back Back to NVB Online

Ga-la-ti 6

Hãy Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau
1Thưa anh chị em, nếu có ai tình cờ phạm lỗi gì, thì anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần nhu mì mà sửa chữa người ấy. Chính anh chị em hãy đề phòng, kẻo cũng bị cám dỗ. 2Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế. 3Vì nếu có ai tưởng mình là quan trọng nhưng thật ra chẳng là gì cả thì chỉ tự lừa dối mình đấy thôi. 4Nhưng mỗi người nên xem xét việc làm của chính mình rồi sẽ thấy hãnh diện, nhưng chỉ vì chính mình chứ không phải vì so sánh với người khác. 5Vì mỗi người đều phải mang gánh riêng của mình.
6Người được học Lời Chúa hãy chia sẻ tất cả tài vật tốt đẹp với người dạy dỗ mình.
7Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. 8Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. 9Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. 10Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.
Lời Cảnh Cáo Và Chúc Phước
11Anh chị em hãy xem, chính tay tôi viết những dòng chữ thật lớn cho anh chị em. 12Tất cả những kẻ muốn phô trương các nghi lễ về phần xác là người cố ép anh chị em chịu phép cắt bì. Họ làm như thế chỉ để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Chúa Cứu Thế. 13Vì ngay cả những kẻ cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ Kinh Luật nhưng muốn anh chị em chịu cắt bì để có thể khoe khoang về các nghi lễ trên thân xác anh em. 14Còn về phần tôi, tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta. Nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15Vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới. 16Nguyện xin Chúa ban bình an và lòng thương xót trên tất cả những ai noi theo quy tắc này, và trên người Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.
17Từ nay về sau, đừng ai quấy rầy tôi nữa. Vì tôi mang dấu vết của Đức Giê-su trên thân thể tôi. 18Thưa anh chị em, nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta ban ân sủng trên tâm linh anh chị em. A-men.

If you’ve had a history of shoulder injury, bench pressing isn’t ideal. In some cases, the safest way to build stronger and bigger pecs is with the machine chest press.. Tradition? What tradition? A tradition of racism is all that name leaves in its wake. Mr. However, Hollywood is only seen as laregly the epicenter of libewral attitudes outside of Hollywood. In a town where image is everything, there are still many closeted lives. For several decades,white playersdominated the quarterback position, and it was little more than an open ray bans sale secret that talent and skill had nothing to do with that phenomenon. This year, Newton will be just the sixth quarterback cheap oakleys of color to start a Super Bowl in its 50 year existence, and technically this will be the fourth time a black QB will be at the helm of a championship contender this decade (the Seahawks’ more milquetoastRussell Wilson appeared in the last two).. When the idea of a mindfulness program was raised at a school board meeting last week, trustee Brian Brown argued that such programs are “New Age malarkey” and might violate the law against promoting religion in public school. wholesale nfl jerseys But modern mindfulness practice is a simple behavior, not a belief system, and its benefits are backed up by an increasing body of solid scientific evidence.. This meant that he would no longer attend Marshall University. The remarkable two seasons that he had at Marshall were good enough to get him drafted.. Even stories which discussed Jobs successor claimed he/she would never live up to Jobs’ legacy. Adario Strange for PC Mag said “it highly unlikely that we see another technology pioneer as historically impactful as Jobs.”. KAUFMAN: Their wives are standing by their men or at cheap nfl jerseys least their men’s teams. In four months, Lieber’s sold cheap nfl jerseys some 600 hats and T shirts in person at games to mostly non Pats fans in dozens of states. There are some privacy cheap oakleys and security concerns on both of the cards fake oakleys and the technology link and document requirements are different in each state, they are either using face recognition technology or tracking devices on the license. So far, on the design, I know it is a Yellow Star in the top corner of the license and it is the shape of a sheriff’s badge in WV. Thank you. Before we begin, I would like to remind participants that certain statements made on today’s call and the Q session may constitute forward looking statements within the meaning of the federal securities laws. Another common feature of FEVR is disease asymmetry. This asymmetry can be marked with some patients having an RD in one eye and no observable signs of disease in the other.

back Back to NVB Online