back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 19

Đập Bể Bình Sành
1 CHÚA phán như vầy: “Con hãy đến lò gốm, mua một bình sành loại cổ hẹp. Con hãy dẫn theo một vài trưởng lão trong dân chúng và một vài thầy trưởng tế, 2đi đến thung lũng Ben Hin-nôm, nơi lối vào cổng Gốm, và tại đó, con hãy công bố những lời Ta phán với con. 3Con hãy nói: ‘Hỡi các vua Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời CHÚA. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Này, Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này đến nỗi ai nghe đến, cũng phải ù tai, 4vì chúng nó, cùng tổ phụ chúng, và các vua Giu-đa đã lìa bỏ Ta, biến nơi này thành xa lạ, dâng sinh tế cho các thần khác mà chúng chưa hề biết, làm cho nơi này đầy dẫy máu vô tội. 5Chúng tiếp tục xây miếu cúng thần Ba-anh, thiêu con cái chúng trong lửa để dâng tế lễ toàn thiêu cho Ba-anh. Đó là điều Ta chẳng hề truyền dạy hay phán bảo, cũng chẳng hề nghĩ đến.’ ” 6CHÚA phán: “Vì thế cho nên sẽ có ngày chốn này không còn gọi là Tô-phết hoặc thung lũng Ben Hin-nôm nữa, nhưng chỉ gọi là thung lũng Tàn Sát.
7Tại chốn này, Ta sẽ phá vỡ chương trình của dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ khiến chúng ngã dưới lưỡi gươm trước mặt quân thù, ngã bởi tay những kẻ tìm hại mạng sống chúng. Và Ta sẽ thí thây chúng nó làm thức ăn cho chim trời và thú rừng. 8Ta sẽ làm cho thành này điêu tàn, khiến cho người ta phải chê cười. Mọi người qua lại đều sững sờ, chê cười vì tất cả những cảnh thương tích nát tan. 9Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai, con gái chúng. Chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau trong cảnh khắc khoải cùng quẫn do quân thù, những kẻ tìm hại mạng sống chúng, vây hãm.
10Con hãy đập bể bình sành cổ hẹp trước mắt những người cùng đi với con, 11và nói với họ: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Ta cũng sẽ đập tan dân này và thành này y như vậy, như người ta đập bể bình sành, không thể nào hàn gắn lại được. Chúng sẽ chôn thây tại Tô-phết cho đến khi không còn chỗ để chôn nữa.’ ” 12CHÚA phán: “Ta sẽ làm cho chốn này và dân cư nó y như vậy: Ta sẽ làm cho thành phố này giống như Tô-phết. 13Nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa, nghĩa là tất cả những nhà nào mà trên mái nhà có cúng tế hết thảy các tinh tú trên trời, và cúng rượu cho các thần khác, đều sẽ bị ô uế như Tô-phết.”
Giê-rê-mi Bị Bắt Giam
14Sau khi Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, nơi CHÚA đã sai ông đi nói tiên tri, ông đứng trong sân đền thờ CHÚA và công bố với toàn thể dân chúng: 15“CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Này, Ta sắp giáng xuống thành này và tất cả những thành phụ cận mọi tai họa Ta đã phán, vì chúng nó cứng cổ, không chịu vâng lời Ta.”

It also encourages an environment of sustainable team building within a company. A manager can disband a team in a short, efficient meeting that generates valuable takeaways for all team members.. Oh, and he would have also met beloved celebrities of the ’90s, like Princess Diana and . Simpson.. I become tempered when looking at the estimates for next year. I modeled for 9 new stores in Fy16 and comps of 3%, and this gets me to $977 million in revenues wholesale nfl jerseys for the quarter (ironically, the midpoint of management guidance). JT: It’s interesting that every example you gave is something that was enacted at the state or federal level. At the local level we don’t have a lot of resources to use to subsidize forms of energy, or other products and services related to sustainability, so it’s not an issue we are likely to have to deal with in the Denver Office of Sustainability.. DSS received nationwide coverage of the conpany’s flagship technology AuthentiGuard on Fox Television during a guest spot and live demonstration on Fox and Friends. More information on Authentiguard can be found in pages 31 33 of J. Nevertheless, much of Corporate America is still premised on the male dominated, smoke filled era of AMC’s Mad Men, despite the fact that women process information and make purchasing decisions differently from men. Forget the finger pointing and charges of sexism, ignoring women in the 21st Century is a losing financial proposition.. ”Definitely cheap jordans performance is huge, but some teams won’t even look at him because they would look into his background,” McBriar said. ”Other teams, probably it won’t matter as much, it just depends. Maybe the Eagles have found a decent receiver among their collection of garbage. The problem is that Turner is just a possession receiver, which is all the Eagles seem to have. Say the Browns are flying out to play a West division team and their plane goes down in the Rockies. Romeo Crennel’ body could feed the team for a month. A subject that needs more attention is the handling of players this season by Dallas head coach Jason Garrett. The Baratas Replicas Ray Ban once maligned coach has his team playing at an elite level, all without Romo (six games missed), running back Darren McFadden (six), wide cheap oakleys receiver Dez Bryant cheap authentic jerseys (three), guard La’el Collins (one), linebacker Rolando McClain (six) and cornerback Orlando Scandrick (four).. Cheap mlb Jerseys The fresh cut grass and crisply painted yard lines. The sound of helmets clashing in an epic stack of large men vying for a single ball. “The Dallas Cowboys are ‘America’s Team’ but they play wholesale china jerseys in Dallas. Why can’t we be the London Jaguars based out of Jacksonville? The Jaguars are the smallest [NFL] club and we needed more fans.

back Back to NVB Online