back Back to NVB Online

Công Vụ 4

1Phê-rơ và Giăng đang nói với dân chúng thì các vị tế lễ, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh Đền Thờ và các người Sa-đu-sê chợt đến nơi. 2Họ rất bực mình vì các sứ đồ dạy bảo dân chúng và công bố rằng Đức Giê-su đã sống lại nên sẽ có sự sống lại cho người chết. 3Họ bắt Phê-rơ và Giăng, nhưng trời đã tối, nên đem tạm giam vào ngục qua đêm. 4Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến năm ngàn.
5Hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các chuyên gia kinh luật hội họp tại Giê-ru-sa-lem. 6Có trưởng tế An-na, các ông Cai-pha, Giăng, A-lịch-sơn và các người khác trong gia đình vị trưởng tế tham dự. 7Họ cho giải hai sứ đồ đến đứng giữa họ rồi tra vấn: “Các anh nhờ quyền năng nào và nhân danh ai mà làm việc nầy?”
8Lúc ấy Phê-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, đáp lời: “Thưa quý vị lãnh đạo nhân dân và quý vị trưởng lão!
9Hôm nay, chúng tôi bị tra xét về một việc lành là giúp một người tàn tật, và quý vị hỏi nhờ đâu mà người ấy được lành. 10Xin tất cả quý vị và toàn dân Y-sơ-ra-ên biết cho rằng đó là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, người Na-xa-rét! Quý vị đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá nhưng Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhờ Danh Ngài mà người nầy được lành và đứng trước mặt quý vị.
11Ngài là Tảng Đá đã bị quý vị là những thợ nề xây nhà khinh dể,
Nhưng lại trở thành Tảng Đá đầu góc nhà.
12Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu.”
13Khi thấy Phê-rơ và Giăng can đảm như thế, và nhận xét rằng hai ông là người tầm thường, kém học thức, họ đều kinh ngạc nhưng phải nhìn nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Giê-su.
14Tuy nhiên vì thấy người què được chữa lành đang đứng với hai ông nên họ chẳng chối cãi gì được. 15Họ liền ra lệnh cho hai ông ra khỏi phòng họp hội đồng, rồi bàn luận với nhau rằng: 16“Chúng ta sẽ làm gì với mấy người nầy đây? Vì họ đã làm một dấu lạ hiển nhiên, tất cả dân chúng Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, nên chúng ta không thể nào chối cãi. 17Nhưng muốn cho việc nầy đừng lan rộng thêm giữa dân chúng, chúng ta hãy đe dọa, đừng cho họ nhắc đến Danh nầy nữa!”
18Vậy họ gọi hai ông vào và cấm tuyệt đối không được nói hay dạy về Danh Đức Giê-su nữa. 19Nhưng Phê-rơ và Giăng đáp: “Điều nào phải lẽ hơn? Trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Xin quý vị vui lòng thẩm định. 20Nhưng chúng tôi không thể nào không nói lên những điều chúng tôi đã nghe và thấy.”
21Họ đe dọa thêm nữa rồi phóng thích hai người. Họ không tìm được cách nào trừng phạt hai người vì toàn thể dân chúng đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc vừa xảy ra. 22Người đàn ông được phép lạ chữa lành đã hơn bốn mươi tuổi.
23Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình và thuật lại những lời các thượng tế và trưởng lão đe dọa. 24Nghe xong, họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng:
“Lạy Chúa, Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. 25Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi:
‘Tại sao các nước nổi giận
Và các dân âm mưu vô ích?
26Các vua trên thế gian
Và các lãnh tụ họp nhau
Chống nghịch Chúa
Và Chúa Cứu Thế của Ngài.’
27Thật thế, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát toa rập với các dân ngoại quốc và người Y-sơ-ra-ên ngay trong thành phố nầy mà chống nghịch Đức Giê-su, Đầy Tớ Thánh của Chúa đã được Chúa xức dầu 28để thực hiện những điều mà bàn tay Chúa và ý chỉ Chúa đã ấn định từ trước. 29Và bây giờ, lạy Chúa, xin Chúa đoái xem các sự đe dọa của họ và ban cho các đầy tớ Ngài lòng đầy dũng cảm để rao giảng lời Chúa. 30Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép mầu nhân danh Đầy Tớ Thánh Ngài là Đức Giê-su.”
31Họ đang cầu nguyện thì phòng họp rúng động. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dũng cảm.
32Bấy giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. 33Các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-su và tất cả đều được ân sủng dồi dào. 34Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản 35đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân.
36Giô-sép, người được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba nghĩa là “Con Trai Niềm An Ủi”, thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng tại đảo Síp, 37bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các sứ đồ.

Gave it one star because of the flavor another star because it healthy, but there is NO way you can use a medium pan. I had replica oakleys to transfer everything to a very large pan. As Cheap Football Jerseys the leader of the Chicago Bears and Indianapolis Colts offenses, he was known as a modestly talented but gritty, independent and inspirational quarterback. The son of a coach and the brother of Ravens head man John Harbaugh, Jim decided when he was still playing to become a coach himself. The Patriots and Ravens are set to square off again on Sunday, in a rivalry that has gained quite a bit of edge over the past few seasons. The Patriots lead the all time series, 7 3, but the Ravens have won three of the last five contests, including two of the last three playoff matchups.. Lovers of fun. cheap nfl jerseys You see it in our bicycles in the hallway. 15, 2006 in Chicago. The Panthers defeated the Bears 29 21 to advance to the NFC Championship game.. According to multiple reports, the team fears he has suffered a torn anterior cruciate ligament.Allen had six cheap oakleys catches for 63 yards before leaving the game.The 24 year old was looking to re establish himself this season after missing eight games last season with a lacerated kidney.Here are the other notable injuries from Week 1 in the NFL: Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III said he sprained his shoulder against the Philadelphia Eagles but did not expect to miss next week’s game. Houston Texans linebacker Brian Cushing injured his knee in the first quarter against the Chicago Bears and did not return. A few studies described the rod microglia in the cortex and retina; however, the spatial characteristic of rod microglia is not fully understood. In this study, we built a mathematical model to characterize the spatial trait of rod microglia. In addition, thanks to recent deal making the company has brought in long lived assets which Replica Oakleys combined with its vast pipeline should help power double digit earnings gains for years to come. Revenues in FY2017 should top $15 billion for the first time and the company should deliver $18 billion to $19 billion in sales by FY2020.. Sager explained to him: “Coach, you don’t understand. If I’m not wearing Replica Oakleys bright colors and if I don’t feel lively, it’s not me.”Sometimes lost in the glare of his wardrobe was Sager’s relentless nature as a reporter.. Cricket has given me a great deal of pleasure and a host of happy memories. Who could ask for anything more?”. “Sources told Outside the Lines that the league exercised that power when it cheap nfl jerseys learned that [ Dr. Robert Stern], a professor of neurology and neurosurgery at Boston University, would be the project’s lead researcher. The cute couple arrived looking the picture of happiness and Sophie was a vision in pink. The dress by Valentino was rather modest with its high neck and caped finish it showed very little flesh and its billowing material covered up any hint of a bump.

back Back to NVB Online