back Back to NVB Online

Công Vụ 22

1“Thưa quý anh, quý cha, xin quý vị nghe tôi phân trần.” 2Nghe ông nói tiếng A-ram dân chúng càng yên lặng.
3Phao-lô tiếp: “Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạc-sơ thuộc Si-li-si nhưng được dưỡng dục trong thành phố này, học với giáo sư Ga-ma-liên. Tôi được giáo dục một cách nghiêm nhặt về Kinh Luật của tổ tiên và có nhiệt tâm đối với Đức Chúa Trời cũng như tất cả quý vị ngày nay. 4Tôi đã bắt bớ những người theo Đạo này cho đến chết, bắt trói cả đàn ông lẫn đàn bà mà tống giam vào ngục; 5điều này vị trưởng tế và cả Hội Đồng Trưởng Lão có thể xác nhận cho tôi. Tôi còn xin họ viết các bức thư giới thiệu cho các vị lãnh đạo ở Đa-mách để tôi thân hành đến tận nơi bắt trói các người theo Đạo này giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.
6Trên đường đi, gần đến thành Đa-mách, khoảng giữa trưa, bỗng có ánh sáng cực kỳ chói lọi từ trời rọi xuống xung quanh tôi. 7Tôi ngã nhào xuống đất, và nghe có tiếng nói rằng: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ 8Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Ngài đáp lời tôi: ‘Ta là Giê-su, người Na-xa-rét mà con đang bắt bớ.’ 9Lúc ấy những bạn đồng hành với tôi đều thấy ánh sáng ấy nhưng họ không nghe tiếng phán cùng tôi. 10Tôi hỏi: ‘Lạy Chúa, con phải làm chi?’ Chúa đáp: ‘Con hãy đứng dậy, đi vào thành Đa-mách, tại đó con sẽ được chỉ bảo tất cả những gì Đức Chúa Trời sắp xếp cho con làm!’ 11Vì ánh sáng rực rỡ đó nên tôi bị mù mắt; các bạn đồng hành nắm tay tôi dẫn vào thành Đa-mách.
12Tại Đa-mách, có A-na-nia một người sốt sắng vâng giữ Kinh Luật, được tất cả đồng bào Do Thái địa phương kính trọng. 13Ông ấy đến thăm, đứng gần tôi và bảo: ‘Anh Sau-lơ, hãy nhìn thấy rõ trở lại!’ Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy A-na-nia.” 14Ông tiếp: “Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta đã an bài từ trước cho anh biết ý chỉ Ngài, được gặp Đấng Công Chính và được nghe tiếng Ngài phán dạy, 15vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. 16Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Anh hãy đứng dậy, kêu cầu Danh Chúa và chịu phép báp-tem để được thanh tẩy tội lỗi mình đi!
17Trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc cầu nguyện trong Đền Thờ thì tôi xuất thần, 18thấy Chúa phán bảo tôi: ‘Nhanh lên, con hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì họ sẽ không công nhận lời chứng của con về Ta đâu!’ 19Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, họ biết con đã từng bắt bớ, đánh đập các tín đồ của Chúa khắp các hội đường, 20và khi họ giết Sê-tiên thì con đứng bên họ, tán thành việc họ làm, và giữ áo xống cho những kẻ giết người.’ 21Nhưng Chúa bảo tôi: ‘Con hãy đi vì Ta sai con đến các dân tộc ngoại quốc ở nơi xa xăm!’ ”
22Dân chúng nghe đến đây liền nổi lên hò hét: “Hãy tiêu diệt loại người đó khỏi mặt đất! Nó không đáng sống nữa!” 23Họ gào thét, phất áo tung bụi đất lên trời. 24Viên quan truyền đem Phao-lô vào đồn tra tấn bằng roi đòn để biết rõ vì sao mà ông bị dân chúng tố cáo. 25Khi bị căng ra để đánh đòn, Phao-lô hỏi một sĩ quan đứng gần: “Công dân La Mã chưa thành án mà đã bị đánh đòn thì có hợp pháp không?”
26Nghe câu ấy, sĩ quan này liền đến báo cáo cho viên quan: “Ngài định làm gì đây? Vì tên này có quốc tịch La Mã!”
27Viên quan đến gặp Phao-lô mà hỏi: “Anh khai thật đi! Anh có phải là công dân La Mã không?” Phao-lô đáp: “Phải!” 28Viên quan tiếp: “Ta phải trả một số tiền lớn mới được quốc tịch La Mã đấy!” Phao-lô đáp: “Còn tôi sinh ra thì đã là công dân La Mã rồi!”
29Các binh sĩ sắp tra tấn ông lập tức rút lui. Viên quan cũng lo sợ vì đã xiềng xích một công dân La Mã. 30Hôm sau, muốn biết chắc chắn vì lý do nào người Do Thái tố cáo Phao-lô, viên quan cởi giây xích cho Phao-lô và ra lệnh triệu tập các thượng tế và toàn thể Hội Đồng, rồi đưa Phao-lô ra đứng trước mặt họ.

Before you do a workout of any kind, you need a thorough warm up. The warm up portion of your workout helps to get your muscles ready for Cheap ray bans action. Dimitroffwanted to forge a shared vision in that respect. Culture is [Quinn’s] number one thing.”. Palin enlisted in the Army on the sixth anniversary of the Sept. 11, 2001 terrorist attacks and spent a year deployed in Iraq. The key thing when you’re doing this is actually that you want to keep everything relatively close to you. You’re going to get to the point where if you let go of anything while you’re working on it, the tape is going to come unraveled. With so many franchises appreciated by adults and cheap nfl jerseys children alike, Disney promises to perform well at the box office in the future as well. This August, the company will release Guardians of the Galaxy introducing audiences to a new cast of Marvel characters that will further develop franchises as part of Disney’s long term strategy. This process lasts for about 60 to 90 minutes. The intensity and duration of applied current varies depending on the severity of pain the person experiences due Cheap Football Jerseys to the trauma. We are nike air max 95 black all poisoned! cried Madame Duparc, in the greatest terror. Good oakley xlj heavens! I smell burned arsenic in the kitchen!. Intern at MTPWant to work at Meet the Press?Wehave internship positions available throughout the year. You must be a college junior or Cheap Football Jerseys senior and be able to receive school credit for your work. Thirdly, Madame Duparc does not mention that she held michael kors glasses the plate for the pudding to be poured into, and took chanel bags saks it to her father. Fourthly, and most important of all, Madame baby barbour jackets Duparc altogether omits to state that she sprinkled salt, with her louis vuitton sale bags own hands, over the hasty pudding although she had expressly informed prada discount outlet Wholesale NFL Jerseys her servant, a day or two before, that salt was never the weather chanel to be mixed with it. Decide on video footage that best suits your site. For instance, on a genealogy site, you might create a video of old family photographs (think Ken Burns). According to Muslims historians, Muslims were born in the desert of Arabia on April 20,571. The meaning of his name is that he is highly praised. One time, a customer asked what address Wholesale NFL Jerseys I had on file. Parents should tell the coaches if they feel like they are leaning towards more of a gamesmanship attitude. The notion is still true that you “Play like you Practice”. England’s second match is against Australia at Melbourne a week on Sunday, followed six days later by New Zealand in Dunedin. The final is in Wellington on 15 November and England must at least reach it if they are to justify the weird hockey jerseys system of having the national coach, Steve McNamara, based in Sydney..

back Back to NVB Online