back Back to NVB Online

Giáo Huấn 10

1Con ruồi chết làm hư lọ dầu thơm,
Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá.
2Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,
Lòng kẻ ngu dại hướng về điều sai trái.
3Ngay khi đi ngoài đường phố,
Kẻ ngu dại thiếu trí khôn,
Tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình.
4Nếu người lãnh đạo nổi giận quát tháo,
Chớ vội bỏ đi,
Vì thái độ ôn hòa tháo gỡ được những lỗi lầm nghiêm trọng.
5Tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời,
Là sự lầm lỗi phát xuất từ các bậc cầm quyền:
6Kẻ khờ dại được cất nhắc lên chức vụ cao,
Còn người giàu sang lại ngồi chỗ thấp hèn.
7Tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa,
Trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ.
8Ai đào hố có thể bị rơi xuống hố,
Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn.
9Ai đập đá có thể bị đá đè,
Ai bổ củi có thể bị củi gây thương tích.
10Một lưỡi rìu cùn mà không mài dũa bén,
Ắt phải phí nhiều sức,
Nhưng sự khôn ngoan
Giúp ích cho sự thành công.
11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,
Thì thầy bùa rắn không còn cần thiết nữa.
12Lời nói của người khôn ngoan đem lại lòng kính trọng,
Còn môi miệng kẻ dại gây tai hại cho người.
13Kẻ dại khởi đầu bằng lời nói xằng bậy,
Và kết thúc bằng lời lẽ ngông cuồng,
14Kẻ dại lắm lời, nói mãi không ngừng.
Nhưng nào ai biết được những gì sẽ xảy ra,
Cũng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời.
15Kẻ dại mệt mỏi vì công việc mình làm
Đến nỗi không biết đường về thành.
Suy Gẫm Linh Tinh
16Khốn cho một quốc gia có vua còn quá trẻ,
Và quan quyền tiệc tùng từ lúc rạng đông!
17Phước cho một đất nước có vua thuộc dòng dõi quý tộc,
Các quan quyền ăn uống điều độ,
Cốt để bổ sức, chứ không phải vì say sưa.
18Do lười biếng, tay buông xuôi,
Mà nhà dột, cột xiêu.
19Bữa ăn ngon làm thỏa dạ,
Rượu giúp cho đời thêm vui,
Nhưng phải có tiền mới có được cả hai.
20Đừng nguyền rủa vua, ngay cả trong tâm tư,
Cũng đừng nguyền rủa kẻ giàu, dù ở trong phòng ngủ,
Vì chim trời có thể mang lời nói đi xa,
Và loài có cánh có thể loan truyền tin tức.

37million football contract to farm sweet potatoesHave you ever been in a public restroom wholesale nfl jerseys when an overweight man in a hurry comes in? And you’re forced to take the next stall and just sit in Fake Oakleys silent horror and listen as he tries to both get comfortable and stave off an aneurysm? Why is there is much heavy breathing? And squishing? And then wet plops. That’s what homemade porn sounds like.. And as a percentage of revenue decreased 260 basis points year over cheap nfl jerseys year to 59.5% of fake oakleys outlet sales as we leveraged our marketing, occupancy costs and other fixed expenses on the strong comparable store sales growth. Note that wage inflation was not a significant factor in our operating payroll and benefit costs, which improved 30 basis points. Just this June, the FBI freed 168 kids who’d been sold into sex slavery across 106 American cities. Since 2008, at least 4,000 kids have been freed from similar operations. Now, there’s nothing wrong with dark and gritty superhero stories, we love The Dark Knight Returns and Watchmen. But when you take the humor and heart away from Spider Man and stick him in a terrifyingly grim future that finds him heartbroken, you take away everything that attracted Spider Man readers in the first place. Conclusions Ganglion cells in diabetic and nondiabetic retinas express the antiapoptotic molecules Cox 2, Akt, and Mcl 1. Retinal ganglion cells express the proapoptotic molecule Bad in response to diabetes induced neuronal injury. The template cheap jerseys consists of a football field with a nice frame in the center of it. Only one photo can be used in this template. 1:6). But verse 9 says, “Then the LORD put forth His hand and touched my mouth, and the LORD said to me: ‘Behold, I have put My words in your mouth.'” There was no doubt in Jeremiah’s mind the prophecy that he recorded was not his own. John Tyler High School boasts a proud history which is displayed with the use of the Lion mascot oakley outlet and the school’s motto, “Proud is our Pride”. Most notable John Tyler High School alum, NFL Hall of Fame running back, Earl Campbell led the Lions to a state championship during his high school football career.. The relative frequency Fake ray bans with a 95% confidence interval (PThe concordant methylation behaviors of the genes were established by comparing the relevant occurrence of various subsets containing two, three and four genes respectively, with the best sub set selection method29.Top of pageRESULTS AND DISCUSSIONSClinical pathological considerationsThe geographical distribution of HCC varies dramatically in China. In areas such as Qidong county near Shanghai as well as Guangxi province, the annual HCC incidence is as high as 70 96/10,0000 and approximately seven to eight fold higher than that in the low incidence areas in China30.

back Back to NVB Online