back Back to NVB Online

Công Vụ 26

Phao-lô Tự Biện Hộ Trước Tòa Vua Ạc-ríp-ba
1Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Nhà ngươi được phép tự biện hộ!” Vậy, Phao-lô đưa tay lên rồi tự bào chữa:
2“Tâu vua Ạc-ríp-ba!
Tôi lấy làm may mắn được hầu tòa bệ hạ hôm nay để tự biện hộ về những điều người Do Thái tố cáo tôi, 3đặc biệt nhất vì bệ hạ đã quen thuộc cả phong tục, tập quán lẫn những cuộc tranh chấp của người Do Thái. Vì thế, kính xin bệ hạ kiên nhẫn nghe tôi trình bày.
4Người Do Thái đều biết rõ nếp sống tôi từ thời thơ ấu. Họ biết từ ban đầu tôi đã sinh hoạt cách nào tại quê hương cũng như tại Giê-ru-sa-lem. 5Họ đã biết tôi từ lâu và có thể làm chứng là tôi đã hành xử đúng với cung cách người Pha-ri-si, là phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi. 6Bây giờ, chính vì niềm hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời với tổ tiên tôi mà hôm nay tôi phải bị xét xử. 7Lời hứa ấy cả mười hai chi tộc chúng tôi đều hy vọng được hưởng trong khi sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm. Muôn tâu, chính vì niềm hy vọng ấy mà tôi đang bị người Do Thái tố cáo! 8Tại sao trong quý vị có người cho rằng việc Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại là điều không thể nào tin được?
9Chính tôi đã từng nghĩ rằng phải tìm đủ cách chống lại Danh Giê-su ở Na-xa-rét. 10Đó là điều tôi đã thi hành tại Giê-ru-sa-lem. Được các thượng tế ủy quyền, tôi đã bắt bớ nhiều người thánh, tống giam họ vào ngục; và khi họ bị kết án xử tử thì tôi cũng tán thành. 11Nhiều phen tôi đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cố gắng ép buộc họ nói phạm thượng. Tôi căm giận họ đến nỗi đi ra tận các thành phố ngoại quốc để bắt bớ họ.
12Chính vì mục đích ấy, sau khi được các thượng tế ủy quyền và cho phép, tôi đi lên Đa-mách. 13Trên đường đi, vào lúc giữa trưa, muôn tâu, tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời, sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. 14Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất. Tôi nghe một tiếng phán cùng tôi bằng ngôn ngữ Hy Bá: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bức hại Ta? Đá vào gậy nhọn thì phải chịu đau đớn!’ 15Tôi hỏi: ‘Lạy Chúa, Ngài là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Giê-su mà ngươi đang bức hại! 16Nhưng hãy ngồi dậy, đứng lên! Ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi Ta cùng những điều Ta sẽ tỏ cho con sau này. 17Ta sẽ giải cứu con khỏi người Do Thái và các dân tộc ngoại quốc mà Ta sai con đến 18để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan trở lại với Đức Chúa Trời, và nhờ tin Ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ.’
19Muôn tâu, vì thế, tôi không dám bất phục khải tượng từ trời. 20Nhưng tôi kêu gọi mọi người, trước hết ở Đa-mách, rồi sau tại Giê-ru-sa-lem, khắp cả vùng Giu-đê và các dân ngoại phải ăn năn, quay về Đức Chúa Trời và làm công việc xứng hợp với sự ăn năn. 21Vì lý do đó, người Do Thái đã bắt tôi trong Đền Thờ và toan giết tôi. 22Nhưng tôi đã được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, nên tôi còn đứng đây làm chứng cho mọi người lớn nhỏ, không nói gì hơn những điều các tiên tri của Chúa và Môi-se tiên báo sẽ xảy ra, 23tức là Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu thương khó nhưng sẽ sống lại đầu tiên trong số những người đã chết, rồi công bố ánh sáng cho dân Ngài và các dân tộc ngoại quốc.”
24Đến đây, Phê-tu lớn tiếng ngắt lời Phao-lô: “Ngươi điên rồi, Phao-lô ơi! Ngươi học quá nhiều đến nỗi quẫn trí!” 25Phao-lô đáp: “Thưa ngài thống đốc, tôi không điên đâu! Tôi chỉ nói lên sự thật và những lời hợp lý. 26Đức vua thừa biết những sự kiện này nên tôi bạo dạn trình bày. Tôi tin chắc rằng trong những việc này, chẳng có điều nào che giấu được đức vua vì sự việc không xảy ra trong bóng tối đâu! 27Muôn tâu, bệ hạ có tin các tiên tri của Chúa không? Tôi biết bệ hạ tin!”
28Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi tưởng có thể làm cho ta thành môn đồ Chúa Cứu Thế sao?” 29Phao-lô đáp: “Dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho bệ hạ và tất cả quý vị đang nghe tôi nói hôm nay đều trở thành như tôi, ngoại trừ xiềng xích này!” 30Vua Ạc-ríp-ba, thống đốc, bà Bê-rê-nít và tất cả quan khách đều đứng dậy. 31Khi ra về, họ bảo nhau: “Người này chẳng làm điều gì đáng xử tử hoặc bỏ tù cả!”
32Vua Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Nếu đương sự không khiếu nại lên Hoàng Đế thì có thể phóng thích!”

epic missouri filibuster over bill shielding opponents of Cheap NFL Jerseys sameThe headphone war in sports has heated up recently. Bose secured a deal to become the official headphone of the National Football League. Just going to cruise around the park real quick, and get back up to that other ledge, so I can demonstrate it to you. Just pushing around, remember controlling the board, like I said in the previous series. Thankfully I was wearing my helmet. We both got wholesale jerseys up okay. Cite your source in the text by mentioning the debater’s name in the sentence and placing the year that the debate occurred in parenthesis at cheap mlb jerseys the end of the sentence. Here’s an example, using the sample information given for Jim Anton in the previous section: “Anton argues that students have a constitutional right to free lunch (2011).” If you don’t mention the name, place the debater’s last cheap nfl jerseys name and the year, separated by a comma, in parenthesis at the end of the sentence. Two to regulate your digestive tract as well as your excretory system. oakley outlet And three to look fabulous and have flat abs. We’ve been very close, and it’s gonna take a bunch of luck, along with a lot of experts to do this. But I think it’ll eventually happen.”. “The city of Louisville will always be in my heart,” Powell said. “You have people losing innocent lives in this. The Los Angeles Rams are on the clock first and almost surely will take a quarterback for their first pick since moving the franchise from St. Louis this offseason. In the 25 Replica Oakleys years since Stonewall was founded it has sometimes felt that progress has been an unstoppable march forward, carried on a wave of overwhelming public support. Britain’s 3.7 million lesbian, gay and bisexual Cheap NFL Jerseys people can now marry their same sex partner, enjoy an equal age of consent, serve in the military and live free from being sacked simply because of their sexual orientation.. By contrast, the current NFL commissioner, Roger Goodell, like all his predecessors, is an insider. He’s been superb as a businessman stiff arming the players union, ransacking the networks’ exchequers but in response to revelations of how barbarous modern football really is, Goodell, like so many men who have been inoculated by football, has only reacted . After spending most of the season on the newly created commissioner’s exempt list, Peterson unsuccessfully appealed his suspension. He argued that he was promised he could return because of time served on the list. The lone bright spot for the Eagles, and you had to squint really hard to see it, was WR Nelson Agholor. Now I’m putting things into perspective here when saying this was a positive.

back Back to NVB Online