back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 20

1Thầy tế lễ Phát-hua, con trai Y-mê, đang giữ chức quản đốc đền thờ CHÚA, nghe Giê-rê-mi rao truyền những lời ấy. 2Phát-hua liền đánh tiên tri Giê-rê-mi và cùm chân ông tại cổng thượng Bên-gia-min, trong đền thờ CHÚA. 3Ngày hôm sau, khi Phát-hua tháo cùm cho Giê-rê-mi, Giê-rê-mi nói với ông: “CHÚA không gọi ông là Phát-hua nữa, nhưng gọi là Ma-go Mít-sa-bíp.”
4Vì CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ khiến ngươi trở thành nỗi kinh hoàng cho chính mình và hết thảy bạn hữu ngươi. Chúng sẽ ngã dưới gươm quân thù trước mắt ngươi. Ta sẽ phó toàn dân Giu-đa vào tay vua Ba-by-lôn, vua sẽ đầy chúng về Ba-by-lôn, và dùng gươm giết chúng. 5Và Ta sẽ phó mọi của cải thành này, mọi thu nhập, mọi bảo vật, cùng mọi kho báu các vua Giu-đa vào tay quân thù chúng. Quân thù sẽ cướp làm chiến lợi phẩm, đem về Ba-by-lôn.
6Còn ngươi, Phát-hua, cùng với mọi người sống trong nhà ngươi, các ngươi sẽ đi đày. Ngươi sẽ đến Ba-by-lôn, chết tại đó, chôn tại đó, ngươi và hết thảy bạn hữu ngươi, đã từng nghe lời tiên tri dối gạt.”
Giê-rê-mi Than Trách CHÚA
7Lạy CHÚA, Ngài đã dụ dỗ con, và con đã để cho mình bị dụ,
Ngài đã uy hiếp con, và đã thắng!
Con trở thành trò cười suốt ngày,
Mọi người chế nhạo con.
8Mỗi khi con rao truyền, con phải kêu lên,
Con phải gào lên: “Bạo ngược và tàn phá!”
Thật lời CHÚA đã khiến cho con
Bị sỉ nhục và nhạo cười suốt ngày!
9Mỗi khi con tự nhủ: “Tôi sẽ không nhắc đến lời Ngài,
Hoặc nhân danh Ngài rao truyền nữa,”
Thì lời Ngài dồn nén trong xương cốt con,
Như lửa cháy trong lòng con.
Con không thể dằn lòng được nữa,
Con không thể thắng được!
10Con nghe lắm người thì thầm
“Kinh hoàng tứ phía!
Hãy loan tin ra, phải, chúng ta hãy loan tin ra!”
Hết thảy bạn bè con
Mong chờ con vấp ngã:
“Biết đâu nó sẽ bị dụ,
Chúng ta sẽ thắng nó,
Và trả thù nó.”
11Nhưng CHÚA, Ngài ở với con như một chiến sĩ mạnh bạo,
Vì thế, những kẻ khủng bố con sẽ vấp ngã, không thắng được,
Chúng sẽ xấu hổ vô cùng, vì sẽ không thành công,
Nhục nhã đời đời, không sao quên được.
12Lạy CHÚA Vạn Quân, Ngài là Đấng dò xét người công chính,
Đấng nhìn thấu lòng dạ và ý tưởng,
Xin cho con thấy Ngài báo thù họ,
Vì con đã giao phó việc con cho Ngài.
13Hãy hát mừng CHÚA!
Hãy tôn vinh CHÚA!
Vì Ngài giải cứu người khốn cùng
Khỏi tay kẻ làm ác.
Giê-rê-mi Rủa Ngày Sinh Của Mình
14Ngày tôi sinh ra đời là ngày khốn nạn!
Ngày mẹ tôi sinh tôi ra, làm thể nào là ngày phúc lành được?
15Khốn nạn thay cho người báo tin mừng cho cha tôi,
Làm cho cha tôi tràn ngập niềm vui:
“Con ông đã ra đời, một con trai!”
16Người ấy sẽ giống như các thành
CHÚA phá đổ, chẳng nuối tiếc.
Sáng ngày người sẽ nghe tiếng kêu la cầu cứu,
Đến giữa trưa, tiếng hò hét xung phong.
17Sao tôi không chết phắt đi trong bụng mẹ,
Và dạ con mẹ tôi trở thành nấm mồ cho tôi,
Mang thai tôi suốt đời?
18Sao tôi phải lọt lòng mẹ,
Để thấy cảnh nhọc nhằn đau khổ,
Và đời tôi qua đi trong tủi nhục?

There’s no grass on it, there’s no moisture, it’s pretty hard baked by the sun. So the problem with cheap nfl jerseys hitting off of this is you can’t get the club underneath the ball like you can in grass or sand or even loose impediments. The real issue is what course will the cheap oakleys sunglasses new pilot plot for investors. CEOs are similar to quarterbacks on Cheap ray bans NFL football teams. After the NFL released the results of its own investigation, other scientists took it upon themselves Replica ray bans to re create the tests used to prove that the Patriots had cheated including a little girl who used it as the topic of a science fair project. The Atlantic called Deflategate a “sports scandal that’s full of hot air” for many reasons, but Jackson says more than just football fans’ time was wasted.. Asked if he felt any differently than after a normal loss, Newton said: “I feel s y. That’s what I do feel. What we what to do we are going to do a back cast which I’m doing right now. What I’m doing here if you can watch my wrist I’m not breaking my wrist. All of the yelling and screaming, the character assassination and suggestions of what draconian penalties should be imposed, have come in the face of almost no factual information. Stories on the issue ultimately trace back to a single ESPN report from unnamed sources indicating that the Patriots’ footballs measured at halftime were 2 psi below the League requirement. I can’t count the number cheap oakleys outlet of goggles I had to frankenstein because cheap oakleys they lost a small little plastic clip, or the plastic lip to hold the piece in place cracked. And these small parts were always related to the strap that goes around your head, which means that children will constantly be trying to change the size until it breaks.. The fall was said to take about ten seconds. It would vary according to the body position and how long it took to reach terminal velocity around 125mph in most cases, but if someone fell head down with their body straight, as if in a dive, it could be 200mph.. OO is essentially a carbon copy of Dec. Aside from the tiny difference that in OO you create your speech. The current oakley sunglasses yield for this company is 14.9%, as it distributes $1.25 per share a quarter. Below is a chart to show how well this equity has performed over the last year.. In the fitness industry for years we have been using a simple calculation of 220 minus your age which gives us the maximum heart rate. Now it is nearly impossible to work at maximum heart rate or 100% of your heart rate for a very long period of time so we take a percentage of that and for a healthy individual we are going to multiply that number times .6 which we would be working at 60% of maximum heart rate.

back Back to NVB Online