back Back to NVB Online

Giăng 1

Ngôi Lời Trở Nên Người
1Trước khi sáng tạo vũ trụ đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2Ngay từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.
3Tất cả đều được Ngài sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do Ngài. 4Trong Ngài có nguồn sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5Ánh sáng tỏa ra trong bóng tối và bóng tối không khống chế được ánh sáng.
6Có một người Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng. 7Ông đến làm nhân chứng, là nhân chứng cho ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin. 8Chính Giăng không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. 9Ánh sáng thật này đã đến trần gian soi sáng mọi người.
10Ngôi Lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo nhưng thế giới không nhận biết Ngài. 11Chúa đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, 12nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. 13Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành.
14Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.
15Khi làm chứng về Ngài, Giăng long trọng tuyên bố: “Đây là Đấng tôi vẫn nói rằng: ‘Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’ ” 16Nhờ sự phong phú của Ngài, chúng ta hết thảy đều được hết ân phúc nầy đến ân phúc khác. 17Thật vậy, Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được hình thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su. 18Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.
Lời Chứng Của Giăng
(Mat 3:1-12; Mác 1:2-8; Lu 3:15-17)
19Sau đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái ở thành Giê-ru-sa-lem phái các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi: “Ông là ai?” 20Giăng tuyên bố mà không e ngại, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.”
21Họ hỏi: “Vậy thì ông là ai? Là Ê-li phải không?” Giăng bảo: “Không phải!” “Ông có phải là vị tiên tri của Chúa không?” Giăng đáp: “Không phải!”
22Vậy họ hỏi tiếp: “Ông là ai để chúng tôi thưa lại với những người sai chúng tôi. Ông tự xưng mình là ai?”
23Giăng đáp: “Ta là tiếng vang, kêu lên nơi đồng hoang. Đắp thẳng con đường Chúa.” Theo lời tiên tri I-sa.
24Nhóm người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si. 25Họ chất vấn Giăng: “Nếu ông không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Ê-li, cũng không phải là vị tiên tri của Chúa, tại sao ông lại làm phép báp-tem?”
26Giăng đáp: “Tôi chỉ làm phép báp-tem bằng nước, nhưng ngay giữa vòng các ông hiện có một Người mà các ông không nhận ra. 27Người ấy đến sau tôi, nhưng tôi không đáng tháo quai dép Người!”
28Những việc nầy xảy ra ở Bê-tha-ni, bên kia bờ sông Giô-đanh, nơi Giăng đang làm phép báp-tem.
Chiên Con Của Đức Chúa Trời
29Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội lỗi cho nhân loại! 30Đây là Người mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài hiện hữu trước tôi. 31Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài, nhưng để cho Y-sơ-ra-ên biết Ngài là ai, tôi đã đến làm phép báp-tem bằng nước.”
32Rồi Giăng dẫn chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống trong dạng bồ câu, đậu trên Ngài. 33Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài là ai, nhưng Đấng sai tôi đến làm phép báp-tem bằng nước có phán dặn tôi: Hễ con thấy Thánh Linh giáng xuống đậu trên ai, đó chính là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Thánh Linh. 34Tôi đã chứng kiến, nên tôi xác nhận, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”
Các Môn Đệ Đầu Tiên
35Hôm sau, khi Giăng đang đứng với hai môn đệ, ông nhìn 36Đức Giê-su đi qua và nói: “Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời!”
37Hai môn đệ nghe vậy, liền đi theo Đức Giê-su. 38Thấy họ theo mình, Đức Giê-su quay lại hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi, nghĩa là ‘Thưa Thầy’, Thầy trọ ở đâu?”
39Ngài bảo: “Các anh hãy đến xem!” Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Vậy họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài suốt ngày hôm ấy.
40Một trong hai người đã nghe lời Giăng đi theo Ngài là An-rê, em của Si-môn Phê-rơ. 41Việc đầu tiên An-rê làm là đi tìm anh mình và nói: “Chúng em đã gặp được Đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế.” 42An-rê đưa Si-môn đến gặp Đức Giê-su. Ngài nhìn Si-môn bảo: “Anh là Si-môn, con của Giăng, nhưng anh sẽ được gọi là Kê-pha,” dịch sang Hy Lạp: Phê-rơ nghĩa là đá.
Chúa Gọi Phi-líp Và Na-tha-na-ên
43Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: “Anh hãy theo Ta!”
44Phi-líp quê ở Bết-sai-đa, đồng thành với An-rê và Phê-rơ. 45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, khoe: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong Kinh Luật, các tiên tri của Chúa cũng có ghi chép. Ngài là Đức Giê-su, con ông Giô-sép ở Na-xa-rét.”
46Na-tha-na-ên nói: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét đâu!” Phi-líp đáp: “Cứ đến mà xem!”
47Thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, Đức Giê-su nói về người rằng: “Đây mới thật là người Y-sơ-ra-ên, trong lòng không có gì gian dối!”
48Na-tha-na-ên hỏi: “Sao Thầy biết tôi?” Đức Giê-su đáp: “Trước khi Phi-líp gọi anh, Ta đã thấy anh dưới cây vả!”
49Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua Y-sơ-ra-ên!”
50Đức Giê-su hỏi lại: “Có phải vì Ta nói Ta thấy anh dưới cây vả mà anh tin không? Anh sẽ còn thấy nhiều việc lớn hơn nữa!” 51Rồi Ngài tuyên bố: “Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

1971 super bowl baltimore colts vsGiven that the eruption was only about 900 years ago, the path of oakley sunglasses the molten rocks looks as though it’s still kind of fresh, they have not had the millions discount football jerseys of years needed to petrify and look like stone. The hike for this park is cool, you get to “Walk the Lava Flow Trail.” jordans for sale You walk alongside the original path of the lava flowing down from the mountain, which can be made out clearly. Differentiate the in stadium fan experience The New England Patriots does this by creating special game day entertainment for those who come to the stadium. They have a game day app called “Patriots Game Day Live” that will available to season ticket holders this July (I have seen it and it is stunning!), as well as a new digital landscape at the stadium that will allow them to offer more stats, fantasy football results, instant replays and more. A karaoke machine, a bicycle, a ceramic fish and a meatpack were among the weird and wonderful gifts Prime Minister John Key received last year.Mr Key received the bicycle and the karaoke machine from Cheap china Jerseys the President of the Philippines, among 20 gifts the Prime Minister noted on the Register of Pecuniary interests, released today .Some of his gifts had a common theme he received a Champions 460 driver golf club from Indonesian Trade Minister Gita Wejuran, a round of golf with Greg Norman from Duco Events Ltd, a set of golf clubs from Dunlop and annual memberships at Omaha Golf Club and Clearwater Golf Club. The gifts, predominantly from leaders while travelling overseas, included a model dragon boat from Chinese officials and a hand carved chess set from the President of Chile.Education Minister Hekia Parata did not register receiving any gifts.The register showed that of the 121 MPs, 71 declared an interest in a trust and 67 declared an interest in more than one property.Eleven MPs owned five properties or more.Internal Affairs Minister and MP for Napier Chris Tremain owned 16 properties including a house in Napier, a family bach in Waipatiki and 14 investment properties across Napier, Hastings and Palmerston North.He also owned four pieces of land in Waipatiki and NapierThe register also listed independent MP Brendan Horan’s 14th share in race horse “In an off”‘. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutThe Carolina Panthers ray bans sale are discussing the status of their home game on Sunday with the NFL and law enforcement amid the protests that have the city of Charlotte under a state of emergency.(Photo: Bob Donnan, USA TODAY Sports)The Carolina Panthers will not be moving Sunday’s home game against the Minnesota Vikings.The team was discussing the status of its Week 3 contest with law enforcement and NFL officials amid the riots that have left the city of Charlotte under a state of emergency, but intend to still play at downtown Bank of America Stadium.”We are planning to play the game as scheduled on Sunday,” NFL spokesperson Brian McCarthy said in an email to USA TODAY Sports. There were protests on Tuesday and Wednesday nights not far from the stadium.One person was shot and left critically injured, and four police officers were injured after Wednesdaynight’s violence in what started as a peaceful protest.

back Back to NVB Online