back Back to NVB Online

Công Vụ 28

1Thoát nạn rồi, chúng tôi mới biết đây là đảo Man-ta. 2Thổ dân tỏ lòng tử tế khác thường với chúng tôi. Họ nhóm một đám lửa để hoan nghênh tất cả chúng tôi vì trời đang mưa và lạnh lẽo. 3Phao-lô lượm một bó củi chất vào lửa, bỗng một con rắn độc bị nóng bò ra quấn chặt vào bàn tay ông. 4Thấy con rắn đeo trên tay Phao-lô, thổ dân bảo nhau: “Anh này đúng là tay giết người nên dù thoát chết ngoài khơi mà công lý vẫn không cho sống nữa!” 5Nhưng Phao-lô rảy con rắn vào lửa mà không hề hấn gì cả. 6Thổ dân chắc rằng ông sẽ bị sưng phù lên hoặc ngã chết tức khắc; nhưng đợi đã lâu mà không thấy ông bị hại gì, họ lại đổi ý, tôn xưng ông là một vị thần.
7Cạnh nơi này có đất đai của tù trưởng đảo Man-ta, tên là Búp-li-u. Tù trưởng đón chúng tôi về nhà và tiếp đãi thân mật trọn ba ngày. 8Thân phụ của Búp-li-u bị sốt nặng và kiết lỵ, phải nằm liệt giường. Phao-lô vào thăm, cầu nguyện và đặt tay chữa lành. 9Sau việc đó, những người đau yếu khác trên đảo cũng kéo đến và đều được chữa lành. 10Họ cho chúng tôi nhiều quà. Khi rời đảo, chúng tôi được họ cung cấp đầy đủ mọi thứ cần dùng.
Đến Thủ Đô Rô-ma
11Ba tháng sau, chúng tôi đáp một chiếc tàu tên là thần Song Sinh từ cảng A-lê-xan-đơ-ri đến, tàu này đã trú mùa đông tại đảo. 12Đến Si-ra-cu-sơ chúng tôi ở lại ba ngày. 13Từ đó tàu chạy đến thành Rê-ghi-um. Hôm sau, gió nam bắt đầu thổi, nên chạy hai ngày chúng tôi đến thành Bu-tô-lơ. 14Tại đây gặp anh em tín hữu, và được họ thiết tha mời mọc, chúng tôi ở lại với họ bảy ngày, rồi lên đường đi Rô-ma. 15Anh em tín hữu Rô-ma nghe tin chúng tôi đến đã ra tận quảng trường Áp-bi-u và Ba Quán đón tiếp. Thấy anh em, Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và vững lòng. 16Vào đến thủ đô Rô-ma, đội trưởng Giu-li cho phép Phao-lô ở riêng với một binh sĩ canh giữ.
17Ba ngày sau, Phao-lô mời các cấp lãnh đạo Do Thái địa phương họp mặt. Phao-lô trình bày: “Thưa các anh em, tôi chẳng làm điều gì chống nghịch dân chúng hoặc phạm đến tục lệ của tổ tiên, nhưng tôi bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và giao nạp cho người La Mã. 18Họ đã thẩm tra, và định trả tự do cho tôi vì họ không thấy tôi có tội nào đáng xử tử cả. 19Nhưng một số người Do Thái phản đối, nên buộc lòng tôi phải khiếu nại lên Hoàng Đế La Mã, chứ không phải tôi có điều gì tố cáo quốc dân ta đâu! 20Vậy, vì lý do đó tôi mời anh em đến để gặp gỡ, chuyện trò; chính vì niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên mà tôi phải mang chiếc xiềng này.”
21Họ đáp: “Chúng tôi chẳng được thư từ gì từ xứ Giu-đê nói về anh, cũng chẳng có đồng bào nào đến đây báo cáo hoặc nói xấu anh cả. 22Nhưng thiết tưởng cũng nên xin anh cho biết ý kiến vì chúng tôi được biết giáo phái này bị chống đối khắp nơi.”
23Đúng ngày hẹn, họ kéo đến đông đảo gặp Phao-lô tại nhà trọ. Từ sáng đến chiều ông làm chứng, trình bày về Nước Đức Chúa Trời, trưng dẫn Kinh Luật Môi-se và các Kinh Tiên Tri, cố gắng thuyết phục họ tin nhận Đức Giê-su. 24Một số người chịu thuyết phục, còn những kẻ khác không chịu tin. 25Họ không đồng ý với nhau và giải tán, sau khi Phao-lô nói câu này: “Thánh Linh đã dùng tiên tri của Ngài là I-sa phán bảo tổ phụ các anh thật đúng:
26‘Hãy đi bảo dân này rằng:
Các ngươi cứ nghe mãi mà không hiểu.
Các ngươi cứ nhìn hoài mà chẳng thấy,
27Vì tâm trí dân này đã chai lì,
Tai nặng không nghe,
Mắt nhắm chẳng chịu thấy.
Họ ngại rằng mắt họ thấy rõ,
Tai họ nghe ra,
Trí họ hiểu được,
Thì họ quay về với Ta, Đức Chúa Trời phán, Rồi Ta chữa lành cho họ.’ ”
28Phao-lô kết luận: “Vậy, anh em phải biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho các dân tộc ngoại quốc. Họ sẽ nghe theo!”
29Nghe nói xong, người Do Thái ra về, cãi nhau dữ dội. 30Phao-lô ở tại nhà trọ suốt hai năm, tiếp đón tất cả những người đến thăm, 31truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và mạnh dạn dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-su, không bị ai ngăn cấm.

That’s it. Not the murder and kidnapping, no. Manning still makes it looks so easy that he can be taken for granted. But if it was that easy, every first round quarterback bust would be headed to Canton, too. Frozen is based on a Hans Christian Andersen story called “The Snow Queen.” Tangled, of course, is based on the Grimms’ “Rapunzel.” Pretty catchy titles and what’s more, they don’t mention gender cheap oakleys at all. That’s intentional. Darrent Williams 27 of the Denver Broncos breaks up as pass cheap fake oakleys with the help of Nick Ferguson 25 that was intended for James Thrash 83 of the Washington Redskins as the Broncos defeated the Redskins 21 19 during NFL action at Invesco Field at Mile High on Oct. 9, 2005 in Denver, Colo.. “For busy moms, its so important to give yourself some ‘pleasure play time’ for stress relief, to ground yourself, and to keep learning about what you like. It helps you tap into your unique power as a woman. Cheap Jerseys She told him he was doing great. He made sure he stayed calm so that I would stay calm. In college at the University of Arizona, Steve was an effective but unspectacular guard on the basketball team that won an NCAA championship. It wasn’t his physical skills that people most admired about Steve. Yes, the team got behind, but Pederson and the Eagles gave up on the running game almost immediately when it was not working in the first quarter. That was something that Andy Reid did constantly, to the detriment of the team. We also have to remember that this is not Fake Oakleys a standard labour force issue in other industries the labour force is used to produce a product. In football fake ray ban sunglasses the labour force is the product. In early December, Tomlinson passed Walter Payton to become third on the all time career rushing touchdown list. During an interview about it, he was asked how he felt about surpassing the Replica Oakleys milestone. I was a cheerleader all through high school (13 years ago) and I never heard this cheer, and honestly have no idea why any squad would use it? When I was in school we cheered for the football team, so our cheers usually included words like defense, offense and touchdown. I kind of cheap nfl jerseys thought that what cheerleading was all about? As the mother of a 5 year old girl (who thankfully has no interest in cheerleading) I would be a little bit upset if she came home chanting this. You should evaluate the overall importance of your pension and decide how you would earn a living if your pension were to be drastically cut or wiped out. Make a strong decision that you will dig deep into the numbers and then ask how did this happen.

back Back to NVB Online