back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 10

Thờ Thần Tượng Là U Mê Dại Dột
1Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời CHÚA phán với các ngươi, 2CHÚA phán như vầy:
“Đừng học đòi lối sống của các dân,
Đừng khiếp sợ các hiện tượng trên trời,
Vì các dân khiếp đảm trước các hiện tượng đó.
3Thật tập tục các dân chỉ là hư không:
Người thợ lấy rìu đốn cây trong rừng về,
Dùng chính tay mình đẽo gọt,
4Chạm bạc trổ vàng cho đẹp,
Dùng búa đóng đinh vào cho chặt,
Để tượng khỏi ngã đổ.
5Các thần tượng sống như bù nhìn trong ruộng dưa chuột,
Không biết nói,
Phải nhờ người khiêng,
Vì chúng không biết đi.
Đừng sợ các thần ấy,
Vì chúng không có khả năng gây họa,
Cũng không có quyền ban phúc.
6Ôi! Lạy CHÚA, chẳng có thần nào giống như Ngài,
Ngài thật vĩ đại,
Danh Ngài vĩ đại, quyền năng.
7Ngài là Vua của các nước,
Ai mà không kính sợ Ngài?
Vì Ngài đáng được tôn kính,
Vì giữa hết thảy các bật hiền triết trong các nước,
Giữa hết thảy các bậc vua chúa,
Không ai giống như Ngài!
8Cả thảy đều u mê, khờ dại,
Học điều hư không từ khúc gỗ!
9Bạc dát mỏng nhập từ Tạc-sít,
Vàng từ U-pha,
Công trình của thợ thủ công, của tay người thợ vàng,
Khoác vào lớp áo mầu tím và đỏ thẫm,
Toàn là công trình của thợ khéo!
10Nhưng CHÚA thật sự là Đức Chúa Trời,
Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời.
Đất rúng động khi Ngài nổi giận,
Các nước không chịu nổi cơn thịnh nộ Ngài.
11Các ngươi hãy nói với chúng thế này: ‘Các thần không tạo dựng trời và đất, các thần ấy sẽ bị hủy diệt khỏi mặt đất và dưới bầu trời.’
12Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài,
Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,
Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.
13Khi Ngài lên tiếng, các nguồn nước trên trời báo động,
Ngài khiến hơi nước bốc lên từ nơi đầu cùng đất,
Ngài khiến chớp loé lên trong cơn mưa,
Và lùa gió ra khỏi kho tàng của Ngài.
14Mọi người đều u mê, thiếu hiểu biết,
Người thợ đúc tượng nào cũng xấu hổ vì tượng chạm mình,
Vì thần tượng người đúc chỉ là thần giả để lừa bịp,
Chẳng có hơi thở bên trong.
15Các thần tượng đều không giá trị, chỉ là vật nhạo báng gạt gẫm,
Đến ngày đoán phạt, chúng sẽ bị tiêu diệt.
16Nhưng Phần Cơ Nghiệp của Gia-cốp chẳng giống chúng đâu,
Vì chính Ngài nắn tạo vạn vật,
Và Y-sơ-ra-ên là chi tộc của cơ nghiệp Ngài,
Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
Hãy Chuẩn Bị Đi Đày
17Hỡi thành bị vây,
Hãy gom nhặt của cải, lìa khỏi xứ!”
18Vì CHÚA phán như vầy:
“Lần này, Ta sẽ ném
Dân cư trong nước ra,
Ta sẽ siết chặt vòng vây,
Để không ai thoát khỏi.”
19Khốn cho tôi vì nỗi đau đổ vỡ,
Vết thương tôi không thể chữa lành!
Thế mà tôi những tưởng:
“Đây chỉ là một cơn đau tôi đủ sức gánh chịu.”
20Lều trại tôi sụp đổ,
Mọi dây căng lều đều bứt hết,
Con cái tôi lìa khỏi tôi đi mất,
Không còn ai căng lều cho tôi,
Cũng không còn ai treo màn.
21Các người chăn ngu dại,
Không cầu hỏi ý CHÚA.
Vì thế chúng thất bại,
Cả bầy chiên tan tác.
22Kìa! Tiếng đồn bay đến,
Tiếng chuyển động ào ào từ phương bắc,
Để làm cho các thành xứ Giu-đa nên hoang vu,
Nên hang chó rừng.
23Ôi! Lạy CHÚA, con biết loài người không làm chủ số phận mình,
Người đi, nhưng không định được các bước mình.
24Lạy CHÚA, xin Ngài sửa dạy con, nhưng vừa phải thôi,
Xin đừng sửa phạt con khi Ngài nổi giận,
E Ngài diệt con mất!
25Xin Ngài trút cơn thịnh nộ Ngài xuống
Các nước không nhận biết Ngài,
Và các dân tộc không cầu khẩn danh Ngài,
Vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp,
Chúng ăn nuốt và tiêu diệt nó,
Chúng phá tan hoang nhà cửa đất đai nó.

I did decide that after careening around the nation for all of the one o’clocks, I wanted to focus on just one matchup. In the three late games, I liked the Chiefs, the Cards and the Broncos, but who would I chose to be my main squeeze? My beloved cheap mlb jerseys Chiefs have really been letting me down of late and the lineup was shredded by injury on both sides of the ball. In contrast to Newcastle’s disconsolate media conference, the Panthers were upbeat after consolidating their hold on seventh position. Nonetheless, Moylan conceded his team will face tougher tests in the weeks ahead. NFL Jerseys Cheap Like the time a gentleman called after giving a window company a down payment during a high pressure sales call. He had no intention of buying the windows, but he wanted the pressure to stop, and he figured his credit card company would just cancel it later. JP Duminy and Dean Elgar did little after their partnership in Perth, but they turned that Test Wholesale NFL Jerseys match around. Quinton de Kock and Temba Bavuma failed in Adelaide, but were influential in Perth and Hobart. But Jones is not in this to help players or send the right message, or to run a team worthy of the adoration of fans many of them young children across the country. That all marketing spiel meant to sell jerseys and fuel the drivetoward championships. According to EW, the cheap jerseys hockey jerseys brains, beauty and brawn NBA Jerseys Cheap concept came about after casting. Jeff Probst, the longtime “Survivor” host told EW, “It was actually [casting director] Lynne Spillman who came over as we were having something Cheap mlb Jerseys to eat and said, ‘I got an idea: What if we separate them into brains, brawn, and beauty?’ It was a pretty exciting moment because after 27 seasons, finding a new fresh way to continue the social experiment is not easy.”. Earth could be in danger as our galaxy throws out comets that could hurtle towards us and wipe us out, scientists have warned. Scientists have previously presumed that we are in a relatively safe period for meteor impacts, which are linked with the journey of our sun and its planets, including Earth, through the Milky Way. Picture the scene: A small group of WWII Norwegian commandos (basically, Vikings with tommy guns) are skiing away from an Arctic Nazi base with on their tails. Why are the Nazis so angry? Because the Norwegians just set off explosive charges inside the aforementioned base, ruining Germany’s chances of producing nuclear weapons. In our Company News section, we will delve into our monthly update on Sirius XM (NASDAQ:SIRI) as we continue to cover the ups and downs of this stock. Additionally, as always, we will do our typical market overview, important news breakdown, and give our perspective on what’s moving the market..

back Back to NVB Online