back Back to NVB Online

Giăng 12

Chúa Được Xức Dầu
(Mat 26:6-13; Mác 14:3-9)
1Nhưng sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su vẫn đến Bê-tha-ni, nơi có La-xa-rơ, người mà Đức Giê-su đã khiến sống lại. 2Người ta làm tiệc đãi Chúa tại đó. Ma-thê hầu bàn, còn La-xa-rơ cùng những người khác dự tiệc với Ngài. 3Lúc ấy, Ma-ri lấy ra một cân dầu cam tùng tinh chất quý giá xức chân Đức Giê-su và lấy tóc mình lau chân Ngài. Mùi thơm tỏa khắp nhà.
4Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, môn đệ sau nầy phản Chúa, lên tiếng: 5“Sao không đem dầu nầy đi bán, lấy ba trăm đồng đê-na-ri để bố thí cho kẻ nghèo?” 6Anh ta nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là anh lấy bớt.
7Nhưng Đức Giê-su bảo: “Cứ để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày tẩm liệm Ta! 8Vì các ngươi lúc nào cũng có người nghèo bên mình, nhưng không có Ta luôn đâu!”
9Khi người Do Thái biết Đức Giê-su đang có mặt ở đó, họ liền kéo đến thật đông, không những để gặp Ngài, mà cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến sống lại. 10Nhưng các thượng tế bàn định với nhau để giết cả La-xa-rơ nữa, 11vì tại ông, nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin theo Đức Giê-su.
Chúa Giê-su Vào Thành Giê-ru-sa-lem
(Mat 21:1-11; Mác 11:1-11; Lu 19:28-40)
12Hôm sau, nghe tin Đức Giê-su cũng lên Giê-ru-sa-lem, đoàn người đông đảo đã về dự lễ, 13lấy cành chà là ra đón Ngài, tung hô:
“Hô-sa-na!
Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!
Vua của Y-sơ-ra-ên!”
14Tìm được một con lừa con, Đức Giê-su cưỡi lên đúng như Kinh Thánh chép:
15“Con gái thành Si-ôn đừng sợ nữa!
Kìa, Vua ngươi ngự đến,
Cưỡi lừa con!”
16Lúc đầu các môn đệ Ngài chưa hiểu rõ, nhưng về sau, khi Đức Giê-su được hiển vinh, họ mới nhớ lại câu Kinh Thánh trên viết về Ngài và thấy ứng nghiệm đúng cho Ngài.
17Nhóm người có mặt lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến ông sống lại cứ tiếp tục làm chứng về việc nầy. 18Cũng chính vì nghe nói Ngài làm dấu lạ đó mà đoàn dân đông đảo đã ra nghênh đón Ngài. 19Nhưng nhóm Pha-ri-si bảo nhau: “Thấy chưa? Các ông chẳng được tích sự gì! Kìa, cả thiên hạ đều kéo theo Người!”
20Nhân kỳ lễ nầy cũng có mấy người Hy Lạp trong số khách hành hương lên thờ phượng Đức Chúa Trời. 21Họ đến gặp Phi-líp, người thành Bết-sai-đa, vùng Ga-li-lê, mà thỉnh cầu: “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Đức Giê-su!” 22Phi-líp đi nói với An-rê, rồi cả An-rê và Phi-líp cùng đến thưa lại với Đức Giê-su.
23Đức Giê-su đáp: “Giờ phút hiển vinh của Con Người đã đến! 24Thật vậy, Ta bảo các con: Hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều! 25Ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều bỏ mạng sống mình ở đời nầy sẽ giữ lại được trong cõi sống vĩnh phúc! 26Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng.
27Giờ đây, tâm hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói làm sao? Thưa Cha, xin cứu con khỏi giờ phút nầy! Nhưng cũng chính vì giờ phút nầy, nên Con đã đến? 28Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha!” Bỗng có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh rồi, lại còn tôn vinh nữa!” 29Đoàn dân đứng quanh nghe tiếng nói thì bảo là sấm. Những người khác lại nói: “Một thiên sứ vừa nói chuyện với Ngài đó!”
30Đức Giê-su bảo: “Tiếng nầy vọng xuống chính vì các người chứ chẳng phải vì Ta! 31Thế gian này đã đến lúc bị xét xử, vua chúa đời này đã đến thời bị truất quyền. 32Còn phần Ta, khi thân bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta!” 33Đức Giê-su bảo vậy để ám chỉ Ngài sắp chịu chết cách nào.
34Đoàn dân nói lại: “Chính chúng tôi có nghe Kinh Luật dạy rằng Chúa Cứu Thế còn mãi muôn đời, sao Thầy lại nói Con Người phải bị treo thân? Con Người đó là ai vậy?”
35Đức Giê-su đáp: “Ánh sáng chỉ còn soi giữa các người ít lâu nữa mà thôi! Hãy bước đi trong khi các người còn có ánh sáng kẻo bóng tối bất chợt bao trùm các người! Người đi trong tối tăm không biết mình đi đâu. 36Hãy tin cậy nơi ánh sáng trong khi các người còn có ánh sáng để được trở thành con cái của ánh sáng.”
Dạy bảo xong, Đức Giê-su ẩn mặt, lánh xa họ.
37Ngài đã làm bao nhiêu dấu lạ trước mặt họ như vậy mà họ vẫn không chịu tin Ngài, 38để cho lời tiên tri I-sa được ứng nghiệm:
“Lạy Chúa, ai đã tin nhận lời chúng con tường trình,
Và cánh tay Chúa đã được tỏ cho ai?”
39Sở dĩ họ không thể nào tin được là vì I-sa đã nói:
40“Chúa đã làm cho mắt họ mù lòa,
Cho lòng họ chai đá,
Để có mắt mà không thấy,
Có tâm trí mà không hiểu,
Và cũng chẳng hoán cải để Ta chữa lành họ!”
41I-sa nói những điều nầy là nói về chính Chúa, vì ông đã được trông thấy vinh quang Ngài.
42Dù sao, cũng có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì cớ người Pha-ri-si, họ không dám tuyên xưng, sợ bị khai trừ khỏi hội đường; 43và vì họ coi trọng vinh quang của loài người hơn vinh quang từ Đức Chúa Trời.
44Đức Giê-su lên tiếng tuyên bố: “Người nào tin Ta, thật ra không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. 45Còn người nào thấy Ta chính là thấy Đấng đã sai Ta. 46Ta đã đến làm ánh sáng cho thế gian để những ai tin Ta không còn ở trong tối tăm nữa!
47Nếu ai nghe lời Ta mà không vâng giữ, thì không phải Ta kết án kẻ ấy, vì Ta đến không phải để kết án, nhưng để cứu vớt thế gian. 48Ai khước từ Ta và không tiếp nhận lời Ta thì đã có biện pháp xét xử rồi; chính lời Ta phán dạy sẽ kết án họ trong ngày sau cùng. 49Vì Ta không tự mình giảng dạy, nhưng Cha là Đấng sai Ta đã truyền cho Ta điều răn phải giảng và phải dạy. 50Ta biết điều răn Ngài là sự sống vĩnh phúc. Vậy, những lời Ta nói đều do Cha truyền bảo Ta phải nói.”

erin andrews in on fox noThat is when I realised the charm of Omegle where there was always a way to get people’s attention. But Chat Roulette, now, is just a bunch of people who lack a life,” observes the adventure seeking techie. Total operating expenses from continuing operations increased 9.2% to $40.1 million from $36.7 million for the same quarter a year ago. As a result, income from operations increased 204.1% to $7.3 million for the second quarter of 2013 compared to income from operations of $2.4 million for the same quarter a year ago. We are starting to see this growing overlap of cheap oakleys sunglasses sports and social media. If this NFL deal works, NBA, MLB, and NHL deals will likely come through the pipeline. With the first pick in the 2014 NFL Draft, the Houston Texans selected Jadeveon Clowney. Without question, the NFL is big business, and the league’s best players can rake oakley outlet in millions in annual salary, bonuses and product endorsement deals. cheap oakleys Scenario 3, “The Seven Game Divisional Series”: For the last decade, ever since the institution of the Divisional Series, people have been arguing over the length of the five game playoff. They want to know why cheap oakleys the series is so short and why it’s not the same length as Replica ray bans the other two MLB postseason series that are now in effect. “These projects are very large, they’re very expensive and involve a lot of people and require a lot of cooperation and a lot of patience,” said Houston owner Bob McNair, who beat out Los Angeles in a bid for an expansion franchise that debuted in 2002. “We’re quite pleased with the outcome and look forward to the development of a real NFL campus out in Los Angeles.”. In a large saute pan, over medium heat, add the vegetable oil. When the oil is Replica Oakleys hot, pan fry the cakes until golden about 3 to 4 minutes on each side. With that said, Alex is going to be forced into the role of starting QB this season, his worst nightmare. Also thanks to some legal troubles for Thad, Alex is named acting captain (Thad’s worst nightmare) and he obviously makes a few changes in the team’s policies in the name of hedonism. As three point favorites than Wholesale Jerseys win by closer to a touchdown, Cincinnati covers the spread 57.5 percent of the time, which would warrant a $54 wager from a normal $50 player (assuming “normal” wager is 1 percent to 3 percent of bankroll and 110 odds which need 52.4 percent confidence to play). As good as the Bengals’ defense has been recently, they have been beating up on bad AFC West teams.

back Back to NVB Online