back Back to NVB Online

Giăng 11

Sự Sống Lại Của La-xa-rơ
1Có một người bị đau tên là La-xa-rơ quê ở Bê-tha-ni, là làng của hai chị em Ma-thê và Ma-ri. 2Ma-ri là người đã đổ dầu thơm xức cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài; còn La-xa-rơ, anh nàng, đang bị bệnh. 3Hai chị em liền sai người đến trình: “Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau.”
4Nhưng khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: “Bệnh nầy không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và Con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh!”
5Đức Giê-su yêu quý các chị em Ma-thê, em nàng và La-xa-rơ. 6Nhưng khi nghe tin La-xa-rơ đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm hai ngày nữa!
7Sau đó, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại vùng Giu-đê!”
8Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, người Do Thái mới vừa tìm ném đá Thầy mà bây giờ Thầy còn trở lại đó sao?”
9Đức Giê-su đáp: “Chẳng phải ban ngày có mười hai giờ sao? Người nào đi giữa ban ngày sẽ không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế giới này. 10Nhưng nếu đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng!”
11Rồi Ngài nói tiếp: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng Ta sắp đến đánh thức người dậy.”
12Các môn đệ nói: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc sẽ khỏi bệnh!” 13Nhưng Đức Giê-su ngụ ý La-xa-rơ đã chết rồi, còn họ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường.
14Cho nên Đức Giê-su mới nói rõ rằng: “La-xa-rơ đã chết rồi! 15Nhưng vì các con, Ta mừng đã không có mặt ở đó để các con tin. Thôi, chúng ta hãy đi đến cùng người!”
16Thô-ma, còn có tên Đi-đim, nghĩa là “sinh đôi”, bảo đồng bạn: “Chúng ta hãy cùng đi, dù phải chết thì chết chung với Thầy!”
17Đến nơi, Đức Giê-su thấy người ta chôn cất La-xa-rơ trong mộ đã bốn ngày rồi! 18Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách chừng ba cây số, 19nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn với Ma-thê và Ma-ri. 20Khi nghe tin Đức Giê-su đến, Ma-thê đi ra đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà.
21Ma-thê nói với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết! 22Nhưng con vẫn biết dù bây giờ Ngài cầu xin bất cứ việc gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho Ngài cả!”
23Đức Giê-su bảo nàng: “Anh con sẽ sống lại!”
24Ma-thê đáp: “Con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng!”
25Đức Giê-su bảo: “Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống. 26Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết, con tin điều ấy không?”
27Nàng đáp: “Vâng, lạy Chúa, con tin! Con tin Ngài chính là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, Đấng phải đến trần gian!”
28Nói xong, Ma-thê trở về, gọi Ma-ri ra nói nhỏ: “Thầy đến rồi, đang gọi em đó!” 29Nghe vậy, Ma-ri vội vàng đứng dậy, đi đến gặp Ngài. 30Lúc ấy Đức Giê-su chưa vào làng nhưng vẫn còn ở tại chỗ Ma-thê vừa gặp Ngài. 31Mấy người Do Thái đang ở trong nhà an ủi Ma-ri, thấy nàng vội đứng dậy đi ra ngoài, tưởng nàng đến mộ than khóc anh, nên đi theo.
32Đến nơi, khi thấy Đức Giê-su, Ma-ri quỳ dưới chân Ngài nói: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con đã không chết!”
33Đức Giê-su thấy Ma-ri khóc và những người Do Thái cùng đi với nàng cũng khóc, thì bùi ngùi xúc động, 34liền hỏi: “Các người chôn cất anh ấy ở đâu?” Họ đáp: “Thưa Chúa, mời Ngài đến xem!”
35Đức Giê-su khóc!
36Mấy người Do Thái bảo nhau: “Kìa, ông ấy thương La-xa-rơ quá!”
37Nhưng cũng có vài người nói: “Ông ta đã làm cho mắt người mù được sáng, lại không có thể làm cho người này khỏi chết sao?”
38Đức Giê-su lại xúc động, bước đến trước mộ. Đây là một cái hang có tảng đá lớn chận trước cửa. 39Đức Giê-su bảo: “Hãy lăn tảng đá ra!” Ma-thê, em gái người chết nói: “Thưa Chúa, đã có mùi vì người chết đã bốn ngày rồi!”
40Đức Giê-su bảo Ma-thê: “Ta đã chẳng bảo con rằng nếu có lòng tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?”
41Họ lăn tảng đá ra. Đức Giê-su ngước mắt lên cầu xin: “Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì đã nhậm lời con! 42Con biết Cha luôn luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến!”
43Sau đó, Ngài gọi lớn tiếng: “La-xa-rơ! Hãy ra đây!” 44Người chết đi ra, tay chân vẫn còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo họ: “Hãy tháo ra cho anh ấy đi!”
45Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy việc Ngài làm, thì tin Ngài; 46nhưng vài người trong đám họ đi đến các người Pha-ri-si, thuật lại việc Đức Giê-su đã làm. 47Các thượng tế và nhóm Pha-ri-si liền họp hội đồng bảo nhau: “Người nầy làm quá nhiều dấu lạ, chúng ta phải tính sao đây? 48Nếu chúng ta cứ để yên như vậy, mọi người sẽ tin theo hắn, rồi quân La Mã sẽ đến chiếm nơi nầy và cả quê hương xứ sở chúng ta!”
49Nhưng một người trong nhóm là Cai-pha, đang giữ chức vụ trưởng tế năm đó, lý luận: “Quý vị chẳng hiểu gì cả! 50Sao không nghiệm ra rằng: Thà để một người chết thay cho toàn dân hơn là cả dân tộc bị hủy diệt?”
51Không phải ông ta tự mình thốt ra như vậy, nhưng vì là vị trưởng tế, nên ông nói tiên tri về việc Đức Giê-su sắp phải chết vì dân; 52chẳng những vì dân thôi đâu, mà còn để hợp nhất các con cái của Đức Chúa Trời đang bị tản lạc. 53Từ ngày đó trở đi, họ âm mưu giết Ngài.
54Vì vậy, Đức Giê-su không còn công khai đi lại giữa vòng người Do Thái, nhưng lánh đến vùng gần đồng hoang, vào một thành tên Ép-ra-im, ở đó với các môn đệ Ngài.
55Lúc ấy, gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do Thái, dân chúng từ khắp các miền lên Giê-ru-sa-lem để chịu thanh tẩy trước kỳ lễ. 56Họ trông ngóng Đức Giê-su nên tụ họp trong đền thờ hỏi nhau: “Anh em đoán sao? Chắc ông ấy sẽ không lên dự lễ đâu, phải không?” 57Các thượng tế và nhóm Pha-ri-si đã ra lệnh, hễ ai biết Ngài ở đâu, phải báo cho họ biết để họ bắt Ngài.

The African American quarterback historically has faced the type of racism the African American citizen has faced cheap oakleys sunglasses in society. In short, people generally fear that which they don’t understand. But then there’s the matter of knowing the rituals. I mentioned earlier that paid mourners are much more common and accepted in parts of Asia, and since London is very cosmopolitan, we are getting sent to funerals for an ever increasing variety of faiths. In Ohio, Kasich has boosted efforts to improve skills in schools beginning as early as kindergarten and all the way through to retirement. Ohio has seen economic growth under Kasich watch, with the state jobless rate down to 4.7 percent, from 9.2 percent when he took office six years ago. Instruction to make an heirloom quality Rosary with eye pins and chain. This example uses Sterling Silver parts pieces, with glass beads, totalling $60 (incl. Sure, the use of the word “fire” is a little unusual when referring to a company providing a service nobody says they’re going to “fire” their internet provider but it was more than clear what he meant. If he had merely phrased it as, “I’d like to be able to cancel Time Warner if they don’t provide good service,” a third jordan sale of the Replica Oakleys room would have carried him out on their shoulders and made him their king.. Remember, if you scratch on the eight ball you lose, and if you make the eight ball in any other pocket besides the one that you called you lose. And that is the basic version of how to play Eight Ball. “There is a lot of expenses that fly under the radar, you don’t realize it until you are getting them and like most police officers I know, you are only maybe like three or four paychecks away from the homeless shelter.”Ernie Vallebuona spent six months at ground zero. Three years later, he was diagnosed with non Hodgkin’s lymphoma.Vallebuona is one of thousands of first responders, volunteers and cheap jordan residents who say they became ill as a result of working or living near the attack site.”People are terribly sick. Simply meeting on a regular basis is not enough, the games have to be special, different to others and contain something extra. This rivalry achieves that time after time. The’Ready or Not’This one is from a high school state championship game. The offensive lineman are all standing apparently not ready to run the play. Overseas stars were by Cheap NFL Authentic Jerseys no means new to English football, but the signing of Dennis Bergkamp by Arsenal and Ruud Gullit by cheap nfl jerseys Chelsea led to importing on an unprecedented scale. Now it is rare for any Premier League club not to have foreign players, and in cheap nhl jerseys Chelsea’s case it would be no surprise if they fielded a team without one English qualified player at some stage this season.

back Back to NVB Online