back Back to NVB Online

Giê-rê-mi 1

1Đây là sứ điệp của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, về dòng tế lễ ở A-na-tốt, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min. 2CHÚA phán với ông vào năm thứ mười ba đời vua Giô-si-a, con A-môn, vua Giu-đa, 3và trong đời vua Giê-hô-gia-kim, con Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến năm thứ mười một cuối đời vua Sê-đê-kia, con Giô-si-a, khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.
CHÚA Bổ Nhiệm Giê-rê-mi Vào Chức Vụ Tiên Tri
4 CHÚA phán với tôi:
5“Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con,
Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc.”
6Tôi thưa: “Ôi, lạy CHÚA! Thật con chẳng biết nói chi, vì con chỉ là con trẻ.”
7Nhưng CHÚA phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con chỉ là con trẻ,’ Vì con sẽ đến với mọi người nào Ta sai con đến, Và con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con nói, 8Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con.” Đấy là lời của CHÚA.
9 CHÚA giơ tay rờ miệng tôi, và CHÚA phán với tôi: “Này, Ta đã đặt lời Ta trong miệng con. 10Ngày nay Ta ban cho con quyền trên các dân, các nước, để bứng gốc và phá sập, để hủy diệt và lật đổ, để xây dựng và vun trồng.”
Hai Cảnh Tượng Nhìn Thấy Trong Suy Tưởng
11 CHÚA phán với tôi: “Giê-rê-mi con thấy gì?” Tôi đáp: “Con thấy một nhánh cây hạnh.”
12 CHÚA phán với tôi: “Con thấy đúng, vì Ta thức canh để thực hiện lời Ta phán.”
13 CHÚA phán với tôi lần thứ nhì: “Con thấy gì?” Tôi đáp: “Con thấy một nồi đặt trên lửa đang thổi, vành miệng nồi nghiêng xuống từ hướng bắc.”
14 CHÚA phán với tôi: “Tai họa từ phương bắc sẽ giáng xuống hết thảy cư dân trên đất.”
15Đây là lời của CHÚA: “Này, Ta sẽ triệu tập hết thảy các dân từ các vương quốc phía bắc.
Chúng sẽ đến, ai nấy đặt ngôi mình
Nơi lối vào cổng thành Giê-ru-sa-lem,
Nghịch lại tất cả các tường bao quanh thành,
Nghịch lại tất cả các thành xứ Giu-đa.
16Ta sẽ tuyên án trừng phạt chúng
Vì mọi việc gian ác chúng làm:
Chúng đã lìa bỏ Ta, cúng tế các thần khác,
Và thờ lạy công trình tay chúng làm.
17Về phần con, hãy chuẩn bị tinh thần, hãy mạnh dạn rao báo cho chúng mọi điều Ta truyền dạy con. Con chớ khiếp sợ chúng, e Ta khiến con càng khiếp sợ trước mặt chúng. 18Về phần Ta, ngày nay Ta lập con lên làm thành kiên cố, làm cột sắt, làm tường đồng, để chống cự lại cả đất nước, các vua quan xứ Giu-đa, các thầy tế lễ và dân trong nước.” 19Đây là lời của CHÚA: “Chúng sẽ tranh chiến với con, nhưng không thắng được, vì Ta hằng ở với con để giải cứu con.”

The cheap nhl jerseys Steelers, who have made defense a cornerstone of their franchise, have slipped in that department. This off season they swapped defensive coordinators, from the legendary Dick LeBeau to longtime linebackers coach Keith Butler. She loves it. I found it hard to find material in Ireland. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutThe NFL has a new highest paid player, Cheap Jerseys from china with the Indianapolis Colts signing quarterback Andrew Luck to a six year contract worth about $140 million, Colts owner Jim Irsay cheap nfl jerseys announced.That’s more money than former MVPs Aaron Rodgersor Cam Newton make, and more than previous Super Bowl winning quarterbacks like Joe Flacco, Tom Brady and Russell Wilson. So the question is: Is Luck worth that kind of cash?Strictly judging by Luck’s disappointing 2015 season, the answer would be no.But that’s not fair to Luck, who struggled with injuries during several of the seven games he started before missing the second half of the season with a lacerated kidney. Not much on the internet in terms of game board products. I have gone from being excited to get back into this hobby to not giving a damn in less than a day. Mr. RUSH LIMBAUGH (Radio Host): I think what we’ve had here is a little social concern in the NFL. “The great thing about stars is that you don’t have to keep track of them,” the company cheap nfl jerseys continues. “You don’t even have to remember whether or not you starred something. Keep assessing yourself and try to let others read your wholesale nfl jersyes articles and give them the luxury to rate them, hehehe, but be sure not to be disheartened when they criticize it. Bear in mind, that it is with bad comments that gives you motivation to be very good in writing. To identify predetermined microstructural defects before surgery, SD OCT raster scans within 2 weeks before surgery were conducted. The maximal macular hole dimension (hole size) was cheap oakleys defined as the longest distance between the tips of external limiting membrane (ELMs) on horizontal images (Figure 1). Don’t look for anything to change in ’09 as the Ravens have virtually the same receiving corps in tact despite flirting with the Cardinals Anquan Boldin during the off season. That being said Mason still represents at very best a number 4 option for fantasy owners this year. “I sincerely appreciate all of the support from friends, Denver Broncos fans and so many around the league today,” Fox said in a statement released by the team Saturday night. “Although I am disappointed I must take some time away from the team to attend to this pre existing cheap jerseys wholesale health condition, I understand that it’s the right thing to do.

back Back to NVB Online