back Back to NVB Online

Giáo Huấn 7

Điều Tốt Cho Loài Người
1Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quí giá,
Ngày chết hơn ngày sanh.
2Đến nhà tang chế
Hơn đến nhà yến tiệc,
Vì ai rồi cũng phải chết;
Vậy người sống hãy để tâm suy gẫm thân phận mình.
3Buồn rầu tốt hơn đùa giỡn,
Vì kinh nghiệm đau buồn mở mang tâm trí.
4Người khôn ngoan để tâm nghĩ đến sự chết,
Kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi.
5Nghe người khôn ngoan khuyên dạy
Tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ dại khờ,
6Vì tiếng cười của kẻ dại
Khác nào tiếng nổ lách tách của gai gốc đốt cháy dưới nồi,
Trống rỗng, không có ý nghĩa gì?
7Khi bị ức hiếp, người khôn có thể hóa dại,
Và của hối lộ làm mờ tâm trí.
8Kết thúc một việc tốt hơn khởi đầu việc;
Kiên nhẫn hơn kiêu căng.
9Đừng vội nóng giận,
Vì cơn giận dữ sẵn chờ trong lòng kẻ dại.
10Đừng hỏi: “Sao thời trước tốt hơn thời nay?”
Vì hỏi như vậy là thiếu khôn ngoan.
11Sự khôn ngoan quí giá như thừa hưởng gia tài điền sản,
Và đem lại lợi ích lâu dài cho người sống trên đời.
12Cũng như tiền bạc,
Sự khôn ngoan như bóng che thân,
Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn,
Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình.
13Hãy suy gẫm công việc của Đức Chúa Trời;
Vật Ngài bẻ cong
Ai làm thẳng lại được?
14Gặp thời thịnh vượng, hãy vui hưởng;
Nhưng khi sa cơ thất thế, hãy suy nghiệm.
Phước hay họa
Đều do Đức Chúa Trời định đoạt,
Loài người không có cớ gì
Phiền trách được Ngài.
Sự Khôn Ngoan So Với Sự Công Chính Và Gian Ác
15Suốt đời tôi, tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu điều khó hiểu.
Có người công chính, trung tín vâng theo lời Đức Chúa Trời nhưng lại chết yểu;
Cũng có kẻ làm ác, nhưng lại sống lâu.
16Có người khuyên: Đừng tỏ ra công chính thái quá,
Cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan.
Sao lại phải chuốc lấy thiệt hại cho mình?
17Đừng theo đường gian ác,
Cũng đừng sống dại khờ.
Tại sao phải chết trước kỳ định?
18Tốt nhất là tránh tự cho mình là công chính hoặc khôn ngoan,
Và tích cực chống điều gian ác,
Vì người nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giữ trọn cả hai.
19Một người nhờ khôn ngoan mà có thế lực
Hơn cả mười người cầm quyền trong hội đồng thành phố.
20Thật ra, trên đời này, không có một người công chính nào luôn làm điều phải
Và không hề phạm tội.
21Vậy, đừng chú tâm đến mọi lời đàm tiếu,
Kẻo con nghe lời đầy tớ mình nguyền rủa.
22Vì con tự biết trong lòng rằng
Chính con cũng đã nhiều lần nguyền rủa kẻ khác.
23Tôi cậy sự khôn ngoan của các bậc hiền triết nghiệm xét mọi điều trên. Tôi tự nhủ:
“Tôi sẽ nhờ các nguyên tắc khôn ngoan tìm được câu giải đáp.”
Nhưng câu giải đáp vẫn còn xa cách tôi.
24Mọi việc xảy ra đều sâu xa, huyền nhiệm,
Trí óc con người làm sao thấu triệt được?
Suy Gẫm Về Loài Người
25Tôi lại quyết tâm tìm hiểu, khảo sát, và tra cứu sự khôn ngoan cùng nguyên lý muôn vật. Tôi nhận ra được gian ác là thiếu sáng suốt và ngu dốt là điên rồ. 26Tôi thường nhận thấy đàn bà lòng đầy cạm bẫy gây nhiều cay đắng hơn cả sự chết. Tình nàng như bẫy lưới, vòng tay nàng như dây xích. Người nào đẹp lòng Đức Chúa Trời thoát khỏi tay nàng, còn tội nhân rơi vào bẫy nàng. 27Giảng Sư nói: “Này là điều tôi tìm thấy. Tôi gom góp từng việc một để tìm ra nguyên lý muôn vật.
28Tôi chuyên lòng tìm hiểu, nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu phương ngôn:
‘Trong số ngàn người nam, tôi tìm được một người,
Còn trong số ngàn người nữ tôi chẳng tìm được một ai.’
29Này, điều duy nhất tôi tìm thấy,
Ấy là Đức Chúa Trời dựng nên loài người ngay thẳng,
Nhưng chính họ đã nảy sinh ra lắm mưu kế.”

“What a prince of a guy.” As for his own possible health problems later, Manning revealed he had already been told he would someday need a hip replacement. And the rest, should it come to that? “I will try to handle them and have a good plan when they come around. Thank you, very much Sumner for the nice words. Hello everybody, thank you for joining us on the call this afternoon. It’s possible to see Cheap Jerseys From China this quip as a deliberate attempt on Sherman’s part to squeeze in one more viral moment before the end of the year. But whether or not that’s the case, it doesn’t really matter the NFL knows about its problem, enough that it seems to go to great lengths to whitewash any and all criticism about concussions. Every arrow stands for five boards. So I’m going to line up to the ten board and I’m going throw my shot, but I’m going to stay focused on my mark cheap oakleys the whole entire time.. You know, the ones no one can be bothered to enforce. The same thing happened in other states, like Maine, where the governor actually vetoed an “Honest Pint” bill and called on pissed off beer enthusiasts to simply not support the establishments that shortchange you.. Bean Hunting Shoe is available unlined or with various linings, UGG Finnegan including Gore Tex, Thinsulate and shearling. NFL Jerseys Cheap There are plenty of other variations, including quilted, canvas and plaid, UGG Sheepskin Cuff and even bright blue and pink leather.. Verizon has claimed that the device will eventually get the upgrade to Android 2.3 and the Incredible S gets the Cheap Jordans upgrade shortly, so you probably won’t have to wait forever. Of course, that’s what we all said about the Galaxy S devices getting 2.2 last year. The charge for HDTV receivers is $299.99. DirecTV programming packages start at $29.99 per month for 115 channels (including 31 music channels), and go up to more than $90 per month for 185 program channels, including Showtime, Starz!, HBO, Cinemax, and 31 music channels.. After all, just because we were getting married, it didn’t mean we had to go over the top. We’d invite a few friends, wear something off the peg (surely I had something rather lovely at the back of my wardrobe?) and head off to the pub for a steak and a decent bottle of red.. Explaining the difference has helped me understand my passion of being a Public Relations Manager. Thanks a lot. Heard two weeks that the whole race is over, that our path was gone, Conway responded. Is really the state where we need an incredibly strong day Cheap Oakleys Sunglasses of performance, but we also preparing for that.

back Back to NVB Online