back Back to NVB Online

Công Vụ 23

Phao-lô Trước Hội Đồng Quốc Gia Do Thái
1Phao-lô nhìn thẳng vào Hội Đồng và nói: “Thưa các anh em, cho đến nay tôi vẫn sống trước mặt Đức Chúa Trời với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng.” Mới nghe đến đó, 2trưởng tế An-na-nia ra lệnh cho những kẻ đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông, 3Phao-lô nói: “Đức Chúa Trời sẽ đánh ông, bức tường sơn trắng kia! Ông chiếu luật ngồi xét xử tôi, mà ra lệnh đánh tôi trái luật sao?” 4Những kẻ đứng gần đó trách: “Anh dám sỉ nhục vị trưởng tế của Đức Chúa Trời sao?” 5Phao-lô đáp: “Các anh ơi, tôi đâu có biết đó là vị trưởng tế! Vì Kinh Thánh đã chép: Ngươi đừng mạ lỵ các nhà lãnh đạo dân mình!”
6Vì biết Hội Đồng gồm hai thành phần: Sa-đu-sê và Pha-ri-si, Phao-lô tuyên bố: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si! Tôi bị đưa ra tòa chính vì niềm hy vọng về sự sống lại của người chết!” 7Nghe ông nói thế, Hội Đồng chia ra hai phe: Người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê tranh chấp với nhau. 8Người Sa-đu-sê nói rằng người chết không bao giờ sống lại, cũng chẳng tin có thiên sứ, thần linh, còn người Pha-ri-si thừa nhận cả ba điều đó.
9Có cuộc cãi vã to tiếng và mấy chuyên gia kinh luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy, hết sức tranh luận rằng: “Chúng ta không tìm thấy người này có tội ác gì cả! Biết đâu một thần linh hoặc một thiên sứ đã phán bảo ông ta?” 10Thấy cuộc tranh chấp trở nên dữ dội, viên quan sợ Phao-lô bị họ xé xác nên ra lệnh cho các binh sĩ xuống dùng sức mạnh kéo ông ra khỏi Hội Đồng và đem vào đồn.
11Đêm sau, Chúa đến đứng bên cạnh Phao-lô bảo: “Con cứ can đảm lên! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào, con cũng phải làm chứng tại Rô-ma thể ấy!”
12Đến sáng, người Do Thái âm mưu với nhau và thề sẽ nhịn ăn nhịn uống cho đến khi nào giết được Phao-lô. 13Có hơn bốn mươi người tham gia âm mưu ám sát này. 14Họ đến trình với các thượng tế và các trưởng lão: “Chúng tôi đã thề sẽ tuyệt thực cho đến khi nào giết được Phao-lô. 15Bây giờ, xin quý vị và Hội Đồng yêu cầu viên quan La Mã giải nó xuống, làm như quý vị muốn điều tra vụ này cho chính xác hơn. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để giết nó trước khi nó đến đây.”
16Nhưng cháu gọi Phao-lô bằng cậu nghe trộm được âm mưu này, liền vào đồn báo tin cho Phao-lô. 17Phao-lô gọi một đội trưởng và yêu cầu: “Xin đội trưởng đưa cậu này lên gặp vị tư lệnh, vì cậu ấy cần có việc báo cáo!” 18Đội trưởng đem cậu này lên trình tư lệnh: “Tù nhân Phao-lô yêu cầu tôi đưa thanh niên này lên quan. Cậu ấy có việc cần báo cáo!”
19Viên tư lệnh nắm tay thanh niên, kéo riêng ra một nơi mà hỏi: “Cậu có việc gì cần báo cáo cho ta?” 20Cậu thưa: “Người Do Thái đã cấu kết với nhau thỉnh cầu ngài đưa Phao-lô ra trước Hội Đồng ngày mai, làm như họ muốn điều tra vụ này thêm cho chính xác hơn. 21Nhưng xin ngài đừng nghe lời họ. Vì hiện có hơn bốn mươi người trong bọn họ đang mai phục chờ Phao-lô đến, những người này đã thề nhịn ăn nhịn uống cho đến khi nào giết được ông ta. Bây giờ, họ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngài chấp thuận!”
22Viên tư lệnh cho cậu thanh niên ra về và dặn: “Cậu đừng nói cho ai biết rằng cậu đã báo cáo những điều này cho ta!”
23Rồi ông gọi hai đội trưởng vào ra lệnh: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm lính cầm giáo, ngay chín giờ tối nay xuất quân đi Sê-sa-rê. 24Cũng sắm sửa ngựa cho Phao-lô cưỡi để đưa ông ta lên thống đốc Phê-lít cho an toàn!”
25Viên tư lệnh cũng viết một công văn như sau:
26“Cơ-lâu Ly-sia,
Kính gởi ngài thống đốc Phê-lít,
Kính chào ngài thống đốc. 27Người Do Thái bắt người này sắp giết đi, thì tôi đem quân vào cứu kịp, vì biết rằng đương sự có quốc tịch La Mã. 28Muốn biết rõ tội trạng họ tố cáo, tôi đã đưa đương sự ra Hội Đồng. 29Tôi chỉ thấy họ tố cáo đương sự những vấn đề giáo luật của họ, chứ chẳng có tội gì đáng xử tử hoặc bỏ tù. 30Được tin có âm mưu ám hại đương sự, nên tôi lập tức giải đương sự lên trình thống đốc. Tôi cũng ra lệnh cho bọn nguyên cáo đến hầu quý tòa để trình bày cáo trạng…”
31Tuân lệnh, lính La Mã đang đêm đưa Phao-lô xuống tận An-ti-ba-tri. 32Hôm sau, kỵ binh tiếp tục đem ông đến Sê-sa-rê, còn các đơn vị khác quay về đồn. 33Đến Sê-sa-rê, đội kỵ binh trình công văn và giao nạp Phao-lô cho thống đốc. 34Đọc công văn và hỏi quê quán của Phao-lô cùng biết được ông gốc tỉnh Si-li-si, 35thống đốc bảo: “Khi nào bọn nguyên cáo đến hầu tòa, tôi sẽ nghe anh khai!” Rồi thống đốc ra lệnh giam giữ Phao-lô trong điện Hê-rốt.

Packers get the last laugh with Wholesale NFL Jerseys Ha Ha Clinton DixOnce through the initial 13 cheap oakleys picks, Manziel was subjected to the cruel reality that his stock was far less regarded than all the hype had predicted. With a camera permanently pointed on the young quarterback whilst Roger Goodell called every name out but his, this was a moment that proved to be uncomfortable watching.. Simply cheap nhl jerseys grind the sugar so that it is a bit finer than table sugar. Then you can color it using the above method of creating your own colored sugar. A Certified Athletic Trainer, or ATC, is a health care provider trained to prevent, diagnose, treat and rehabilitate cheap nfl jerseys injuries. ATCs work with cheap nfl jerseys physicians and other health care professionals, and can be oakley sunglasses found in a variety of work scenarios, including schools, colleges, professional sports, clinics, hospitals, corporations, industry, military and in the performing arts.. K9s were collared up, four wheelers were fueled, and a massive, 14 hour long search was launched. They even busted out a helicopter mounted infrared camera because, shit, when the hell are backwoods Maine police going to get a chance to play with that thing again?The following morning, Norm Karkos, a reporter with the local ABC affiliate, was outside McDonough’s house, killing time until he went live to report on Bob’s disappearance. As a professional Benavidez has shown that he is not yet a master of anything but he is on the other hand very good at everything. He can box, brawl on the inside, go to the body or stick and move.. Whether as a father, or father figure, it is safe to assume Singletary commands awed attention with his safe cracking gaze and rich, measured tones. That much is obvious even in our relaxed chat in a conference room at the NFL London office near Oxford Circus where he is promoting his team’s match with Denver Broncos at Wembley in October.. Other near term labor efficiencies include scheduling improvements. We’re targeting several areas of reduction in operating expense including programming fees and uniform costs. It is elevated and not threatened by technology and is borderless. Fans around the world can now discover, follow, share, and embrace artists, creating even greater demand for live shows. In a moment, I’ll hand over the call to Mike, Bruce, Pat for some introductory remarks. But first, I need to read to you the following.. It’s worth noting that one member of the winning team, Syed Sumail Hassan, had a year or so earlier, while living in his native Pakistan, sold his bicycle to fund a life spent playing the game. He was recruited by Evil Geniuses in NBA Jerseys Cheap January in a deal that easily matched for coverage Jarryd Hayne’s journey to the NFL..

back Back to NVB Online