back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 11

Dân Y-sơ-ra-ên Bội Ước
1Đây là lời của CHÚA phán với Giê-rê-mi: 2“Con hãy lắng nghe các điều khoản của giao ước này và nói lại cho dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. 3Con hãy nói với chúng: ‘CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy:
Người nào không vâng giữ các điều khoản trong giao ước này sẽ bị nguyền rủa. 4Đấy là giao ước Ta lập với tổ phụ các ngươi trong ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập, là lò luyện sắt. Ta truyền bảo chúng: Nếu các ngươi vâng lời Ta và làm trọn mọi điều Ta truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi.’ 5Bấy giờ Ta sẽ thực hiện lời Ta thề hứa ban cho tổ phụ các ngươi một đất nước tuôn tràn sữa và mật, như đã có ngày nay.”
Tôi đáp: “Vâng, thưa CHÚA.”
6 CHÚA phán với tôi: “Con hãy công bố tất cả những điều khoản này ra trong các thành phố Giu-đa và các ngõ ngách thành Giê-ra-sa-lem. Con hãy nói: ‘Hãy lắng nghe và làm theo các điều khoản trong giao ước này.’ 7Ta đã nghiêm nghị cảnh cáo tổ phụ các ngươi từ ngày Ta đem chúng ra khỏi Ai-cập cho đến ngày nay. Ta đã không ngừng cảnh cáo chúng: ‘Hãy vâng lời Ta.’ 8Nhưng chúng không vâng lời, cũng không lắng tai; trái lại, ai nấy sống theo lòng cứng cỏi gian ác mình. Vì thế Ta đã giáng hình phạt trên chúng theo như tất cả các điều khoản trong giao ước này, là giao ước ta truyền chúng vâng giữ, nhưng chúng không làm theo.”
9 CHÚA phán với tôi: “Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem âm mưu phản loạn: 10chúng đã quay về với tội ác của tổ phụ chúng trước kia là những người không chịu vâng lời Ta. Chúng đã theo các thần khác và phục vụ các thần ấy. Nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã bội giao ước Ta lập với tổ phụ chúng.” 11Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Này, Ta sẽ giáng tai họa trên chúng, chúng không thể tránh khỏi. Chúng sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta sẽ không nghe. 12Bấy giờ dân cư trong các thành của Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần chúng cúng tế. Chắc chắn là các thần ấy không thể nào cứu giúp chúng trong giờ hoạn nạn. 13Vì ngươi, hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành là có bấy nhiêu thần! Và Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, là các ngươi lập bấy nhiêu bàn thờ cúng thần Xấu Hổ, bàn thờ cúng tế thần Ba-anh!
14Về phần con, đừng cầu thay cho dân này. Con cũng đừng vì chúng cất tiếng kêu xin hay cầu khẩn, vì Ta sẽ không nghe khi chúng kêu cầu Ta trong giờ hoạn nạn.
15Dân Ta yêu dấu làm gì trong nhà Ta?
Chúng đã làm việc đồi bại.
Lời hứa nguyện và thịt sinh tế có thể nào ngăn ngừa tai họa xảy đến cho ngươi không?
Ngươi vui mừng hớn hở được sao?
16 CHÚA đã từng gọi tên ngươi
Là cây ô-liu rậm lá, đẹp đẽ, sai trái tốt tươi.
Nhưng nay, có tiếng gầm thét inh ỏi,
Ngài đốt cháy lá nó,
Bẻ gẫy nhành nó.
17 CHÚA Vạn Quân, là Đấng đã trồng ngươi, chính Ngài đã tuyên bố tai họa sẽ giáng xuống ngươi, vì sự gian ác của nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Chúng đã chọc Ta giận khi chúng cúng tế thần Ba-anh.”
Chiến Đấu Nội Tâm: Giê-rê-mi Than Trách Vì Dân Làng A-na-tốt Âm Mưu Giết Hại Ông
18 CHÚA đã báo cho tôi biết, và tôi đã biết. Bấy giờ Ngài cho con thấy việc làm gian ác của họ. 19Về phần con, con giống như cừu non dễ tin bị dắt đến lò sát sinh. Con không hề biết họ âm mưu sát hại con:
“Chúng ta hãy đốn cây đang còn nhựa bên trong,
Chúng ta hãy trừ diệt hắn khỏi đất người sống,
Để không ai nhớ đến tên hắn nữa.”
20Lạy CHÚA Vạn Quân, Ngài là thẩm phán công minh,
Đấng dò xét lòng dạ và ý tưởng,
Xin cho con thấy Ngài báo thù họ,
Vì con đã giao phó việc con cho Ngài.
21Vì thế, CHÚA phán như vầy: “Về phần dân làng A-na-tốt, là những người tìm cách sát hại con, và bảo con: ‘Ông không được nhân danh CHÚA nói tiên tri nữa, bằng không, ông sẽ chết về tay chúng tôi.’ ” 22CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ trừng phạt chúng. Thanh niên sẽ chết vì gươm giáo, con trai, con gái chúng sẽ chết vì đói kém. 23Sẽ không còn một người nào sống sót, vì Ta sẽ giáng họa trên dân làng A-na-tốt trong năm chúng bị trừng phạt.”

Though he wrote for a overwhelmingly Tory readership, his sympathies lay on the moderate left. Cheap nfl jerseys Rather than pandering to the prejudices of his readers (and editors), he preferred gently to challenge their preconceptions. 3. Cleveland wide receiver Josh Gordon To think that Cleveland was actually entertaining trade offers for Gordon before the deadline this season now seems really amusing. 13a), as well as to aa alone (Supplementary Fig. 13b) for all readouts across the cheap china jerseys network. That’s cheap oakleys exactly what Facebook is trying to do too. If users leave Facebook like customers would leave Amazon, both companies would crumble, theoretically. About 19 months later, Henderson and another man, Terry Ware, were kidnapped in Los Angeles by several armed suspects, placed in separate cars and driven away. Ware was freed but Henderson’s body was found in the back of a rental car the next day. A fair and clear termination policy can be the difference between an exciting work environment wholesale nfl jersyes that encourages growth, and whatever the opposite of that is. Nowhere is this clearer than in the professional relationship between the Decepticon leader, Megatron, and his subordinate, Starscream. Soft closed cell foam may be used to pad the outside of the splint, often with a minimum thickness of 1/2 inch or more. This will protect your finger. 4. S Jalen Ramsey, Florida State SeminolesOverview:Defensive backs with length, strength, and athleticism are hard to find, but Ramsey offers all those traits and more as a valid cornerback and safety prospect. The progress we’ve made against our earnings objectives is broad based representing improvements across business segments and geographies. It reflects operational momentum across our businesses, Cheap china Jerseys driven by our focus on creative excellence and by our efforts to enhance the consumer experience plus better monetizing our content.. ‘There won’t nfl jerseys cheap be any rabbits pulled out of any hats. This is a serious financial statement for serious Fake Oakleys times.’. Safety/slot cornerback may also get more work outside. Regardless, the secondary will get tested by Beckham and fellow receivers and .. Indeed, it was Navas who took on Alonso and got in the cross that led to Gary Cahill scoring an own goal.City also had a number of penalty appeals turned down, a header by Fernandinho ruled out for offside, and then saw Kevin De Bruyne hit the bar with the goal at his mercy.In addition to that, David Luiz was lucky to stay on the field when he clearly blocked off Aguero as the Argentine threatened to run clear onto Cesar Azpilicueta’s poor back pass in the first half.Nicolas Otamendi was no match for Diego Costa as the striker brushed him off with easeBut having rode their luck, Chelsea struck with devastating effect. Guardiola had warned on the eve of this game that Conte’s side would be dangerous on the counter attack and don’t need many chances to score goals, and they demonstrated it ruthlessly here.

back Back to NVB Online