back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 18

Người Thợ Gốm
1Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi: 2“Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.” 3Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay. 4Khi nào bình đang nắn bị hỏng, như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, anh nắn lại một bình khác, vừa ý mình.
5 CHÚA phán với tôi: 6“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao?” CHÚA phán: “Này, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay người thợ gốm. 7Có khi Ta tỏ ý định bứng gốc, phá hủy, và tiêu diệt một dân tộc hoặc một quốc gia, 8nếu dân tộc Ta định giáng họa xây khỏi điều ác, Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng xuống chúng. 9Có khi Ta tỏ ý định xây dựng và vun trồng một dân tộc hoặc một quốc gia, 10nếu dân tộc đó làm điều ác, không vừa ý Ta, không vâng lời Ta, Ta sẽ đổi ý về phúc lành Ta định ban cho chúng.
11Bây giờ, con hãy nói với dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem: ‘CHÚA phán như vầy: Này, Ta dự định gây họa cho các ngươi, Ta sắp đặt chương trình hại các ngươi. Các ngươi ai nấy hãy xây bỏ đường ác, cải thiện nếp sống và việc làm mình.’ 12Nhưng chúng vẫn nói: ‘Để mặc chúng tôi. Chúng tôi cứ tiếp tục theo chương trình riêng của chúng tôi, ai nấy làm theo lòng cứng cỏi và gian ác mình.’ ”
Sự Kiện Khủng Khiếp: Dân Chúng Lìa Bỏ CHÚA
13Vì thế, CHÚA phán như vầy:
“Hãy hỏi các quốc gia,
Có ai đã từng nghe sự việc thể này?
Dân Y-sơ-ra-ên, cô gái đồng trinh,
Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp.
14Đỉnh núi Li-ban
Có bao giờ không phủ tuyết?
Thác nước mát chảy dọc theo sườn núi
Có bao giờ khô cạn?
15Thế mà dân Ta đã quên Ta,
Đốt hương cúng tế cho thần giả;
Chúng đi trên đường xa xưa,
Nhưng vấp ngã vì thần giả,
Nên phải rẽ vào các ngõ phụ,
Các lối đi chưa xây đắp.
16Đất nước chúng sẽ điêu tàn,
Đến nỗi ngàn đời phải bị chê cười
Mọi người qua lại đều sững sờ,
Lắc đầu kinh hãi.
17Ta sẽ làm cho chúng chạy tán loạn trước mặt quân thù
Như cơn gió đông thổi bụi mịt mù.
Ta sẽ xây lưng, ngoảnh mặt đi,
Trong ngày chúng gặp hoạn nạn.”
Giê-rê-mi Cầu Nguyện
18Những người chống nghịch con nói: “Nào, chúng ta hãy bàn mưu chống lại tên Giê-rê-mi, vì chúng ta vẫn còn thầy tế lễ để dạy Kinh Luật, vẫn còn người thông sáng để cố vấn, vẫn còn tiên tri để rao truyền lời CHÚA cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm cách buộc tội nó qua lời nói, và đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó cả.”
19Lạy CHÚA, xin để ý đến con,
Xin Ngài lắng nghe tiếng của những người chống nghịch con!
20Có nên lấy ác báo thiện không?
Sao chúng lại đào hố hại mạng sống con?
Xin Ngài nhớ con đã từng đứng trước mặt Ngài,
Cầu xin hộ cho chúng,
Xin Ngài xây cơn giận Ngài khỏi chúng.
21Nhưng bây giờ, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém,
Trao chúng dưới quyền gươm đao;
Xin Ngài cho đàn bà gặp cảnh mất con, lại thêm góa bụa;
Đàn ông chết đi vì dịch lệ,
Thanh niên vì gươm giáo ngoài chiến trận.
22Xin cho tiếng kêu cứu vang lên từ nhà chúng,
Khi Ngài sai bọn cướp xông đánh chúng bất ngờ,
Vì chúng đã đào hố để bắt con,
Gài bẫy dưới chân con.
23Lạy CHÚA, Ngài biết rõ
Mọi âm mưu chúng lập để giết con.
Xin Ngài đừng tha thứ tội ác chúng,
Xin đừng bôi xóa tội lỗi chúng khỏi trước mặt Ngài,
Xin cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài,
Xin trừng phạt chúng trong giờ Ngài nổi giận.

The American Academy of Pediatrics recommends strength training for children as long as proper training techniques are used. Biceps, triceps and forearm exercises improve muscle strength and range of motion for the arms. It was a workload he’d do his best to maintain during several recurrences of cancer, a diagnosis which first appeared during an emergency appendectomy in 2007. The disease reappeared in 2011, when Scott announced on Twitter that cheap jerseys from china he was undergoing chemotherapy. Christian reader, I beseech thee, in Michael Kors Handbags sale the bowels of the Lord, remember Coach Outlet Store this example while thou art employed Michael Kors shoes in the perusal of the following Moncler Coats sheets; and seek not to appropriate nba jerseys online sale to thyself that which equally belongs Kate Spade Online Sale to five hundred different people. Of all kinds Michael Kors outlet clearance of satire, there is none so Michael Kors Black Friday Sale entertaining and universally improving, as that Michael Kors sandals which is introduced, as it were louis vuitton handbags occasionally, in the course of an Christian Louboutin Shoes interesting story, which brings every incident home to life, and by representing Replica ray bans familiar scenes in an uncommon and amusing point of view, invests them with all the graces of novelty, while nature is appealed to in every particular. The cheap nba jerseys Jets are already team turmoilDid Rex wholesale nfl jerseys Ryan resume the reins of the New York Jets, who have always been more effective at creating headlines than championship caliber teams?No, but .After spending an offseason answering questions about his absent cheap nfl jerseys quarterback, current Jets coach Todd Bowles has been forced to address cheap jerseys china a practice fight between, arguably, his team’s two biggest stars, Darrelle Revis and Brandon Marshall. There’s also the hamstring injury that’s been dogging the topoffseason acquisition, tailback Matt Forte.But relax, Jets fans, this is no time to strap into the ejection seat (that can wait until Gang Green opens with five 2015 playoff teams in the first six weeks of the season).. Kobe seems to have worked great for two teams in the NBA, unfortunately neither are the Lakers. The Heat and the Supersonics (I am reaching with Seattle, but I don’t think by much) can both attribute at least some of their success indirectly to Mr. OpenSCAD has one especially powerful feature: variables. Being able to assign dimensions to a variable and then generate cheap oakleys the object from those allows you to make parametric designs..

back Back to NVB Online