back Back to NVB Online

Giáo Huấn 1

Nhập Đề
1Lời của Giảng Sư, con vua Đa-vít, ngự tại Giê-ru-sa-lem.
2Giảng Sư nói:
Phù vân, hư ảo! Hư ảo, phù vân!
Trí người không thể nào hiểu nổi mọi việc xảy ra trên đời!
Câu Hỏi Chủ Đề
3Mọi công lao khó nhọc con người làm ra trên cõi đời này
Có ích lợi gì lâu bền cho đời người?
Vạn Vật Xoay Vần Theo Chu Kỳ
4Thế hệ này qua, thế hệ khác đến,
Trong khi trời đất vẫn còn đó.
5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
Rồi hối hả quay về nơi nó mọc.
6Gió thổi hướng nam,
Chuyển sang hướng bắc,
Gió xoay đi, xoay lại,
Đổi hướng xoay chiều theo luồng gió thổi.
7Mọi sông ngòi đều đổ ra biển,
Nhưng biển chẳng hề đầy.
Nước trở về nguồn,
Nơi đó sông ngòi lại tiếp tục chảy ra.
8Mọi vật không ngừng xoay vần;
Môi miệng người nói mãi vẫn có điều để nói;
Mắt nhìn mãi vẫn có việc để nhìn;
Tai nghe mãi vẫn có điều để nghe.
9Điều chi đã có sẽ còn tiếp tục có,
Điều chi Đức Chúa Trời đã làm, Ngài vẫn tiếp tục làm.
Chẳng có gì mới trên cõi đời này.
10Nếu có điều gì khiến người ta nói:
“Xem kìa, một điều mới!”
Thì chính điều ấy đã có rồi, có từ ngàn xưa,
Trước thời chúng ta.
11Không ai tưởng nhớ những thế hệ đã qua;
Những thế hệ mai sau cũng vậy,
Những người đến sau họ
Cũng chẳng tưởng nhớ đến họ.
Kinh Nghiệm Của Giảng Sư
12Tôi là Giảng Sư, tôi đã từng làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem. 13Tôi quyết tâm noi theo nguyên tắc khôn ngoan của các bậc hiền triết, nghiên cứu và khảo sát tường tận mọi việc xảy ra trên cõi đời này. Đó là một công việc khó khăn Đức Chúa Trời ban cho loài người. 14Sau khi quan sát mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy trí người không thể nào hiểu nổi, như không ai có thể điều khiển ngọn gió thổi theo chiều mình muốn.
15Vật chi cong vẹo không thể uốn cho thẳng,
Vật chi thiếu hụt không thể đếm cho đủ.
16Tôi tự nhủ: “Này, tôi đã thu thập được nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ thế nào là khôn ngoan và tri thức. Tôi được khôn ngoan trội hơn mọi vua cai trị Giê-ru-sa-lem trước tôi.” 17Tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và tri thức, điên rồ và khờ dại. Tôi khám phá rằng công việc tìm hiểu này cũng khó như điều khiển chiều gió.
18Càng thêm khôn ngoan càng lắm ưu phiền,
Càng thêm tri thức, càng nhiều khổ tâm.

The horrific series of events that culminated with Jovan Belcher shooting himself at the Kansas City Chiefs’ facility in view of cheap oakleys the team’s general manager and coach on Saturday began when the 25 year old linebacker fatally shot Kasandra M. Perkins at a nearby residence. “Hmmm”. This is our balancing posture, our balancing Warrior. The game has attracted new free to play members and total active users are up. We continue to deliver new game updates for the community every 6 weeks, helping drive subscribers and free to play consumers to the game.. Basically, you name a sugar substitute, and we’ll name you an organ failure or type of cancer. One of the easier ways to stuff that sawdust like substance down your reluctant gullet is with a bran muffin. The current PE of TJX is 17.8, putting it in line with the market in general. Thinking about hopping aboard this dividend booster?. 4 from No. 8, replacing Blake Bortles, who switched spots with him. They wondered how Sam Bradford would handle pressure in the pocket and were concerned about his ability to stay healthy. Oakland evaluation of Jimmy Clausen is pretty much spot on:. You can consider job placement with high school, college, university athletics and in sports medicine clinics. Highly educated athletic trainers with advanced degrees may work with professional sports teams, though these opportunities are rare. Apart from Los Angeles, Baltimore Washington area, New York Cheap NFL Authentic Jerseys and San Francisco Bay area, Chicago has two major league baseball teams. This city also has both the teams in central city. He was prone to serious injury, having his jaw broken twice and snapping his Achilles tendon, but when he was on the field his elegant, athletic style redefined the role of the openside flanker.Nathan is one of four in the 1967 All Black touring squad to Canada, Britain and France known to be suffering, or have suffered, dementia.The others are former National MP Tony cheap china jerseys Steel, who is in permanent care in Hamilton, Mac Herewini, who died after a series of strokes in 2014, and Wellington flanker Graham Williams, who played the tests on that 1967 tour after Nathan Cheap mlb Jerseys broke his jaw against Midlands, London and cheap jerseys from china Home Counties.Williams is now living with frontal lobe dementia and motor neurone disease.”It is heartbreaking. It is terribly, terribly sad,” said Steel’s wife, Raewyn. Don’t try to hold your breath too long. If things get to where you’re holding your breath too long it’s a little shaky, take your finger off, back off and oxygenate yourself again cheap oakleys because you want to be as smooth and as calm as possible. Instead, Hicks said no, and made it clear he did not approve of Gillett trying to sell his own stake separately. So 2008 passed too with no stadium and no fake oakleys investment, then Christian Purslow arrived as managing director in 2009 to seek solutions to both, as did at the behest of a desperate RBS Martin Broughton in April 2010.

back Back to NVB Online