back Back to NVB Online

Giăng 21

Chúa Hiện Ra Cho Các Môn Đệ
1Sau các việc nầy, Đức Giê-su lại hiện ra cho các môn đệ tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra diễn tiến như sau: 2Si-môn Phê-rơ, Thô-ma (còn có tên là Sinh Đôi), Na-tha-na-ên, quê ở Ca-na, miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang họp nhau. 3Si-môn Phê-rơ nói: “Tôi đi đánh cá đây!” Mấy người kia đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh!” Họ ra đi, xuống thuyền, nhưng suốt đêm ấy chẳng bắt được gì cả.
4Trời vừa rạng đông, Đức Giê-su đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài.
5Đức Giê-su hỏi họ: “Các con ơi, không được con cá nào sao?” Họ thưa: “Không được chi cả.”
6Ngài bảo: “Các con hãy thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được.” Họ thả lưới thì được quá nhiều cá, nên kéo lên không nổi.
7Lúc ấy, môn đệ Đức Giê-su yêu quý bảo Phê-rơ: “Chúa đấy!” Vừa nghe bạn nói: “Chúa đấy!” Si-môn Phê-rơ liền lấy áo ngoài khoác lên mình (vì ông đang ở trần) và nhảy xuống nước. 8Các môn đệ khác chèo thuyền vào, kéo theo mẻ lưới đầy cá. Họ không cách xa bờ bao nhiêu, chỉ độ một trăm thước mà thôi.
9Vừa lên bờ, họ thấy có cá đang nướng trên lửa than và có cả bánh nữa.
10Đức Giê-su bảo họ: “Giờ hãy đem vài con cá các con mới đánh được lại đây!”
11Si-môn Phê-rơ lên thuyền, kéo lưới đầy cá lớn vào bờ, đếm được một trăm năm mươi ba con. Dù cá nhiều đến thế, mà lưới vẫn không rách. 12Đức Giê-su bảo họ: “Các con hãy lại ăn điểm tâm!” Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” vì họ biết rõ chính là Chúa. 13Đức Giê-su lại gần, lấy bánh đưa cho các môn đệ, rồi cũng đưa cá nữa. 14Đây là lần thứ ba Đức Giê-su hiện ra cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết.
15Khi họ ăn điểm tâm xong, Đức Giê-su hỏi Si-môn Phê-rơ: “Si-môn, con của Giăng! Con yêu kính Ta hơn những người này không?” Ông thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài.” Chúa bảo: “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên con của Ta.”
16Ngài lại hỏi lần thứ nhì: “Si-môn, con của Giăng! Con yêu kính Ta không?” Ông thưa: “Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài.” Ngài bảo: “Hãy chăn đàn chiên của Ta.”
17Ngài lại hỏi lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng! Con yêu mến Ta chăng?” Phê-rơ buồn lòng vì Chúa hỏi mình đến lần thứ ba: “Con yêu mến Ta chăng?” Nên thưa lại: “Lạy Chúa, Ngài biết tất cả. Ngài hiểu rõ là con yêu mến Ngài.” Đức Giê-su bảo: “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên Ta. 18Thật vậy, Ta bảo con: Khi còn trẻ, con tự mình nai nịt, đi đâu tùy ý; nhưng khi về già, con sẽ đưa tay lên, để người khác nai nịt cho và đưa đến nơi mình không muốn.” 19Chúa nói như vậy để ám chỉ Phê-rơ sẽ chết cách nào để vinh hiển Đức Chúa Trời. Rồi Ngài bảo: “Con hãy theo Ta!”
Môn Đệ Chúa Yêu Quý
20Phê-rơ quay lại thấy môn đệ Chúa yêu quý đi theo, là người đã nghiêng sát ngực Đức Giê-su trong bữa ăn lễ Vượt Qua để hỏi: “Thưa Chúa, ai là người sẽ phản Ngài?” 21Thấy môn đệ này, Phê-rơ hỏi Đức Giê-su: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?”
22Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!” 23Vì thế, có tin đồn giữa các anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su không nói anh ta không chết, Ngài chỉ nói: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến, thì liên hệ gì đến con.”
24Đây chính là môn đệ đã chứng kiến những việc nầy và ghi chép lại; chúng ta biết lời chứng của người nầy là thật.
25Đức Giê-su còn làm nhiều điều khác nữa, nếu ghi chép lại từng điều một, thiết tưởng cả thế giới cũng không chứa nổi các sách phải viết ra.

fans cheer nfl refs as they return to the fieldSince it is important for children to become active from an early age, the Wii Sports package that comes with the gaming console is a good one to start with. There are many different ones to choose from. I thank you for being with us today. Three quarters fake oakleys of the way through this extraordinary year, two things are becoming increasingly clear one, the light at the end of the tunnel continues each day to get brighter and two, the company with the best content have not only fared the best hockey jerseys throughout these challenges, they are emerging stronger than ever as well. The impact is felt after the activity. The muscles can function properly. Form 8 K contains forward looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act and Section 21E of the Exchange Act. Forward cheap jerseys china looking statements generally relate to future events or the Company future financial or operating performance. And even if Batman hadn’t escaped from the prison, which is a long fucking bet, a cheap oakleys sunglasses resistance was developing in Gotham that was making progress in disabling the bomb without him. A bomb Bane was waiting to trigger for no real reason. We’re not. Through the use of sites like YouTube, we’re actually doing our best to make your incessant drivel more entertaining for us.. Others may want a percentage of the prize money that you win a common practice according to BusinessWeek magazine. The magazine said golfing legend Arnold Palmer started his career with funding from just one sponsor who wanted nothing monetarily in return. The CEO departure and the resignation of a VP of marketing and sales was also smart for the company in terms of conserving cash so that the company can use funds to get this drug approved. (With a delay in the approval, keeping a sales and marketing VP makes no sense.) The management changes allow the company to save about $3.5 million per year and still keeps it cheap oakleys focused on the steps needed to gain FDA approval.. Of course, Pederson deserves a good portion of the blame himself, for looking more and more like Andy Reid every week. A week after Pederson admitted that asking a struggling rookie QB to throw the ball 40 times was too much, he called an astounding 63 pass plays against the Bengals. Hollywood wives can get their husbands a few Lakers shirts to proclaim their allegiance to the home team. Total Fan Gear cheap oakleys has a multitude of basketball apparel, but the fun doesn’t end there. Jackson’s main strength is his strength; strength and aggressiveness. Quinton Jackson has a good chin, heavy hands and is a good wrestler with a strong high school and junior college wrestling background. Cheap Jerseys

back Back to NVB Online