back Back to NVB Online

Gia-cơ 1

1Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế Giê-su,
Kính gửi mười hai chi tộc tản mát khắp các nước losartan potassium.
Kính chào anh chị em!
2Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, 3vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, 4kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. 5Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. 6Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. 7Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa; 8đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình.
9Anh chị em nào ở địa vị thấp kém, hãy tự hào về chỗ cao trọng của mình. 10Kẻ giàu cũng tự hào về chỗ thấp kém của mình vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11Mặt trời mọc lên nung nấu làm cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tàn phai; kẻ giàu cũng sẽ suy tàn trong cuộc đời mình như vậy.
Cám Dỗ
12Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Người yêu kính Ngài. 13Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: “Sự cám dỗ này đến từ Chúa” vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cũng không bị điều ác nào cám dỗ. 14Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. 15Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết.
16Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: 17Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. 18Chính Ngài đã sinh thành chúng ta bởi lời chân thật đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo.
Thực Hành Lời Chúa
19Thưa anh chị em thân yêu, hãy ý thức điều này: Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, 20vì cơn giận của con người không thể hiện đức công chính của Đức Chúa Trời. 21Vì thế, hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác đang lan tràn, lấy lòng mềm mại nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em.
22Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. 23Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, 24thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. 25Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem lại tự do, lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm.
26Nếu ai tưởng mình sùng đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo Đạo như thế thật là vô ích. 27Sống Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn và giữ mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.

It says “1988 Super Bowl cheap nba jerseys XXII.” The poster is accurate in that Super Bowl XXII was in 1988, but it’s weird that a little boy would choose to have that on his wall in a movie that was released in 1982. There’s no indication throughout Poltergeist that any of it is supposed to take place in the future.. This area is still oakleys outlet populated by the Navajo tribe, and you can purchase guided tours from the locals, both on horse and on fake oakleys foot. The prices vary for the different private tours, but I highly recommend “Justin’s Horse Tours” if you visit this canyon. oakley sunglasses But for those seeking food security, the new African food resources will probably become unavailable just when they are needed most.It was the surge in grain prices in 2007 08 that drove many countries that depend heavily on imported food to start acquiring African farmland. The immediate reason for a doubling or tripling of the price of wheat, rice and corn (maize) was a couple of local crop failures and the diversion of large amounts of American corn into biofuel production, but the underlying cause was that the global food supply is falling further and further behind demand.Since 1945 the world’s population has tripled, and so has its food production, growing at an average of about 3 per cent annually through the 50s, 60s, 70s, 80s, and most of the 90s. Sometime, you know, a lot of guys don’t understand that it’s the love of the game. You know, it ain’t about making a million dollars doing this. That won’t be the case in 2016, and Bortles’ cheap nfl jerseys touchdown totals may take a hit as a result. Bortles may be primed for a more efficient season, but his volume stats (and therefore fantasy production) might suffer.. Have you ever watched JustJess , Hosted by Jess Altieri of WineHarvest? It a good program that talks about the impact of the wine industry in popular commerce and media. Most recently an episode on WineChannelTV referred to wine as the next bet in alcoholic beverages to mainstream with popular sporting events such as the NFL and NBA playoffs. There’s enough people in this world that if you’re living right and you’re doing I don’t try to live perfect. I try to live right. I can even imagine about being there for more then couple of days. I am amazed that the Sony batteries are working at such an altitude and cold. GOLDMAN: In the National Football Replica Oakleys Conference championship, I believe, Green Bay will win. Brett Favre, the quarterback for the Packers will handle the conditions better. On our third pillar, M we continue to take our long standing view that we will only consider opportunities that deliver attractive returns in the medium term of 3 to 5 years. So with that, let’s move on to our cheap ray bans key platforms for organic growth.

back Back to NVB Online