back Back to NVB Online

Giăng 13

Chúa Rửa Chân Cho Các Môn Đệ
1Trước kỳ lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng.
2Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ý tưởng phản bội Ngài.
3Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, 4nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, 5rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau.
6Khi đến Si-môn Phê-rơ, ông thưa: “Chúa ơi! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?”
7Đức Giê-su trả lời: “Việc Ta làm bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này sẽ rõ.”
8Phê-rơ thưa lại: “Đời nào con để Chúa rửa chân cho con!” Đức Giê-su đáp: “Nếu không để Ta rửa, con sẽ không có phần gì với Ta cả.”
9Phê-rơ thưa: “Lạy Chúa, thế thì chẳng những chỉ rửa chân thôi mà còn cả tay và đầu nữa.”
10Đức Giê-su dạy: “Người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch.” 11Vì Chúa đã rõ ai là người sẽ phản bội Ngài, nên mới nói có người chưa trong sạch.
12Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn và hỏi họ: “Các con có hiểu việc Ta vừa làm cho các con không? 13Các con xưng Ta là Thầy là Chúa, phải lắm, vì chính Ta đúng là như vậy. 14Đã là Thầy là Chúa mà Ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo. 16Thật vậy, Ta bảo các con: ‘Tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình.’ 17Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước.
18Ta không nói về tất cả các con đâu. Ta biết rõ những người Ta chọn, nhưng lời Kinh Thánh này phải ứng nghiệm: ‘Kẻ từng ăn bánh của Ta đã trở gót phản bội Ta.’
19Bây giờ, Ta báo trước cho các con để khi sự việc xảy ra, các con sẽ tin chính Ta là Đấng Hằng Hữu. 20Thật vậy, Ta bảo các con: Ai tiếp người mà Ta sai đến là tiếp rước Ta, còn ai tiếp Ta là tiếp rước Đấng đã sai Ta.”
Chúa Báo Trước Âm Mưu Phản Bội
(Mat 26:20-25; Mác 14:17-21; Lu 22:21-23)
21Sau khi Đức Giê-su dạy các điều đó xong, thì tâm thần Ngài bối rối. Ngài nói rõ: “Thật vậy, Ta bảo các con: Một người trong các con sẽ phản Ta.”
22Các môn đệ nhìn nhau hoang mang, không biết Ngài nói về ai. 23Một trong các môn đệ là người được Đức Giê-su yêu quý, lúc ấy đang ngồi sát bên cạnh Chúa. 24Si-môn Phê-rơ gật đầu ra dấu bảo ông ấy hỏi xem Thầy ám chỉ người nào vậy.
25Ông nghiêng người sát bên ngực Chúa, và hỏi: “Thưa Chúa, ai vậy?”
26Đức Giê-su trả lời: “Đó là người Ta sẽ trao miếng bánh mà Ta nhúng nước chấm này.” Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng vào nước chấm trao cho Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt. 27Ngay khi Giu-đa nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Đức Giê-su bảo: “Việc anh sắp làm hãy làm nhanh lên!” 28Không một ai có mặt tại bàn ăn hiểu vì sao Ngài lại bảo hắn như thế. 29Vì Giu-đa đang phụ trách giữ tiền, nên một vài môn đệ tưởng Ngài bảo hắn đi mua sắm cho ngày lễ hay lấy tiền bố thí kẻ nghèo. 30Giu-đa nhận miếng bánh, liền ra đi. Trời sập tối.
31Khi Giu-đa bỏ đi, Đức Giê-su dạy tiếp: “Con Người giờ đây được tôn vinh và Đức Chúa Trời cũng được tôn vinh trong Ngài. 32Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh trong Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Con Người trong chính mình và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện tức khắc.
33Hỡi các con bé thơ, Ta chỉ còn ở với các con được ít lâu nữa. Rồi các con sẽ tìm kiếm Ta, nhưng bây giờ Ta nhắc cho các con điều Ta đã bảo người Do Thái: ‘Nơi Ta đi các người sẽ không thể đến được.’
34Bây giờ Ta truyền cho các con một điều răn mới: ‘Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta.’ ”
Chúa Báo Trước Phê-rơ Sẽ Chối Ngài
(Mat 26:31-35; Mác 14:27-31; Lu 22:31-34)
36Si-môn Phê-rơ hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đi đâu vậy?” Đức Giê-su đáp: “Nơi Ta sắp đi con không thể theo được, nhưng về sau con sẽ theo Ta.”
37Phê-rơ lại hỏi: “Lạy Chúa, sao hiện giờ con không thể theo được? Con sẵn sàng chết vì Chúa.”
38Đức Giê-su đáp lại: “Con có thật sẵn sàng chết vì Ta không? Thật vậy, Ta bảo con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.”

Even during his rookie campaign, Carr was smooth in the pocket, sliding into open space while keeping his eyes downfield. That hascarried over to 2015, and it hasbeen complemented by one of the better pass blocking oakleys outlet linesin the league.This is a spot where most young quarterbacks struggle. Have you ever been in a public restroom when an overweight man in a hurry comes in? And you’re forced to take the next stall and just sit in silent Baratas Ray Ban horror and listen as he tries to both get comfortable and stave off an aneurysm? Why is there is much heavy breathing? And squishing? And then wet plops. That’s what homemade porn sounds like.. He suffered from dyslexia and hence dropped out of school at the age of 16. He was knighted in 1999 for his outstanding contributions in the field of entrepreneurship. Sweed has some real sleeper potential heading into ’09 and is worthy of a late round pick. If he happens to not get drafted in your league be sure to snag him off the waiver wire if you get a chance and cheap football jerseys let the chips fall where they may. This Sharp television has built in support for AQUOS Net. AQUOS Net provides viewers with customized Internet connect and live support. It works because whiskey is cheap nfl jerseys 40 percent alcohol, which is less dense than water. When the water glass is inverted and the card is moved to allow a tiny gap, the water trickles through, unseen. The bottom line is that people will find ways to use up data capacity and carriers will always be scrambling for capacity. Wait until consumers begin swapping 3D movie files!. What is advantageous in roto scoring is that it allows for balance on the fantasy basketball team roster. This means that the winning the rebound category by three rebounds or by 100 still counts the same. Traditional weight training in the weight room is a good option; Fake ray bans however, consider adding some sport specific exercises as well. Using a medicine ball, perform three sets of 12 repetitions of each of the following stunting motions: elevator, extension, toss to cheap nfl jerseys hands and ground up stunts. SBT could have gone into the lead NBA Jerseys Cheap in the fifth minute but for Mohammad Rafi frittering away a sitter. Soon East Bengal went into the lead with Baichung Bhutia scoring off a solo effort. Although I will focus on AT in this discussion, the strategy here applies to many companies that have a solid history of increasing (or at least not cutting) their dividends over time, even during recessions. Other companies that fit this mold are Coca Cola (NYSE:KO), Johnson Johnson (NYSE:JNJ), Exxon (NYSE:XOM), Procter Gamble (NYSE:PG), and Wal Mart (NYSE:WMT)..

back Back to NVB Online