back Back to NVB Online

Giăng 19

Phi-lát Tra Vấn Chúa
1Đoạn Phi-lát ra lệnh giải Đức Giê-su đi và sai đánh đòn Ngài. 2Quân lính bện một mão gai đội lên đầu Ngài, khoác áo choàng màu đỏ sẫm cho Ngài; 3rồi lần lượt tiến đến trước Ngài chế giễu: “Muôn tâu vua Do Thái.” Họ cũng vả vào mặt Ngài.
4Phi-lát bước ra ngoài một lần nữa, nói với đoàn dân: “Này ta sẽ đưa người ấy ra đây cho các người biết ta không tìm được lý do nào để tuyên án cả.” 5Thế là Đức Giê-su bị giải ra, đầu đội mão gai, mình khoác áo đỏ sẫm. Phi-lát bảo họ: “Kìa, người ấy đây.”
6Vừa khi các thượng tế và đám thuộc hạ thấy Ngài, họ la hét: “Đóng đinh hắn, đóng đinh hắn trên thập tự giá!” Phi-lát bảo: “Thế thì các người tự bắt người mà đóng đinh đi. Ta không thấy người nầy có tội gì cả.”
7Đám đông la ó: “Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự cho mình là Con Đức Chúa Trời.”
8Phi-lát nghe như thế càng thêm sợ hãi.
9Ông ta trở vào nội điện, hỏi Đức Giê-su: “Anh từ đâu đến?” Nhưng Đức Giê-su không trả lời. 10Phi-lát nói với Ngài: “Anh không chịu nói với ta sao? Hãy nhớ là ta có quyền tha mạng hay đóng đinh anh.”
11Đức Giê-su trả lời: “Ông chỉ có quyền trên Ta khi Đức Chúa Trời ban cho ông quyền đó. Vì vậy người nộp Ta cho ông còn nặng tội hơn.”
12Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Đức Giê-su, nhưng đám người Do Thái la hét: “Nếu thống đốc tha hắn thì thống đốc không phải là bạn của Sê-sa. Bất kỳ người nào xưng vương đều chống nghịch Sê-sa.”
13Khi Phi-lát nghe những lời nầy, ông đưa Đức Giê-su ra ngoài, và ngồi xử tại chỗ gọi là Nền Lát Đá (tiếng Do Thái là Ga-ba-tha). 14Hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của Lễ Vượt Qua, khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với dân chúng: “Đây là Vua của các người.”
15Họ gào thét: “Giết hắn đi! Giết hắn đi! Đóng đinh hắn trên thập tự giá!” Phi-lát hỏi họ: “Các người muốn ta đóng đinh Vua của các người sao?” Các thượng tế trả lời: “Vua duy nhất của chúng tôi là Sê-sa.”
16Sau đó, Phi-lát giao Đức Giê-su cho họ đóng đinh.
Đức Giê-su Bị Đóng Đinh
(Mat 27:32-56; Mác 15:21-41; Lu 23:26-49)
Họ liền giải Đức Giê-su đi.
17Ngài đi ra, vác thập tự giá đi đến chỗ tên là Cái Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-gô-tha. 18Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Họ cũng đóng đinh hai người khác hai bên, còn Đức Giê-su ở chính giữa.
19Phi-lát cho viết một tấm bảng treo lên cây thập tự, ghi rằng: “Giê-su, người Na-xa-rét, Vua dân Do Thái.” 20Nhiều người Do Thái đọc bảng nầy vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh gần thành phố. Bảng nầy được ghi bằng các thứ tiếng Do Thái, La Tinh và Hy Lạp. 21Các thượng tế thưa cùng Phi-lát: “Xin đừng ghi ‘Vua dân Do Thái’ nhưng đổi lại ‘Người nầy nói: Ta là Vua Do Thái.’ ”
22Phi-lát trả lời: “Điều ta đã viết rồi, cứ để vậy.”
23Toán lính đóng đinh Đức Giê-su xong, lấy áo xống Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Còn áo trong của Ngài, vì dệt nguyên tấm, không có đường may, nên họ bảo nhau:
24“Đừng xé áo ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm xem ai được.” Như vậy để ứng nghiệm lời Kinh Thánh:
“Chúng chia nhau áo xống tôi
Và bắt thăm lấy áo trong của tôi.”
Bọn lính đã làm đúng những điều đó.
25Mẹ của Đức Giê-su, dì của Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len đứng gần thập tự giá của Chúa. 26Đức Giê-su thấy mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu quý đứng đó thì thưa với mẹ: “Xin mẹ nhận người này làm con!” 27Rồi Ngài bảo môn đệ ấy: “Đây là mẹ con!” Từ lúc ấy, môn đệ này rước bà về ở với mình.
28Đức Giê-su biết mọi việc đã hoàn tất để ứng nghiệm Kinh Thánh thì bảo: “Ta khát.” 29Tại đó có một bình đầy giấm, nên người ta lấy một miếng bọt biển nhúng giấm, gắn vào đầu một cành bài hương đưa lên tận miệng Ngài. 30Sau khi nếm giấm, Đức Giê-su thốt lên: “Xong rồi.” Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.
31Vì hôm đó nhằm ngày Chuẩn Bị của lễ Vượt Qua, các nhà lãnh đạo Do Thái không muốn xác chết còn trên thập tự giá trong ngày Sa-bát, và vì là ngày Sa-bát trọng đại, nên họ xin Phi-lát cho đánh giập ống chân những người bị đóng đinh để hạ xác xuống. 32Quân lính đến đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến người kế đang cùng bị đóng đinh với Ngài. 33Nhưng khi đến gần Đức Giê-su, thấy Ngài đã chết, nên họ không đánh gãy chân Ngài. 34Nhưng một tên lính lấy giáo đâm vào hông Ngài, tức thì máu và nước trào ra. 35Người chứng kiến việc này đã làm chứng. Lời chứng của người là đúng và người ấy biết mình nói sự thật để anh chị em cũng tin. 36Những điều này hoàn thành để ứng nghiệm lời Kinh Thánh:
“Không một cái xương nào của Người bị gãy.” 37Và một câu Kinh Thánh khác cũng chép:
“Người ta sẽ nhìn xem Người họ đã đâm.”
Chôn Đức Giê-su
(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Lu 23:50-56)
38Sau đó Giô-sép, người làng A-ri-ma-thê, đến xin Phi-lát cho đem thi thể Đức Giê-su về (Giô-sép là một môn đệ của Đức Giê-su, nhưng theo Ngài cách thầm lén vì sợ nhà cầm quyền Do Thái). Phi-lát cho phép nên ông đến lấy thi thể Ngài. 39Ni-cô-đem, người trước kia đã đến thăm Đức Giê-su ban đêm, cùng đi với Giô-sép, mang theo khoảng ba mươi bốn ký-lô nhựa thơm trộn với lô hội. 40Hai người đưa thi thể Đức Giê-su về liệm bằng vải gai tẩm hương liệu theo tục lệ ướp xác của người Do Thái. 41Tại khu vườn nơi Đức Giê-su bị đóng đinh, có một hang mộ mới chưa chôn cất ai. 42Vì hôm ấy là ngày Chuẩn Bị của người Do Thái và ngôi mộ lại ở gần, nên họ mai táng Ngài tại đó.

Fort AP Hill . Into New York, and 10% of your army guys are from New York. Potlucks are an age old tradition, where people prepare a host of dishes that cheap football jerseys china are Cheap ray bans enough to last for a good number of guests. It’s sort of how buffets work, the only difference being that cooks continuously refresh empty dishes. Like United, Madrid are a stalwart of the Forbes list, and they could make up some further ground on Sir Alex Ferguson’s team ahead of next year. Real Madrid have been improving in the Champions League, and the Forbes researchers have said that this year’s payout from European competitions will be higher than ever before. Rice went to the Super Bowl cheap oakleys sunglasses four times, winning three and also getting an NFL MVP in the process. Jerry Rice was a 13 x Pro Bowl selection and a 12 x All Pro selection. It’s still happening today, too. All sorts of online businesses are taking their cues from porn, especially when it comes to fighting online piracy. This prediction is looking a bit off, especially after Netflix added 2.66 million subs in the first six months of 2013. Generally speaking, Q3 and Q4 are pretty good sub add quarters. There was another woman who weighed 291 pounds like two years before the show started. She spent years and got major surgery to get down to 160. So if your USB charger has one 18650 it will last up to 5 cheap jerseys hours.I am making them for the same reason would these supply sufficient power?That powerbank provides 1 Amper maximum at 5 Volt (the real will be less).At 5V you need about 50 cm of 15 mm carbon to get this oakley outlet temperature.So it will work in some cases.Would it be better to control the output with a rheostat, or a pwm? It looks like the power supply simply controls voltage. Thanks!. Finally. Finally. If your boxer comes back and he’s completely adamant about he’s losing, there’s no way he can win, he feels he’s doing everything wrong, you need to encourage him. You need to let him know that there is something he’s doing right out there. Sullying the image of the league is detrimental to all involved, but here is a limit between reasonable league rules and personal freedom. Tattoos do affect the image of the league and alter uniform, but does the league have the right to regulate how players use their skin? Even with the recent attention to Kaepernick’s tattoos, does the NFL need to regulate player tattoos?. “Who’s the 62?” Eleanor Perfetto would ask her husband as he withered before her, cheap nfl jerseys pointing to a picture of him in his prime. He had no idea. Mcknight trying to dance to the outside. Reporter: And then later for the new England jets. Balance is a key element of ballet. Dancers have to quickly move from one challenging position to the next, without tripping, Fake Oakleys falling down or even making slight variations in their movement pattern.

back Back to NVB Online