back Back to NVB Online

Ga-la-ti 4

Dưới Kinh Luật Hay Trong Ân Sủng
1Tôi muốn nói rằng: Bao lâu người thừa kế còn vị thành niên thì không khác gì một nô lệ dù người là chủ mọi tài sản; 2Người phải ở dưới quyền các giám hộ và quản lý cho đến ngày người cha đã định. 3Chúng ta cũng vậy, khi còn vị thành niên, chúng ta phải làm nô lệ cho các thần linh trong vũ trụ. 4Nhưng đến đúng thời kỳ viên mãn Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới Kinh Luật, 5để chuộc những người ở dưới Kinh Luật và để chúng ta nhận được ơn làm con nuôi. 6Vì anh chị em là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta và kêu lên: A-ba, Cha ơi! 7Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời anh chị em không còn là nô lệ nữa mà là con, nếu đã là con thì cũng là người thừa kế.
Phao-lô Quan Tâm Đến Người Ga-la-ti
8Trước kia, khi chưa biết Đức Chúa Trời anh chị em đã làm nô lệ cho những vị mà tự bản chất không phải là thần. 9Nhưng hiện nay, anh chị em đã biết Đức Chúa Trời, hay anh chị em đã được Đức Chúa Trời biết đến thì đúng hơn, sao còn quay trở lại với các thần hèn yếu, nghèo nàn kia, anh chị em muốn làm nô lệ chúng một lần nữa sao? 10Anh chị em còn giữ các ngày, tháng, mùa, năm ư? 11Tôi lo sợ cho anh chị em, e rằng tôi đã lao lực luống công vô ích vì anh chị em.
12Thưa anh chị em, tôi nài xin anh chị em, hãy trở nên giống như tôi vì tôi cũng như anh chị em. Anh chị em đã không làm hại gì tôi cả. 13Anh chị em biết rằng qua sự đau yếu trong thân thể mà tôi đã truyền giảng Phúc Âm cho anh chị em lần đầu tiên. 14Mặc dù tình trạng sức khỏe của tôi là một thử thách cho anh chị em, anh chị em đã không khinh khi, không phỉ nhổ; trái lại anh chị em đã tiếp tôi như một thiên sứ của Đức Chúa Trời, như chính Chúa Cứu Thế Giê-su vậy. 15Thế thì niềm vui ấy của anh chị em đâu rồi? Vì tôi làm chứng cho anh chị em rằng: Nếu có thể được thì anh chị em cũng móc mắt hiến cho tôi. 16Vậy mà bây giờ tôi đã trở nên kẻ thù của anh chị em vì nói sự thật cho anh chị em sao?
17Những người đó nhiệt thành đối với anh chị em không phải là có ý tốt, nhưng chỉ muốn ngăn cách anh chị em với chúng tôi để anh chị em nhiệt thành với họ. 18Nhiệt thành là điều tốt, miễn là vì mục đích tốt, lúc nào cũng thế chứ không phải chỉ khi tôi có mặt với anh chị em. 19Các con bé nhỏ của ta, vì các con mà ta lại chịu cơn đau chuyển bụng sinh một lần nữa cho đến khi Chúa Cứu Thế được thành hình trong các con. 20Ta mong được có mặt với các con lúc này và thay đổi cách nói vì ta lấy làm bối rối về các con.
Hai Giao Ước
21Hãy nói cho tôi biết, những người muốn sống dưới Kinh Luật, anh chị em chưa nghe Kinh Luật dạy sao? 22Vì Kinh Thánh chép rằng: Áp-ra-ham có hai con trai, một đứa do một nữ nô lệ sinh ra, một đứa do một phụ nữ tự do. 23Nhưng con của nữ nô lệ thì sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do thì sinh ra theo lời hứa.
24Điều này là một biểu tượng: Hai người đàn bà đó tượng trưng cho hai giao ước, một là giao ước tại núi Si-nai thì sinh ra làm nô lệ, ấy là nàng A-ga. 25Và A-ga tức là núi Si-nai thuộc miền Ả-rập, tương ứng với thành Giê-ru-sa-lem hiện nay đang cùng với con dân nó làm nô lệ. 26Nhưng Giê-ru-sa-lem thiên thượng thì tự do, ấy là mẹ chúng ta. 27Vì Kinh Thánh chép:
“Hãy vui lên! Hỡi phụ nữ hiếm hoi,
Không sinh con!
Hỡi phụ nữ chưa hề đau đẻ!
Hãy cất tiếng reo hò!
Vì con cái của phụ nữ bị bỏ còn đông hơn
Con cái của phụ nữ có chồng.”
28Về phần chúng ta, thưa anh chị em, cũng như Y-sác, chúng ta là con cái theo lời hứa. 29Nhưng cũng như lúc bấy giờ, đứa con sinh ra theo xác thịt bắt bớ đứa con sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng vậy. 30Tuy nhiên Kinh Thánh nói gì? “Hãy đuổi người nữ nô lệ và con nó đi; vì con trai của người nữ nô lệ không được thừa kế với con trai của người nữ tự do.” 31Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta không phải là con cái của người nữ nô lệ nhưng là con cái của người tự do.

browns brain trust of sashi brown paul depodesta survive a 1Developing proper motor patterns in practice helps to ensure that you will not overextend yourself during the heat of competition. It is also important to warm up completely, paying special attention to the lower extremities, especially before a competition. We all remember the tragic day, April 20th 1999, the awful Columbine High School Shooting. Two students opened fire wholesale nfl jerseys on many innocent people that day. Also, growing up in cheap nfl jerseys Orlando, I did a bunch of Disney parades and such, and several celebrities that way. Rock Hudson, for one.. Let’s assume for the sake of argument that the two (totally different) people who sent them there (totally independently of one another) both decided this was the best of the many habitable planets for punishing people. Fine, that puts them on the same planet. There’s a multi fake oakleys outlet function great misconception that considering the fact that a multi function specialized driver’s license is not at all required anybody ‘s going to become an all in one personal trainer overnight minus bothering to explore get any schooling. All cheap jerseys all your family members have utilize them and achieve to have got is usually that an all in one skin tight T shirt that shows ly your do you feel and rest room not only can they fall get out of the way themselves and then for your products Although this in addition to the accurate with an all in one small fraction concerning personal trainers which of you ‘ve been successful going to be the reality is usually that that Fake ray bans the seeds and nuts having to do with success lie along with a multi function combination of going to be the the proper education and going to be the good experience in the field.If all your family members are an all in one scholar who is the fact that considering a personal trainer profession, you’ll are going to want for additional details on make up your mind whether well just do not fake oakleys this is a career all of which is this apposite enchanting all your family You are going to also make contact with going to be the testimonials that other professional personal trainers have got made and terms and conditions regarding an all in one university or college education to get for more information on make the correct your decision If you are already whereas in fake oakleys outlet the an all in one university diploma or degree program,all your family ‘ll beautiful much in the way take care having to do with going to be the fundamentals to have a multi function college or university engage in physical activity science and technology program.

back Back to NVB Online