back Back to NVB Online

Giáo Huấn 5

Giữ Lời Hứa Nguyện
1Hãy cẩn trọng khi vào nhà Đức Chúa Trời. Hãy đến gần cung kính lắng nghe hơn là dâng sinh tế như kẻ ngu muội, là kẻ không nhận biết lầm lỗi mình đã phạm.
2Đừng nhạy miệng,
Và con cũng đừng hấp tấp,
Thốt lời thề nguyện trước mặt Đức Chúa Trời;
Vì Đức Chúa Trời ở trên trời,
Còn con ở dưới đất;
Vậy con hãy cân nhắc từng lời nói.
3Vì nhiều suy tư sinh ra mộng tưởng,
Nhiều lời sinh ra dại khờ.
4Khi con khấn nguyện với Đức Chúa Trời, hãy vội vã làm trọn điều khấn nguyện, vì kẻ dại không làm vui lòng Ngài. Hãy làm trọn điều con khấn nguyện. 5Thà đừng khấn nguyện, hơn là khấn hứa mà không làm trọn. 6Đừng để miệng con gây cho con phạm tội. Đừng nói với thầy tế lễ “Tôi lầm lỡ khấn nguyện.” Sao con làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời khấn nguyện của con đến nỗi Ngài hủy diệt công trình tay con làm? 7Ở đâu có nhiều mộng mị, đó có nhiều điều hư không, và nhiều lời. Phần con, phải kính sợ Đức Chúa Trời.
Áp Bức Và Bất Công
8Khi con thấy có người nghèo khó trong xứ bị áp bức, công lý và lẽ phải bị chà đạp, thì đừng ngạc nhiên, vì người có quyền được người có quyền hơn che chở, và các người cầm quyền luôn bênh vực lẫn nhau. 9Tuy nhiên, dân cày cần có vua cai trị thì đất nước mới được thuận lợi mọi bề.
Tiền Bạc Không Mang Lại Hạnh Phúc
10Người ham tiền bạc, bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ,
Người ham của cải, lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng.
Đấy cũng là phù vân, hư ảo.
11Của cải càng nhiều,
Càng lắm người ăn.
Người có của được lợi ích gì hơn,
Ngoài niềm vui ngắm nhìn của cải?
12Người làm công lao nhọc, dù ăn ít hay nhiều,
Có được giấc ngủ ngon.
Nhưng người giàu có dư dả
Lại lo lắng ngủ không yên.
13Tôi thấy một hoàn cảnh đau thương:
Một người giàu có kia chất chứa của cải, phòng khi bất trắc,
14Nhưng gặp chuyện chẳng may, tài sản tiêu tan.
Người có con cái,
Song không còn gì để lại cho con.
15Người mở mắt chào đời với hai bàn tay trắng,
Nhắm mắt lìa đời, trắng đôi bàn tay.
Người ra đi, trong tay chẳng mang theo được gì
Do công lao khó nhọc mình làm ra.
16Đây quả là một tai họa đau thương:
Người vào đời thể nào, cũng sẽ ra đi thể ấy.
Vậy người lao động nhọc nhằn được ích lợi gì bền lâu,
Khi công lao mình bị gió cuốn bay đi?
17Người lại phải sống suốt đời trong tăm tối,
Gặp nhiều phiền muộn, đau ốm, và bực bội.
Vui Hưởng Sự Sống
18Tôi nhận thấy điều tốt đẹp cho mọi người là ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao khó nhọc mình làm ra, suốt những năm tháng của cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã định vì đó là phần của con người. 19Hơn nữa, người nào được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có và tài sản, quyền sử dụng tài sản, thì nhận lấy phần mình, và vui hưởng công lao khó nhọc của mình. Đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 20Thật người sẽ chẳng lo nghĩ nhiều về những ngày của đời sống mình, vì Đức Chúa Trời ban cho người lòng được an vui.

men of the fake oakleys year listDitka won 6 NFC titles and a super bowl during his cheap nfl jerseys career as a coach. Ditka was also a great football player and brought cheap nba jerseys that passion to his coaching.. Caffeine use was reported on 91% of days during the preflight interval and there was no difference in the use Cheap Oakleys of caffeine on days where the estimated endogenous circadian temperature minimum was estimated to be circadian aligned versus misaligned (90% vs. 100%, respectively; P=0.23).. The appointment of Aidy Boothroyd as an England youth coach will doubtless be mocked since his last job ended in December with Northampton Town bottom of League Two. But he is a thoughtful coach with good experience at youth level who, at 43, still has much to offer. The party, in the form of a golf tournament, continued the next day at the Ace Club in Lafayette Hill. Golf is the great unifier among professional athletes. The most unsatisfactory result in a football game is when it ends in a tie. Sunday the Cardinals and Seahawks played a boring, defense dominated wholesale nfl jerseys game which ended up in a 6 6 tie in an inconclusive overtime. “That’s who I want to be,” he said. (ESPN Boston). And so we’ve got this huge collection of rights that we can use to create additional sports service. I think a lot of people think about it as we have a monthly cheap nhl jerseys fee or a yearly subscription, we haven’t really gotten that far in terms of our planning, but one of the things that we have been talking about is that it should not be a kind of a one size fits all, you can offer the whole thing to people who may want to pay for, I’ll call that bundle of sports rights on a monthly basis, but we think where the market could be going in terms of some of these sports is being able to buy at a very, very selectively, a specific sport, maybe even for a specific season or a specific date or a specific weekend, this is what Sky does in the UK for instance with a lot of its Premier League rights. Oh God, so many muggers are coming for you right now. For the love of God, get those knees up!The best thing to happen to gas stations are those little card readers at the pumps. For the more ambitious fan it’s possible to follow a player’s activities through the newspaper accounts, fan club contacts, Facebook or other social networks. Some even wait for a tweet on Twitter. “Am I apprehensive about it? Not at all. We cheap mlb jerseys feel fine about the decision and Maisie has lots of other opportunities coming up. Okay for the next passing drill, we will do this warm up. It is for the behind the back pass but before you can do the behind the back pass this is a good warm up drill to practice.

back Back to NVB Online