back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 16

Giê-rê-mi Phải Sống Độc Thân
1 CHÚA phán với tôi: 2“Con đừng bao giờ cưới vợ hoặc sinh con trai con gái tại nơi này. 3Vì CHÚA có phán như vầy về những con trai con gái sinh tại nơi này, và về những cha mẹ đã sinh ra chúng trong đất nước này: 4Chúng sẽ chết thê thảm, không ai than khóc, cũng không ai chôn cất. Chúng sẽ trở thành phân trên mặt đất. Chúng sẽ chết vì gươm đao và đói kém. Thây chúng sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng.”
5 CHÚA phán như vầy: “Con đừng vào nhà có việc tang chế; con đừng đến than khóc hoặc chia buồn với chúng nó, vì Ta đã rút phước lành, tình yêu bền vững, và lòng thương xót của Ta khỏi dân này.” Đấy là lời CHÚA. 6“Người sang kẻ hèn đều sẽ chết trong đất nước này. Không ai chôn cất, cũng không ai than khóc chúng. Không ai tự rạch mình hoặc cạo đầu vì chúng. 7Không ai dọn thức ăn cho người chịu tang để an ủi người về người quá cố. Cũng không ai trao chén an ủi cho người về sự chết của cha hoặc mẹ người.
8Con cũng đừng vào nhà có tiệc tùng ngồi ăn uống với chúng nó.” 9Vì CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: “Này, ngay trước mắt các ngươi, trong đời các ngươi, Ta sẽ chấm dứt tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu tại nơi này.”
10“Khi con rao mọi lời ấy cho dân này, chúng sẽ hỏi con: ‘Tại sao CHÚA định giáng mọi tai họa khủng khiếp này trên chúng tôi? Tội ác chúng tôi là gì? Chúng tôi phạm lỗi gì với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi?’ 11Con hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán: Vì tổ phụ các ngươi đã lìa bỏ Ta, theo phụng sự và thờ lạy các thần khác. Chúng đã bỏ ta và không vâng giữ kinh luật Ta. 12Nhưng các ngươi lại càng tệ hại hơn tổ phụ các ngươi, vì các ngươi, ai nấy sống theo lòng cứng cỏi và gian ác mình thay vì vâng lời Ta. 13Vì thế Ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất nước này, vào một xứ các ngươi lẫn tổ phụ các ngươi cũng chưa hề biết. Tại đó, các ngươi sẽ phụng sự các thần khác suốt ngày đêm, vì Ta sẽ không thương xót các ngươi.’ ”
Phục Hồi Đất Nước
14 CHÚA phán: “Sẽ có ngày không còn ai thề như vầy nữa: ‘Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,’ 15nhưng người ta sẽ thề: ‘Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước phương bắc và khỏi tất cả những nước mà Ngài đã đày họ đến,’ vì Ta sẽ đem chúng trở về mảnh đất Ta ban cho tổ phụ chúng.”
Hình Phạt Sắp Đến
16 CHÚA phán: “Này, Ta sẽ sai nhiều tay đánh cá đến, và họ sẽ bắt chúng nó. Sau đó, Ta sẽ sai nhiều tay thợ săn đến, và họ sẽ săn đuổi chúng ra khỏi mọi núi, mọi đồi và các khe đá. 17Vì mắt Ta theo dõi mọi đường lối chúng. Chúng không trốn khuất mặt Ta được. Tội ác chúng cũng không giấu khỏi mắt Ta. 18Trước hết, Ta sẽ báo trả chúng gấp đôi vì tội ác và tội lỗi chúng phạm: chúng đã làm ô uế đất Ta, chúng đã làm cho cơ nghiệp Ta đầy dẫy thây của các thần tượng ghê tởm và các vật gớm ghiếc.”
Các Dân Các Nước Sẽ Quay Về Với CHÚA
19Lạy CHÚA, Ngài là sức mạnh và đồn lũy của con,
Là nơi ẩn náu của con trong ngày gian truân.
Từ nơi đầu cùng đất,
Các dân tộc sẽ đến và thưa với Ngài:
“Tổ phụ chúng con chỉ thừa hưởng các thần giả,
Không ra gì, không giúp ích chi.
20Loài người có thể nào tự làm nên thần cho mình?
Đó cũng chỉ là thần tượng, không phải thần.
21Vì thế Ta sẽ tỏ cho chúng biết,
Tỏ cho chúng biết một lần đủ cả,
Quyền năng Ta và sức mạnh Ta,
Và chúng sẽ biết
Danh Ta là CHÚA!”

After the soup had been taken oakley sunglass accessories away, and while Marie was waiting at table during the ray ban sale eating of the second course, young Duparc complained that he soccer coaching jobs felt something gritty between his teeth. His mother made precisely sunglasses ray ban sale the same remark. Much better than saying goodnight to mush and a brush. (What’s the deal with that mush line anyway?). I’ve done things that other people haven’t been able to do in this Cheap Football Jerseys game before. After 13 years, it’s time for me to go.” Lawrence Taylor during a post game press conference after a Divisional Playoff game against the San Francisco 49ers. McNair, 36, was shot four times, twice in the head, by a semiautomatic pistol, Nashville police spokesman Don Aaron said. The woman, Sahel Kazemi, was killed by a single gunshot wound and the pistol was found under her body, Aaron said.Asked if the deaths could have caused by a lover’s quarrel, Aaron said, “That’s a very important part of the investigation as we work to ultimately classify Miss Kazemi’s death.”Police said they need to do more interviews with friends of Kazemi and McNair before they rule on whether her death was a suicide, Aaron said.McNair, a four time Pro Bowl selection, was married with four children. Then I move to perimeter stuff: ball handling series, Cheap Oakleys face up moves, game shooting.” cheap jerseys wholesale Guard Deron Williams said he practices perimeter shots “from spots I don’t shoot well from in game. I record shots/makes and compare to last year’s numbers.”. The business site Quartz graphed these preferences using data on the percentage of “yes” responses to the “Are you interested?” question on the app. The data suggest some uncomfortable stories about racial preferences in online dating.. Score and championships do not necessarily translate into profits. Even when a team is hurting financially, if it is winning championships, its owner may be hesitant to give it up at market price. They brought in a franchise altering player in Suh and drafted responsibly. Now it time for the Dolphins to put all of the pieces together and make the jump to playoff contender. Dollars cheap jerseys in all. Still I’m really look for the you. Plus, let’s not forget about The Undertaker. With The Deadman back, it’s possible he could help the Smackdown team secure a victory.. The pot of gold at the end of every paid player scandal is the NFL, the promise Baratas Replicas Ray Ban of riches that a cheap oakleys pro career brings. If the cheap football jerseys china right people were to agree that the current system is in need of a major overhaul, the NFL and, more directly, its players union could play a significant role in reducing the number of future infractions..

back Back to NVB Online