back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 2

CHÚA Chăm Sóc Y-sơ-ra-ên
1 CHÚA phán với tôi:
2“Hãy đi rao báo vào tai thành Giê-ru-sa-lem: CHÚA phán như vầy:
‘Ta còn nhớ lòng chung thủy của ngươi trong tuổi đang thì,
Tình yêu của ngươi khi là cô dâu mới,
Thể nào con theo Ta nơi sa mạc,
Nơi đất không gieo trồng.
3Y-sơ-ra-ên vốn là dân thánh, thuộc riêng về CHÚA,
Là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài.
Mọi kẻ nào ăn nuốt dân ấy đều bị kết tội,
Mắc phải tai họa.’ ”
Đấy là lời của CHÚA.
Tội Lỗi Các Tổ Phụ
4Các ông bà là dòng họ nhà Gia-cốp,
Là toàn thể các chi tộc nhà Y-sơ-ra-ên,
5 CHÚA phán như vầy:
“Tổ phụ các ngươi có tìm thấy lỗi gì nơi Ta,
Mà đã lìa xa Ta,
Đi theo các thần phù phiếm,
Để rồi chính chúng cũng trở thành phù phiếm?
6Chúng chẳng hề tự hỏi: ‘CHÚA đâu rồi?
Chính Ngài đã đem chúng ta lên khỏi xứ Ai-cập,
Dẫn chúng ta đi ngang qua sa mạc,
Là vùng đất hoang dã đầy hầm hố,
Đất khô cằn và âm u,
Đất không người qua lại, cũng chẳng có người ở.’
7Ta đem các ngươi đến vùng đất mầu mỡ này,
Cho các ngươi hưởng hoa lợi cùng mọi điều tốt đẹp trong xứ.
Nhưng các ngươi đã đến và làm ô uế đất Ta,
Các ngươi đã biến sản nghiệp Ta thành vật gớm ghiếc.
8Các thầy tế lễ chẳng hề tự hỏi:
‘CHÚA đâu rồi?’
Các nhà chuyên giải kinh luật chẳng biết Ta,
Các nhà lãnh đạo chống nghịch Ta,
Các tiên tri nhân danh Ba-anh nói tiên tri,
Và đi theo các thần không giúp ích chi.”
CHÚA Buộc Tội Dân Ngài
9Đây là lời của CHÚA:
“Vì thế cho nên Ta tiếp tục buộc tội các ngươi,
Và con cháu các ngươi nữa.
10Hãy băng qua đảo Kít-tim mà xem,
Hãy sai người đến Kê-đa và dò xét kỹ càng,
Xem việc thể này có từng xảy ra chưa.
11Có dân nào thay đổi thần của mình,
Dù các thần đó không phải là thần?
Nhưng dân Ta đã trao sự vinh hiển của mình
Để đổi lấy thần không ích chi!”
12Đây là lời của CHÚA:
“Hỡi bầu trời, hãy kinh ngạc về việc này,
Hãy khiếp đảm, hãy tiêu điều cùng cực!
13Vì dân Ta đã phạm hai tội ác:
Chúng đã lìa bỏ Ta,
Là nguồn nước trào tuôn,
Và tự đào cho mình những bể chứa nước,
Những bể nứt nẻ không chứa nước được.
Hậu Quả Của Tội Bất Trung
14Y-sơ-ra-ên có phải là một tên nô lệ, hoặc một kẻ tôi đòi sinh ra trong nhà chủ không?
Thế tại sao nó lại trở thành của cướp bóc?
15Sư tử tơ gầm rống
Vang dậy chống lại nó:
Chúng gây cho đất nước nó tan hoang,
Các thành phố nó bị thiêu rụi, không người ở.
16Ngay cả dân thành Nốp và Tác-pha-nết
Cũng đã từng đập bể đầu ngươi.
17Phải chăng ngươi đã tự chuốc lấy cho mình mọi điều ấy,
Vì ngươi đã lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Đang khi Ngài dẫn dắt ngươi trên đường sao?
18Bây giờ ngươi đi xuống Ai-cập,
Uống nước sông Ninh, được ích gì?
Ngươi đi qua xứ A-si-ri,
Uống nước sông Ơ-phơ-rát, có lợi chi?”
19Đây là lời của CHÚA Vạn Quân:
“Chính tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi,
Chính sự bội giáo ngươi sẽ khiển trách ngươi.
Hãy nhận biết thấm thía rằng
Khi ngươi lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
Và không có lòng kính sợ Ta,
Đó là điều xấu xa và cay đắng là dường nào!”
Tội Ác Bị Trừng Phạt
20“Này, từ lâu ngươi đã bẻ ách, bứt dây,
Ngươi nói: ‘Tôi không muốn phục vụ.’
Thật vậy, trên mỗi đồi cao, dưới mỗi gốc cây rậm lá,
Ngươi cúi khòm xuống, bán dâm.
21Ta đã trồng ngươi, thuộc giống nho đỏ thắm, chọn lọc,
Toàn là giống thuần chủng,
Thế mà ngươi lại đổi thành
Cây nho lạ, hôi tanh!
22Dù ngươi có tắm gội bằng xà phòng,
Rửa mình nhiều lần trong nước tro,
Dấu vết tội ác ngươi vẫn sờ sờ trước mắt Ta,”
Đấy là lời của
CHÚA Vạn Quân.
23“Sao ngươi dám nói: ‘Tôi không bị ô uế,
Tôi không có đi theo thần Ba-anh.’
Hãy xem đường lối ngươi nơi thung lũng,
Hãy nhận biết điều ngươi đã làm:
Ngươi khác nào lạc đà cái tơ nhanh nhẹn,
Dấu chân quấn quýt vào nhau;
24Khác nào lừa cái rừng quen sống trong sa mạc,
Hít gió khi động đực,
Trong lúc này, ai có thể kìm hãm nó được?
Lừa đực nào tìm nó khỏi phải mệt nhọc,
Vì sẽ gặp được nó trong tháng nó động đực.
25Đừng cho chân ngươi phải đi trần,
Cũng đừng cho cổ họng ngươi phải khát.
Nhưng ngươi nói: ‘Để mặc tôi.
Tôi đã trót yêu thần lạ,
Tôi phải đi theo chúng.’
26Như tên trộm xấu hổ khi bị bắt quả tang,
Dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên,
Gồm cả dân chúng, các vua quan,
Các thầy tế lễ, và các tiên tri, cũng xấu hổ dường vậy.
27Chúng nói với gỗ: ‘Người là cha tôi.’
Và với đá: ‘Người sanh ra tôi.’
Thật chúng đã quay lưng lại với Ta,
Thay vì quay mặt.
Nhưng khi gặp hoạn nạn, chúng lại nói:
‘Xin đến cứu giúp chúng con!’
28Thế các thần mà ngươi đã tự làm cho mình ở đâu?
Hãy để chúng đến cứu giúp ngươi
Trong giờ hoạn nạn,
Nếu chúng cứu giúp được!
Vì ngươi, hỡi Giu-đa,
Ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần!”
Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố
29Đây là lời của CHÚA:
“Các ngươi còn khiếu nại gì nữa?
Hết thảy các ngươi đều phạm tội phản nghịch Ta.
30Ta đánh phạt con cái các ngươi thật phí công,
Chúng chẳng chịu sửa dạy.
Gươm các ngươi đã giết hại các tiên tri
Như sư tử vồ mồi.”
31Xin quý ông bà trong thế hệ này lắng nghe lời của CHÚA:
“Đối với dân Y-sơ-ra-ên, có phải Ta là sa mạc,
Hoặc vùng đất tối tăm dầy đặc không?
Thế sao dân Ta lại nói: ‘Chúng tôi tự làm chủ lấy,
Chúng tôi không đến với Ngài nữa.’
32Có trinh nữ nào quên vòng vàng của mình,
Hoặc cô dâu nào quên áo cưới của mình không?
Thế nhưng dân Ta đã quên Ta
Từ những ngày không thể đếm được!
33Thật ngươi đã khéo sắp xếp lối đi để đeo đuổi đường tình ái.
Ngươi còn dạy đường lối ngươi cho cả những người đàn bà xấu nết!
34Áo quần ngươi cũng vấy máu
Của người nghèo vô tội,
Dù ngươi đã không bắt gặp họ đập cửa xông vào nhà.
Tuy nhiên, bất kể mọi điều ấy,
35Ngươi vẫn nói: ‘Tôi vô tội,
Chắc chắn Ngài không còn giận tôi nữa.’
Này, Ta sẽ xét xử ngươi,
Vì ngươi nói: ‘Tôi không phạm tội.’
36Thật ngươi đã tự hạ thấp giá trị mình
Khi ngươi thay đổi hướng đi.
A-si-ri đã làm cho ngươi xấu hổ thể nào,
Ai-cập cũng sẽ làm cho ngươi xấu hổ thể ấy.
37Ngươi sẽ rời khỏi chốn ấy,
Hai tay ôm lấy đầu,
Vì CHÚA đã từ bỏ những kẻ ngươi nương nhờ,
Chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi.”

You can drop the ball and kick it or you cheap nfl jerseys can place the ball on a stationary tee and kick it. This type of goal kick is worth three points.. Hi, this is Billy Beck III from BB3 Personal Training Center here in Weston South Florida. In this video, I’m going to show you how to use a sit up bench which is what we have right here. 2 Stephen Colbert arrives at a dinner to celebrate Time 100, Time Magazine’s list of the 100 most influential people in the cheap nfl jerseys world, in New York on May 8, 2006. Colbert, the 42 year old anchor of cheap oakleys sunglasses Comedy Central’s “The Colbert Report,” placed second on the list of “TV’s Sexiest News Anchors,” posted on Maxim magazine’s Web site. As for the Industry proposal, the stadium would be paid for by the team and league, and the contribution of developer Ed Roski would be the 600 acres on which the venue and parking would sit. All that land is appealing to the NFL, as is the fact that Roski isn’t looking for a discount on oakley outlet a team and would be satisfied with a small slice at market value.. Scibelli played in the Pro Bowl in 1968, and he was a team co captain during his last 10 years with the Rams. He was named the Rams’ most valuable offensive lineman five times, and five of the Ram teams on which he played won their cheap nfl jerseys division. I’m not pretending that squeezing myself into jeans two sizes too small is fun. It’s not. The perfect combination of the two is the recipe for a good topic. We are more qualified to write about information we are familiar with and experts in, then subjects we know nothing about. Choose the software to design your logo on your computer. Keep in mind that the transfer paper measures 8.5 by 11 inches, so your logo must stay within those limitations. Fit free analysis of the T4/3 power law behaviour for =0.3% (e) and 1.2% (f), and the T5/3 power law behaviour for =2.9% (g). The upper red triangle signals the upper temperature limit T the resistivity crosses over to a linear T behaviour. The focus on health was prompted by the worrying results of medical check ups fake oakleys of 55 MLAs and over 450 bureaucrats and other government staff during Cheap Football Jerseys the state legislature’s winter session in Nagpur recently. The tests revealed high rate of obesity and weight related complications. On Thanksgiving night, McCoy put on a show. He threw for 304 yards and four touchdowns, and rushed for a career high 175 yards and a fifth score. In fact, he cut off the interview that gave the press the story so he could continue looking for survivors. After apologizing to the reporter talking to him, of course..

back Back to NVB Online