giant, floating bags of ludicrously flammable gas. People talk about technique as if there is one perfect way to play, and yet within the textbook ideals, every batsman does his own thing, adapted to his own psychology and physiology, which is why we would know each of them by the way he plays, even if all other identifying characteristics were whited out. So can Steve Smith be explained. Part of the struggles Wentz is having is due to the fact that he literally has no good receiving options to throw the football to. WR Jordan Matthews’ 114 yards receiving in Week 1 against Cleveland is the only 100 yard receiving game the Eagles have had all season. Remember the stadium in Chicago Soldier Field is near Cheap NFL Jerseys the Lake Michigan shore, and the wind comes whipping off that lake. And it is something else at Soldier Field. Since 2009, 45 teams have started their Cheap NFL Jerseys China seasons 0 2 and 43 of them were unable to make the play offs. oakley outlet Whilst Seattle’s loss to the Rams was worrying and their next defeat to the Packers understandable, week three will prove to be crucial as to whether Seattle is a real contender.. This is a long term effort. But hockey jerseys News Feed shows that ranking creates the best and most engaging experiences for our community.. Government sources told The Hindu that the National Informatics Centre (NIC) under the Department of Information Technology has found that around 280 websites of Central and State government agencies and organisations, hosted by it, are highly vulnerable to cyber attacks as they lack proper cyber security protocols. The NIC is reviewing security aspects of over 5,000 websites and portals.. Statements relating to the company’s expectations, belief, projections, guidance, future plans, objectives, and strategies, anticipated events or trends and similar expressions concerning matters that are not historical facts, should be considered forward looking statements within the meaning cheap nfl jerseys of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All such statements are subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ from those anticipated..

back Back to NVB Online