back Back to NVB Online

Công Vụ 6

Cuộc Cứu Tế Người Nghèo Khổ
1Thời ấy, khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, các tín hữu Hy Lạp gốc Do Thái phàn nàn về người Do Thái bản xứ vì các quả phụ trong nhóm họ bị bỏ bê trong việc cung cấp vật thực hằng ngày. 2Mười hai sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố: “Bỏ việc phục vụ Lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm. 3Vậy thưa anh em, xin hãy chọn giữa vòng mình bảy người được chứng nhận là tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan; chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này. 4Còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa.”
5Toàn thể tín hữu rất hài lòng với đề nghị này. Họ chọn Sê-tiên (người đầy dẫy đức tin và Thánh Linh) Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nô, Ty-môn, Bác-mê-na, và Ni-cô-la (người tân tòng quê ở An-ti-ốt), 6rồi trình diện họ trước các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện và đặt tay trên các người ấy.
7Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các thầy tế lễ cũng thuận phục Đạo.
8Sê-tiên đầy dẫy ân sủng và quyền năng Đức Chúa Trời, thực hiện nhiều phép mầu và dấu lạ vĩ đại giữa dân chúng. 9Một số hội viên của Hội Đường Tự Do hợp với các người ở Sy-ren, A-lê-xan-đơ-ri, Si-li-si và Tiểu Á tranh luận với Sê-tiên. 10Nhưng họ không chống lại nổi trí khôn cùng Đức Thánh Linh mà Sê-tiên nhờ cậy để nói; 11nên họ ngầm xúi giục mấy người tố cáo: “Chúng tôi đã nghe nó xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời!”
12Vậy họ sách động quần chúng, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật, rồi bắt Sê-tiên giải ra trước Hội Đồng 13và đặt nhân chứng khai man rằng: “Tên này liên tục nói những lời chống nghịch Đền Thánh và Kinh Luật; 14vì chúng tôi nghe nó bảo: ‘Giê-su, người Na-xa-rét, sẽ phá hủy nơi này và cải cách phong tục mà Môi-se đã truyền cho chúng ta.’ ” 15Tất cả các hội viên có mặt trong Hội Đồng chăm chú nhìn Sê-tiên, thấy gương mặt ông sáng rực như dung nhan thiên sứ.

And if you don’t know be sure to take the spoke with you, they can measure it and tell you what you’re going to need. And then you would thread the spoke through properly, following whatever the lacing pattern of the wheel is. The Polians weren’t fired because they were bad at their job. The Colts are winning with a lot of their picks and player acquisitions. The cheap jerseys china Bills offense got a major boost when they acquired Lesean McCoy in a cheap china jerseys trade with the Eagles. McCoy gives them a dynamic, explosive proven dual threat back. And that, people think, is absolutely ridiculous. It would be like if Coca Cola said, you know what? We don’t need to pay to carbonate this soda. Act? She also had been a professional cheerleader for the NBA Golden State Warriors, who paid her a fair wage not just for games, cheap nfl jerseys but for all practices and outside appearances as well. She was taken aback, she told me in January, when she realized how many hours the Raiderettes expected her to work for free.. I know I’ve made mistakes as a scientist for example, in being slow to recognize the seriousness of climate change. When the data documenting this trend became overwhelming, however, I studied it and shifted my position because I knew that for a scientist, the real sin is not in making a mistake, but in refusing to acknowledge it. Churchill and his team were tasked with capturing a German fortification creatively called “Point 622.” Churchill ray bans sale took the lead, charging ahead of the group into the dark through the barbed wire and mines, pitching grenades as he went. Although his unit did their best to catch up, all but six of them were lost to silly things like death. cheap jerseys Additionally, Under Armour’s small core of truly premium names will hurt the company’s efforts to expand internationally. American football just isn’t a worldwide phenomenon, and Stephen Curry doesn’t quite carry the global clout hockey jerseys of a Michael Jordan or LeBron James.. Groups such as Education for Justice, Global Exchange and Students Against Sweatshop Labor led the effort against Nike. It is important to understand that the use of sweatshops was not then, and is still not, something that only Nike engages in. Kraft also states, “I was offended by the comments made in the Wells Report in reference to not making an individual available for a follow up interview. What the Wholesale NFL Jerseys report fails to mention is that he had already been interviewed four times and we felt the fifth request for access was excessive for a part time game day employee who has a full time job with another employer.”.

back Back to NVB Online