back Back to NVB Online

Giăng 7

Các Em Chúa
1Sau các việc nầy, Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê; Ngài không muốn lui tới miền Giu-đê nữa vì người Do Thái đang âm mưu giết Ngài. 2Gần đến kỳ lễ Lều Trại của người Do Thái, 3các em trai của Đức Giê-su nói với Ngài: “Sao anh không rời đây mà lên Giu-đê để các môn đệ anh mục kích những việc anh làm? 4Vì có ai muốn được nhiều người biết mà lại làm việc một cách kín đáo? Đã làm được những việc nầy thì anh nên ra mặt cho thiên hạ biết đi!” 5Vì các em Ngài không tin theo Ngài, 6nên Đức Giê-su bảo họ: “Thời điểm của anh chưa tới, nhưng đối với các em, thì giờ nào cũng thuận tiện. 7Thiên hạ làm sao ghét các em được, nhưng họ ghét anh, vì chính anh đã làm chứng rằng những việc họ làm là gian ác. 8Các em cứ lên dự lễ; anh chưa lên dự kỳ lễ nầy đâu, vì giờ của anh chưa tới!” 9Sau khi nói những lời nầy, Ngài nán lại Ga-li-lê.
10Nhưng khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì chính Ngài cũng đi, nhưng kín đáo chứ không công khai. 11Trong kỳ lễ, người Do Thái đi tìm Ngài và hỏi nhau: “Người ấy đâu rồi?”
12Đám đông xì xào bàn tán nhiều về Ngài. Người thì nói: “Ông ấy là người nhân đức!” Kẻ khác lại bảo: “Không phải đâu, ông ấy chỉ mị dân!” 13Tuy nhiên, không ai dám nói công khai về Ngài vì sợ người Do Thái.
14Đến giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên đền thờ giảng dạy. 15Người Do Thái ngạc nhiên bảo nhau: “Người nầy không học mà sao lại thông thạo Kinh Thánh như vậy?”
16Đức Giê-su đáp: “Giáo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta đến! 17Người nào chịu làm theo ý Ngài sẽ biết giáo lý nầy đến từ Đức Chúa Trời hay là chính Ta tự nói ra. 18Kẻ tự ý mình mà nói thì chỉ tìm danh vọng riêng cho mình. Còn người lo tôn vinh Đấng đã sai mình mới là người chân thật, không có gì bất chính. 19Môi-se đã chẳng ban bố Kinh Luật cho các người sao? Thế mà không một ai trong các người vâng giữ Kinh Luật ấy. Sao các người lại tìm cách giết Ta?”
20Đoàn dân trả lời: “Ông bị quỷ nhập rồi, chứ có ai tìm giết ông đâu!”
21Đức Giê-su nói: “Ta mới làm một việc mà tất cả các người đều đã ngạc nhiên. 22Vì Môi-se đã truyền cho các người lễ cắt bì (thật ra, không phải Môi-se mà các tổ phụ truyền lại), nên các người làm lễ cắt bì cho người ta trong ngày Sa-bát. 23Người ta được phép chịu lễ cắt bì trong ngày Sa-bát mà vẫn khỏi phạm luật Môi-se, thì cũng trong ngày Sa-bát, Ta chữa lành toàn thân một người, sao các người lại tức giận với Ta? 24Đừng xét theo bề ngoài nhưng hãy lấy lẽ công minh mà xét!”
25Vậy, vài người dân thành Giê-ru-sa-lem hỏi nhau: “Đây không phải là người mà họ đang tìm cách giết sao? 26Kìa, sao người ấy phát biểu công khai mà không ai nói gì cả? Hay là cấp lãnh đạo đã biết người nầy thật là Chúa Cứu Thế? 27Khi Chúa Cứu Thế xuất hiện thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn người nầy chúng ta đã rõ lai lịch!”
28Đang giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su liền lên tiếng nói rằng: “Phải, các người biết Ta và biết Ta từ đâu đến! Ta không tự mình đến đây, nhưng có Đấng Chân Thật đã sai Ta mà các người không biết. 29Còn Ta thì biết Ngài vì Ta từ Ngài mà đến và Ngài là Đấng đã sai Ta.”
30Vậy, họ tìm cách bắt Ngài, nhưng chưa ai ra tay được, vì giờ của Ngài chưa tới. 31Tuy nhiên, nhiều người trong đoàn dân tin Ngài và nói: “Khi Chúa Cứu Thế đến, chắc gì đã làm được nhiều dấu lạ hơn người nầy!”
Âm Mưu Bắt Chúa
32Những người Pha-ri-si nghe đoàn dân xì xào bàn tán về Ngài như vậy, liền cùng với các thượng tế sai thuộc hạ đi bắt Ngài.
33Đức Giê-su nói: “Ta còn ở với các người ít lâu nữa rồi Ta sẽ đi về cùng Đấng đã sai Ta. 34Dù các người có tìm Ta cũng chẳng gặp, vì các người không thể đến được nơi Ta ở!”
35Người Do Thái bảo nhau: “Người nầy sắp đi đâu mà chúng ta sẽ không gặp được? Hay ông ta đi đến với kiều bào tản lạc ở hải ngoại giữa vòng người Hy Lạp để giảng dạy cho người Hy Lạp nữa? 36Ông ta ngụ ý gì mà lại nói rằng: Các người có tìm Ta cũng chẳng gặp được và các người không thể đến nơi Ta ở?”
Nước Hằng Sống
37Đến ngày cuối của kỳ lễ là ngày long trọng nhất, Đức Giê-su đứng dậy, lên tiếng kêu gọi: “Người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống! 38Người nào tin Ta thì sông nước trường sinh sẽ tuôn tràn từ cõi lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã dạy.” 39Đức Giê-su nói điều nầy để chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sắp nhận lãnh. Thật ra, Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Giê-su chưa được hiển vinh.
40Nghe những lời nầy, một số người trong đoàn dân bảo: “Người nầy chính thật là vị tiên tri của Chúa!”
41Số khác lại nói: “Người nầy chính là Chúa Cứu Thế!” Nhưng cũng có những người khác thắc mắc: “Chúa Cứu Thế mà lại xuất thân từ miền Ga-li-lê sao? 42Kinh Thánh đã chẳng từng dạy rằng Chúa Cứu Thế phải ra từ dòng vua Đa-vít, cùng nguyên quán Bết-lê-hem với vua Đa-vít sao?” 43Do đó, dân chúng chia rẽ nhau vì cớ Ngài. 44Một số người muốn bắt giữ Ngài, nhưng chẳng một ai dám ra tay.
45Khi đám thuộc hạ trở về, các thượng tế và người Pha-ri-si hỏi họ: “Sao không giải hắn đến đây?”
46Họ trình: “Chưa bao giờ có ai ăn nói hay như người nầy!”
47Người Pha-ri-si hỏi vặn lại: “Chính các anh cũng bị lừa sao? 48Có ai trong bậc quan quyền hay người Pha-ri-si tin hắn đâu? 49Nhưng đám dân này không biết Kinh Luật nên bị rủa sả là phải!”
50Trong nhóm Pha-ri-si có Ni-cô-đem là người đã đến gặp Ngài trước đây lên tiếng: 51“Luật lệ của chúng ta đâu cho phép kết án một người trước khi nghe đương sự cung khai và biết đương sự làm gì?”
52Họ đáp: “Ông cũng xuất thân từ Ga-li-lê sao? Cứ tra cứu Kinh Thánh ông sẽ thấy rõ rằng không một vị tiên tri nào của Chúa xuất thân từ Ga-li-lê cả!” 53Thế là mọi người bỏ đi, ai về nhà nấy.

SIEGEL: Well, let’s review some of the specific numbers. Although African Americans make up only hockey jerseys 67 percent of Ferguson’s population, they accounted for 85 percent of vehicle stops, 90 percent of citations and 93 percent of arrests by Ferguson police within a two year period. Cheerleading, in cheap nfl jerseys my school district, is not even allotted a yearly budget to utilize. This leaves the team fending for itself year after year. “I was so arrogant, I thought I’d be able to joust with all the top experts in their fields. I thought I could hold my own with all cheap football jerseys these heavyweights. Louis Mayor Francis Slay said in a statement. “I am proud of our effort and what St. Although much of the money has gone on luring internationals like Fabrizio Ravanelli, reportedly paid pounds 40,000 per week during his one year stay at Middlesbrough, some has also filtered through to the stadiums which has improved the level of spectator enjoyment and justified, to some extent, the rising cost of attending Premiership football. Furthermore it could be argued that the promotion of the game in the media has never been better. She is flexing her hamstrings, the back of her leg and her butt. She’s remembering to breath. It’s already pretty weird, but once the actual sex begins, all hell breaks loose. Geralt and his lover’s bodies become one, and not in a poetic way. The PredictionThis is a matchup of two terrible football teams. Neither one is making the playoffs, so winning this game might not even be a good thing. “It was like a surreal scene. There was a lot of confusion, a lot of smoke,” he said. The key is that new partnerships, like with the NFL and Buzzfeed, will only go so far. We need more. 11. Kansas City Royals (38 31) Yordano Ventura’s suspension for his role in the benches clearing brawl against the Cheap Oakleys Orioles has been reduced from nine games to eight. Arians and the Cardinals can’t afford a third loss at home this early into the season, one that most observers pegged Arizona as a legitimate Super Bowl cheap football jerseys china contender following a 13 3 record a year ago. Bowles and the Jets, meanwhile, might not recover if they lose their fourth consecutive game to fall to 1 5.. He’s injury prone, they say, ignoring that he’s played as many games (38) as theoretical (and older) replacement Martellus Bennett the last three years or that he played in the Jets game two weeks after perforating a lung in a game that he nearly caught the winning touchdown or that his injuries have been INJURIES, from a busted (and re busted) forearm to a blown out knee to a severe ankle injury that turned him into one legged decoy in Super cheap nhl jerseys Bowl XLIV and a perforated lung, which kept him out one whole week and may or may not be related to the back injury. He cheap nfl jerseys may not be durable; then again those who are durable in the NFL are nothing but the blessed and random few.

back Back to NVB Online