back Back to NVB Online

Gia-cơ 3

Cái Lưỡi
1Thưa anh chị em, trong anh chị em không nên có nhiều người làm thầy vì biết rằng mình sẽ bị xét đoán nghiêm khắc hơn. 2Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói mới là người toàn hảo, có khả năng kiềm chế cả thân thể.
3Chúng ta thắng cương vào miệng ngựa để bắt phục nó và điều khiển toàn thân nó. 4Hãy xem các chiếc tàu dù lớn lao và bị gió mạnh dập dồi nhưng một bánh lái nhỏ đủ điều khiển nó theo ý người hoa tiêu. 5Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. 6Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, đốt cháy cả cuộc đời và chính mình nó bị hỏa ngục đốt cháy.
7Tất cả các loài thú vật, chim chóc, loài bò sát, và sinh vật dưới biển đều đang bị và đã bị loài người chế ngự, 8nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi, là một vật dữ phóng túng đầy chất độc giết người.
9Chúng ta dùng lưỡi ca ngợi Chúa và Cha chúng ta, cũng dùng nó để nguyền rủa con người là kẻ được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10Từ một miệng mà phát ra cả lời lành lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh chị em, không nên làm thế! 11Dòng nước xuất phát từ một mạch lại ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao? 12Không thể nào được! Thưa anh chị em của tôi, cây vả có sinh trái ô-liu hay cây nho có sinh trái vả được không? Nguồn nước mặn cũng không chảy ra nước ngọt được Continue Reading.
13Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan. 14Nhưng nếu anh chị em ganh ghét, cay đắng, tranh cạnh trong lòng thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật. 15Sự khôn ngoan này không phải từ thiên thượng xuống, nhưng từ trần gian, từ bản tính tự nhiên và ác quỷ. 16Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương.
17Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả. 18Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.

So that’s a Wholesale NFL Jerseys breathing technique that’s actually been shown to be very beneficial for stress reduction and overall improvement of health. The second one is walking. Implying that cutler may have been faking his injury to get out of playing the packers most of the game. I even posted as such in the “Bears Packers” topic custom jerseys in this forum as the game was winding down. This will help the stinger to pop out. Never use tweezers as they might actually push the stinger further in.. The spirit of the game can be quite difficult to follow at times. It isn’t just some lofty idea that everyone talks about but comes naturally. “The thing I always appreciated about recording here is that it was always OK, if you had an idea, to bring it up,” he says. “It was OK also if they said no obody got offended by that. The TRGP buy in also re raises existential questions about the traditional MLP structure with IDRs that are probably worth exploring further in a week that wholesale nfl jerseys wasn’t jordan sale saturated with 50 MLP earnings releases. The MLP structure’s flow through tax status should afford it a higher multiple than a corporation, all fake oakleys else being equal. Using 6,000 transmission electron microscopy, the structure of individual melanosomes within RPE microvilli was confirmed (inserted panel in Fig. 6D). Australian captain Michael Clarke said players used Extratec fibreglass casing to protect their bats but he had no knowledge of players using silicone tape. The laws of cricket allow for the use of tape for the protection and repair of bats. The football player starts in a three point stance, and when the whistle blows, run 10 yards to one side touching the cone. The player then runs back 20 yards to the other side before touching the cone, before finally changing direction and sprinting back 10 yards through the finishing line. Commitment has been and will continue to be to change the culture of football to better protect players without changing the essence of what makes the game so Cheap nfl jerseys popular. It has been done. I was the main breadwinner. Another six months to a year and his salary would be more solid and he’d be getting a small bonus. Picture this, ladies: It’s your wedding day, and the only problem is that you’re a housemaid in Ye Olde England. Not to worry! Just grab your mop, sneak out of the castle, and run down to the magistrate’s office. So they don’t know why they are here, what they are here to do, and how to even get started with their mission. Mr. A: I was about seven years old when I saw cheap oakleys an old fashioned amateur movie taken by a friend of our school principal. It showed a huge, golden disc shaped object serenely moving through sunny, blue skies, passing through cumulous clouds in a manner that would be very hard to fake.

back Back to NVB Online