back Back to NVB Online

Công Vụ 24

Phiên Tòa Xử Vụ Phao-lô
1Năm ngày sau, trưởng tế A-na-nia xuống Sê-sa-rê, cùng với các trưởng lão và một nhà hùng biện tên Tê-tu-lu để tố cáo Phao-lô trước tòa thống đốc. 2Khi Phao-lô được gọi đến, Tê-tu-lu bắt đầu buộc tội như sau: “Thưa ngài thống đốc, nhờ ngài thấy xa, thi hành cải cách, mà quốc gia chúng tôi được hưởng thái bình lâu dài. Vì thế, thưa ngài thống đốc Phê-lít! 3Bất cứ nơi nào và bất luận việc gì, chúng tôi cũng xin hoan nghênh ngài với cả tấm lòng tri ân. 4Nhưng muốn khỏi phiền ngài thêm nữa, kính xin ngài kiên nhẫn nghe chúng tôi trình bày vắn tắt vài lời.
5Chúng tôi bắt gặp tên ôn dịch này giữa lúc nó đi lại xúi giục người Do Thái khắp thế giới. Nó là tên đầu đảng phe Na-xa-rét; 6Nó còn toan tính làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi bắt nó, 7và chúng tôi muốn xử nó theo luật của chúng tôi. 8Ngài có thể đích thân thẩm vấn nó mọi chi tiết để biết rõ những điều chúng tôi tố cáo.” 9Các nhà lãnh đạo Do Thái cũng hùa theo, quả quyết rằng nội vụ thật đúng như vậy.
10Thống đốc ra dấu bảo Phao-lô khai, ông liền nói: “Tôi biết ngài đã làm thẩm phán cho nước này lâu năm nên tôi hân hoan tự biện hộ. 11Như ngài có thể phối kiểm, tôi vừa về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng không quá mười hai ngày nay. 12Họ không hề bắt gặp tôi, hoặc trong Đền Thờ, hoặc trong các hội đường, hoặc trong thành phố, đang tranh luận với ai hay tụ tập đám đông bao giờ. 13Họ cũng chẳng đưa ra được tang chứng nào về những điều họ tố cáo tôi. 14Nhưng tôi xin nhìn nhận với ngài một điều: Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên theo Đạo mà họ bảo là một bè phái. Tôi tin tất cả những điều ghi chép trong Kinh Luật Môi-se và Kinh Tiên Tri. 15Cũng như họ, tôi đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, trông mong sự sống lại của kẻ chết, cả người công chính lẫn người bất chính. 16Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.
17Sau nhiều năm xa vắng, tôi về thăm tổ quốc, đem theo nhiều tặng phẩm cứu tế và lễ vật dâng hiến. 18Khi họ bắt gặp tôi trong Đền Thờ, thì tôi đang làm lễ tẩy sạch, chứ tôi không tụ tập dân chúng hoặc gây náo loạn gì cả. 19Nhưng mấy người Do Thái quê tỉnh Tiểu Á, nếu họ có điều gì khiếu nại thì cứ đứng ra tố cáo tôi đi, 20hay các người ở đây phải cho tôi biết tôi đã phạm tội gì khi tôi ứng hầu trước Hội Đồng, 21họa chăng chỉ có một câu tôi lớn tiếng giãi bày: ‘Tôi bị ra tòa hôm nay chỉ vì tin rằng người chết sẽ sống lại!’ ”
22Thống đốc Phê-lít đã biết rõ về Đạo nên cho hoãn phiên tòa: “Khi nào Tư lệnh Ly-sia đến đây, ta sẽ phán quyết nội vụ!” 23Thống đốc ra lệnh cho một đội trưởng canh giữ Phao-lô, nhưng để ông được thong thả và cho phép bạn hữu ông cung cấp những gì cần thiết.
24Mấy ngày sau, Phê-lít cùng vợ là Đa-ru-si, người Do Thái, đến tòa án cho gọi Phao-lô và nghe ông giảng giải về đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 25Nghe Phao-lô giải luận về công chính, tự chủ và cuộc phán xét tương lai, Phê-lít lo sợ bảo: “Bây giờ anh về đi! Khi nào có dịp, tôi sẽ gọi lại!” 26Đồng thời, Phê-lít cũng mong Phao-lô đút lót cho mình nên thường đòi ông đến nói chuyện.
27Hai năm sau, Bốt-kiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Muốn được lòng người Do Thái, Phê-lít cứ giam giữ Phao-lô trong ngục.

10 best breakup songs to flip your ex the birdWe can take our linebacker and we can have him play and pick up this wide receiver. But a lot of times you don’t want a linebacker matched up against a wide receiver. Gerrard will always feel a sense of regret that he could not complete the collection and do not underestimate the frustration he has harboured in the last few weeks, as the finishing line loomed into view, that he href=”http://cheapjerseysupply.com/” target=”_blank”>cheap jerseys could not grab a medal in the United States. He went there to be a winner, not just to bide his time.. Any good design program is worth it weight in gold, That definitely an interesting program. This i was more a Do It Yourself kind of thing though, I always try to foster sharing a new skill. Does the Kennedy Center Honor mean to Taylor? been part of this event so many times in the past; I often did wonder whether or not they ever tap me for it. Remember me? Got a Friend he laughed.. It takes four points to win a tennis game, but we don’t count like normal rational people. Instead, the first point you cheap nfl jerseys score in a game is worth fifteen and we call it 15. The sun, arguably, is a masculine tattoo design. In ancient times, the sun was worshiped as a giver of life. While excavating a 3,600 year old palace in the once great city of Avaris, Egypt, a team of archaeologists (after, presumably, fending off no fewer than three vengeful mummies cheap jerseys and losing half their team to flesh hungry scarabs) unearthed four pits. Now, we’ve already established in previous cheap oakleys articles that ancient pits are often wells of unspeakable stuff best left to fade into history with their abominations unmined, but luckily (for the purposes of this article), the researchers decided to keep right on a diggin’ anyway.. The company will continue to leverage stars such as JJ Watt and Peyton Manning across its TV, digital and social marketing channels. In addition, the company is the preferred pizza of 23 NFL clubs.. As wholesale nfl jerseys of yesterday, three nations, Uruguay, Korea and Serbia, had committed to “football offsetting” while the others including England were said to be “considering” the idea. But last night a spokesman for the Department of Energy and Climate Change said: “We have spoken to the office of Lord Triesman [chairman of the Football Association] and they have confirmed that the FA always offsets its flights.”. She has gotten the bunt down when Cheap china Jerseys asked to do so, and she picked up a couple of key hits. Defensively, Swaim has done her job at 100% effort.. Some accused Newton of whining (including former NFLVice President of Officiating Mike Pereira) pointing to the fact Newton has been the beneficiary of the most roughing the passer calls since he entered the league in 2011. That, however, does not explain Cheap NFL Jerseys why Newton has only received one roughing call over the last two seasons and went the entire 2015 season without getting a single call..

back Back to NVB Online