back Back to NVB Online

Công Vụ 25

Phao-lô Khiếu Nại Lên Hoàng Đế La Mã
1Sau khi nhậm chức được ba ngày, thống đốc Phê-tu rời Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem. 2Các thượng tế và các nhà lãnh đạo Do Thái buộc tội Phao-lô, và xin thống đốc đặc ân 3cho giải ông về Giê-ru-sa-lem (vì họ định phục kích giết ông dọc đường). 4Vì thế, Phê-tu đáp: “Phao-lô đang bị giam giữ tại Sê-sa-rê và chính ta cũng sắp về đó. 5Vậy một vài bậc lãnh đạo trong vòng các ông hãy theo ta xuống đó, nếu đương sự có tội gì thì cứ việc tố cáo!”
6Phê-tu lưu lại với họ tám hoặc mười ngày, rồi xuống Sê-sa-rê. Hôm sau thống đốc ra tòa, truyền lệnh giải Phao-lô đến. 7Phao-lô vừa vào tòa án, những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem xuống liền vây quanh tố cáo ông nhiều tội nặng nhưng không nêu được bằng chứng.
8Phao-lô tự biện hộ: “Tôi chẳng phạm tội gì trái luật Do Thái, hoặc xúc phạm Đền Thờ, hoặc chống nghịch hoàng đế La Mã bao giờ.”
9Nhưng Phê-tu muốn được lòng dân Do Thái, nên hỏi Phao-lô: “Anh có muốn lên Giê-ru-sa-lem cho ta xét xử việc này không?” 10Phao-lô đáp: “Tôi đang ứng hầu trước tòa án Hoàng Đế là nơi tôi phải được xét xử. Tôi chẳng phạm tội gì với người Do Thái, chính ngài thống đốc thừa biết như thế. 11Vậy nếu tôi phạm pháp hoặc làm gì đáng bị tử hình thì tôi không xin tha chết đâu! Nhưng nếu họ tố cáo tôi vô bằng cớ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi khiếu nại lên Hoàng Đế!” 12Phê-tu thảo luận với các cố vấn rồi đáp: “Anh đã khiếu nại lên Hoàng Đế thì sẽ được ứng hầu Hoàng Đế!”
Phê-tu Và Vua Ạc-ríp-ba
13Mấy ngày sau vua Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê chào Phê-tu. 14Hai người lưu lại đây nhiều ngày; Phê-tu đem vụ Phao-lô trình bày với vua: “Phê-lít có để lại một tù nhân. 15Khi tôi ở Giê-ru-sa-lem các thượng tế và các trưởng lão Do Thái buộc tội nó và yêu cầu tôi kết án.
16Tôi đáp rằng theo thông lệ La Mã, không thể nào giải nạp một bị cáo khi chưa có dịp đối chất với nguyên cáo để tự bào chữa. 17Khi họ họp tại đây, tôi triệu tập phiên tòa ngay hôm sau, không trì hoãn và truyền giải đương sự đến. 18Các nguyên cáo đứng trước tòa chẳng tố cáo đương sự về tội ác nào như tôi tưởng, 19nhưng chỉ tranh chấp với đương sự về những vấn đề trong tôn giáo của họ và về một người tên Giê-su đã chết nhưng Phao-lô quả quyết vẫn còn sống. 20Tôi thật khó hiểu cuộc tranh luận này nên hỏi Phao-lô có muốn lên Giê-ru-sa-lem để hầu tòa về vụ này không. 21Khi Phao-lô khiếu nại xin trình lên Hoàng Đế phán quyết, thì tôi ra lệnh cứ giam giữ đương sự cho đến ngày giải nạp đương sự lên Hoàng Đế.”
22Ạc-ríp-ba bảo Phê-tu: “Chính ta cũng muốn nghe người ấy nói!” Phê-tu thưa: “Ngày mai, bệ hạ sẽ nghe!”
23Hôm sau, Ạc-ríp-ba và bà Bê-rê-nít ngự vào công đường với nghi lễ long trọng cùng các quan cao cấp và các nhà lãnh đạo trong thành phố. Phê-tu ra lệnh điệu Phao-lô đến, 24rồi ngỏ lời: “Tâu bệ hạ và tất cả quý vị quan khách, Người này đã bị toàn dân Do Thái xin tôi kết án, tại Giê-ru-sa-lem cũng như tại Sê-sa-rê đây. Họ nói rằng đương sự không đáng sống nữa. 25Tôi thấy đương sự chẳng phạm tội gì đáng xử tử cả, nhưng vì đương sự khiếu nại lên Hoàng Đế La Mã nên tôi quyết định giải đương sự đến Rô-ma. 26Tuy nhiên, tôi chưa có lý do gì cụ thể để viết sớ tâu trình hoàng đế. Vì thế, tôi cho điệu đương sự đến hầu quý vị, nhất là bệ hạ, tâu vua Ạc-ríp-ba, để nhờ cuộc điều tra này mà tôi có tài liệu viết sớ. 27Thiết tưởng giải nạp một tù nhân mà không định rõ tội trạng thật là phi lý!”

jacksonville jaguars star previews the new season cheap jerseys Fake ray bans The right I don’t wanna catch up I want to thank you guys for joining us. And it berg big goes beyond oakley outlet you yet nominal dollars.. Fake Oakleys Pigs get fat, hogs get slaughtered. When you try to take it too far, people turn the other way. Appear for the SAT or American College Test (ACT) to test your readiness for college. Grade point average (GPA) in high school and SAT or ACT scores will be taken into account when you apply for admission to an associate’s or bachelor’s degree program in logistics. Other competitors and MGT are doing the same thing on a smaller scale. In my opinion, all daily fantasy sites are still several years away from being profitable, mainly because the barrier for entry appears to be about $2 million dollars of seed money and some office space. On Saturday, multiple mountains in the region received the first snow of the 2016 2017 season. It was a refreshing change from earlier in 2016, when snow starved resorts fought to stay open. 23. Jacksonville Jaguars (1 3) Fresh off a win and a bye the Jags get to travel to Chicago to play a less than stellar Bears team. All I am waiting for are the finances (once the bloody Commodore is sold!!). I will probably keep the engine internals stock, but it will benefit from a rampod, intercooler and increased boost.. Bernie Sanders, a senator from the rural state of Vermont, has a more moderate position on guns although he has moved to the left fake oakleys over the course of the campaign. He supports expanded background checks on gun purchases and an assault weapons ban, but opposes holding gun manufacturers liable for deaths. Still, Darnold hasn’t had a game as the cheap nfl jerseys starter with more interceptions than touchdowns. His top target, JuJu Smith Schuster, has been hampered by various injuries. Six part Netflix series a Murderer showed that there is a binge viewer appetite for documentary programs. The true crime tale averaged 19.3 million viewers an episode in the first 35 days after its Dec. He’s going to get up into Chris, the ball snapped. He’s going to get into his shoulder pads. Browse to My Programs folder and look for folder named Internet Explorer. This adds a DEP exception for IE8. “There’s no ifs ands cheap nfl jerseys or buts about that. I’m just hoping and praying I can find a way to cut it off at the pass.”. Oakley We hermes outlet stay lunette oakley pas cher in ugg boots three lunette ray ban pas cher villages cheap oakley sunglasses where michael kors bags a abercrombie surname levis outlet store Zhao, air max this has ralph lauren online two michael kors purses children, houston rockets big lacoste polos boys, cheap ray ban little girls. Nfl chargers I generally beats audio boy baseball bats with pandora rings big pandora jewellery Jiaozhao fly.

back Back to NVB Online