back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 12

1“Lạy CHÚA, nếu con biện luận với Ngài,
Ngài sẽ thắng.
Tuy nhiên, con vẫn xin trình bầy lời biện luận.
Tại sao người gian ác hưng thịnh?
Tại sao người phản phúc lại sống ung dung?
2Ngài đã trồng chúng nó, chúng đâm rễ,
Lớn lên, sinh hoa kết quả.
Ngài ở gần miệng lưỡi chúng,
Nhưng cách xa lòng dạ chúng.
3Nhưng lạy CHÚA, Ngài đã biết con, Ngài nhìn thấy con,
Ngài đã thử và biết lòng con ở với Ngài.
Xin Ngài tách chúng nó ra như cừu dành cho lò sát sinh,
Xin Ngài biệt riêng chúng ra cho ngày chém giết.
4Đất nước phải khô héo cho đến bao giờ?
Cỏ khắp đồng phải úa tàn cho đến khi nào?
Thú rừng và chim chóc bị quét sạch
Vì dân cư gian ác,
Vì chúng nói:
‘Ngài không thấy điều gì chúng ta làm.’
5Nếu con chạy đua với người chạy bộ
Mà còn mỏi mệt vì họ,
Thì làm sao đua nổi với ngựa?
Nếu con chỉ vững tin trong đất nước trù phú,
Thì con sẽ ra sao trong rừng rậm sông Giô-đanh?
6Ngay cả dòng họ con và nhà cha con,
Ngay cả họ cũng phản bội con,
Ngay cả họ cũng gọi sau lưng con: ‘Đồ say rượu!’
Con đừng tin họ
Khi họ dùng lời ngon ngọt nói với con.”
CHÚA Đau Khổ Vì Dân Ngài
7Ta đã từ bỏ dân Ta,
Ta đã bỏ cơ nghiệp Ta,
Ta đã giao dân Ta yêu quý
Vào tay kẻ thù chúng.
8Dân Ta nghịch lại Ta
Như sư tử trong rừng rậm.
Chúng lớn tiếng chống lại Ta,
Vì thế Ta ghét bỏ chúng.
9Dân Ta có phải là diều hâu có đốm,
Bị diều hâu khác vây quanh?
Hỡi tất cả các loài thú rừng,
Hãy đến, hãy tụ tập lại,
Hãy đến dự tiệc!
10Nhiều người chăn đã hủy phá vườn nho Ta,
Giầy đạp phần đất của Ta.
Chúng đã biến phần đất đẹp đẽ của Ta
Thành đồng hoang tiêu điều.
11Chúng đã làm cho nó điêu tàn,
Nó xơ xác khóc than với Ta.
Cả đất nước điêu tàn,
Nhưng không ai màng để tâm.
12Quân thù cướp phá đã tràn đến
Khắp các đồi trọc trong sa mạc.
Vì lưỡi gươm của CHÚA cắn nuốt cả đất,
Từ đầu này đến đầu kia,
Không sinh vật nào an toàn cả.
13Chúng gieo lúa mì, nhưng chỉ gặt gai gốc,
Chúng làm việc khổ nhọc luống công.
Chúng sẽ xấu hổ vì thu hoạch mình,
Vì cơn giận cháy phừng của CHÚA!
Lời Hứa Cho Các Nước Láng Giềng
14 CHÚA phán như vầy: “Về phần tất cả những người láng giềng gian ác của Ta đã xâm phạm cơ nghiệp Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên Ta, này, Ta sẽ bứng chúng khỏi đất mình, và Ta sẽ bứng nhà Giu-đa khỏi giữa chúng. 15Nhưng sau khi Ta đã bứng chúng đi, Ta lại sẽ thương xót chúng và Ta sẽ đem chúng trở về quê hương mình, mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình. 16Và nếu chúng sốt sắng học hỏi nếp sống của dân Ta, học biết nhân danh Ta mà thề, ‘Thật như CHÚA hằng sống!’ như ngày trước chúng đã dạy dân Ta thề nhân danh Ba-anh, lúc ấy chúng sẽ vững lập giữa dân Ta. 17Còn nếu dân tộc nào không vâng lời Ta, Ta sẽ bứng hẳn và tiêu diệt dân ấy.” Đấy là lời CHÚA.

The doctor confirmed that she cheap nfl jerseys was able to see fetal heart beat but it was low (85 beats) as against 100 120 which is the normal rate at this point. The doctor advised me to take Gestone injections every day for 10 days. She also advised me to take IVF C 5000 iu injection twice (once in 5 days). The doctor has called me for an ultrasound after completion of this dose. “You saw the game. They made plays. We expect the momentum to continue into this year. We’re also reinforcing our efforts in sportswear as a category with our Kensie initiative. For preschoolers who need CPAP (or BiPAP), demonstrate the process with a stuffed animal. Let the child put the mask on “Mr. While his numbers are good, they’re nothing a fantasy football owner would think twice about. He has completed nearly 61 percent of his passes to go along with three touchdowns. Detroit is quite the sports town. It yearns for the Next Big Thing, the Next Big Story preferably the Next Big Hero hockey jerseys a modest human being, from modest beginnings. As she cheap oakleys sunglasses grew older and “rowdier” a term which here means “started playing D because Azime is the kind of well behaved nerd most parents dream of the threats from Azime’s parents became much more direct and explicit. cheap jerseys “Honor killing became part of verbal threats my parents used,” she said. I probably love what he does, even if it different from what I would do. It not decorated yet, but he does have a flight simulator down there and will be there for hours on it. John shocks millions globally by exposing the truth about how to achieve monumental life success despite the labels that society has placed on you. Through his award winning live seminars, power packed training programs, live tele classes, and weekly ezine, John Di Lemme has made success a reality for thousands worldwide.. Because George Jr. Is a surgeon, the Zambellis have hired on George Taylor to run the show until the young Zambellis can take over operations. In 2011, for an unknown reason that cheap oakleys sunglasses must have involved some long nights and ketamine, the Sony marketing team for the Smurfs movie decided to paint a town completely blue as a viral publicity stunt. They managed to convince Juzcar, a small, struggling village in Spain, to blue itself like a cheap nfl jerseys real life Tobias Funke, covering everything from the houses to the churches to hundred year old gravestones in paint. Despite retiring from the game of American Football at cheap nfl jerseys only 29 years of age, Jim Brown’s nine year career with the Cleveland Browns left a legacy which all running backs look up to even today. He created records for career touchdowns and rushing touchdowns, and became the only rusher in the history of the NFL to average more than 100 yards per game in a career.

back Back to NVB Online