back Back to NVB Online

Công Vụ 21

Phao-lô Về Giê-ru-sa-lem
1Chúng tôi từ giã họ ra khơi. Tàu chạy thẳng qua đảo Cốt, hôm sau chúng tôi đến đảo Rô-đơ rồi đến Ba-ta-ra. 2Gặp một chiếc tàu đi Phê-ni-xi, chúng tôi xuống tàu và rời bến. 3Thấy bờ biển Síp, chúng tôi chạy ngang phía nam đảo này, trực chỉ Sy-ri, rồi cập bến Ty-rơ cho tàu dỡ hàng. 4Tại đây, chúng tôi gặp một số môn đồ nên ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ được Thánh Linh báo trước đã khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5Nhưng sau những ngày đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả môn đồ cùng vợ và các con đều tiễn chúng tôi ra ngoài thành phố, và quỳ gối trên bãi biển mà cầu nguyện. 6Từ giã nhau, chúng tôi xuống tàu, còn các môn đồ trở về nhà.
7Chặng hải trình từ Ty-rơ chấm dứt tại Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi lên bờ chào các môn đồ và ở lại với họ một ngày. 8Hôm sau, đến Sê-sa-rê, chúng tôi vào trọ nhà ông truyền giáo Phi-líp là một trong bảy vị chấp sự. 9Ông có bốn con gái đồng trinh thường nói tiên tri. 10Mấy ngày sau, A-ga-bút một nhà tiên tri từ xứ Giu-đê xuống, 11đến thăm chúng tôi, lấy nịt lưng của Phao-lô tự trói tay chân mình và nói: “Đây là điều Thánh Linh phán dạy: Người chủ chiếc dây nịt này sẽ bị người Do Thái trói như vầy tại Giê-ru-sa-lem và nộp vào tay người ngoại quốc.”
12Nghe xong, chúng tôi và các môn đồ địa phương đều nài nỉ Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13Nhưng Phao-lô đáp: “Anh em làm gì mà khóc lóc cho đau lòng tôi. Chẳng những tôi chịu trói mà còn sẵn lòng chịu chết vì danh Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem!” 14Sau khi không thuyết phục được Phao-lô thì họ nói rằng: “Nguyện ý Chúa được nên!”
15Sau đó, chúng tôi chuẩn bị và đi lên Giê-ru-sa-lem. 16Có vài môn đồ ở Sê-sa-rê cùng đi và đưa chúng tôi đến trọ tại nhà của Ma-na-sơn, một người Síp và là một môn đồ kỳ cựu.
Phao-lô Viếng Thăm Gia-cơ
17Đến Giê-ru-sa-lem, chúng tôi được anh em tín hữu vui mừng tiếp đón. 18Hôm sau, Phao-lô cùng chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đều có mặt. 19Chào hỏi xong, Phao-lô tường thuật từng chi tiết những việc Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân tộc ngoại quốc qua chức vụ mình.
20Nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời, rồi bảo Phao-lô: “Anh ơi, anh thấy không? Bao nhiêu vạn người Do Thái đã tin theo Đạo và tất cả đều cuồng nhiệt về Kinh Luật Môi-se. 21Họ đã được báo cáo rằng anh dạy người Do Thái ở khắp các nước ngoài bỏ Kinh Luật Môi-se, đừng làm lễ cắt bì cho trẻ con và đừng theo tục lệ Do Thái nữa. 22Chắc hẳn họ đã nghe tin về anh rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? 23Vậy anh nên nghe lời chúng tôi khuyên: Ở đây có bốn người mắc lời hứa nguyện. 24Anh cứ đưa họ đi và làm lễ tẩy sạch với họ, cũng chịu tiền cho họ xuống tóc, thì mọi người sẽ biết rằng người ta đã báo cáo không đúng về anh, chứ anh cũng tuân giữ Kinh Luật. 25Về những tín hữu trong các dân tộc ngoại quốc, chúng tôi đã viết thư cho họ biết rằng họ không được ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và đừng gian dâm.”
26Phao-lô đem bốn người ấy đi và hôm sau cùng làm lễ tẩy sạch với họ. Rồi ông vào Đền Thờ báo cáo ngày nào cuộc tẩy sạch sẽ hoàn tất và lễ vật sẽ dâng lên cho mỗi người trong nhóm mình.
Phao-lô Bị Bắt Trong Đền Thờ
27Gần xong bảy ngày ấy, bỗng có mấy người Do Thái gốc Tiểu Á thấy Phao-lô trong Đền Thờ. Họ liền sách động quần chúng bắt Phao-lô, 28và gào thét: “Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Giúp chúng tôi với! Chính tên này đã tuyên truyền khắp nơi, xui giục mọi người chống lại dân tộc, Kinh Luật và nơi thánh này.” Hơn thế nữa, hắn còn dẫn người Hy-lạp vào trong đền thờ, làm ô uế nơi thánh nầy. 29Vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô ở trong thành phố với Phao-lô, nên họ tưởng ông đem Trô-phim vào trong Đền Thờ.
30Cả thành phố đều náo loạn, dân chúng từ khắp nơi chạy đến, bắt Phao-lô kéo ra khỏi Đền Thờ. Lập tức, các cửa đền đóng lại. 31Họ đang tìm cách giết Phao-lô thì viên tư lệnh quân La Mã được tin báo rằng cả thành phố đều rối loạn. 32Lập tức, ông điều động một số sĩ quan và binh sĩ tức tốc kéo đến chỗ đám đông. Thấy viên quan La Mã và binh sĩ, dân chúng ngưng tay không đánh đập Phao-lô nữa.
33Viên quan đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói lại bằng hai sợi xích, rồi mới hỏi: “Tên này là ai? Đã làm những gì?” 34Trong đám đông người gào thế này, kẻ thét thế kia, tạo nên một sự lộn xộn đến nỗi viên quan không thể nào tìm biết sự việc diễn tiến ra sao cả, nên ông ra lệnh cho binh sĩ giải Phao-lô vào trong đồn. 35Khi Phao-lô lên tới các bậc thềm, dân chúng càng hung bạo đến nỗi binh sĩ phải khiêng ông đi. 36Dân chúng kéo theo đông đảo, gầm thét: “Giết nó đi!”
Phao-lô Tự Biện Hộ Trước Người Do Thái
37Khi sắp được khiêng vào trong đồn, Phao-lô hỏi viên quan: “Tôi có được phép ngỏ đôi lời với ngài không?” Viên quan nói: “Anh biết tiếng Hy Lạp sao? 38Thế anh không phải là tên phản loạn Ai Cập trước đây đã lãnh đạo bốn ngàn quân khủng bố kéo vào đồng hoang sao?”
39Phao-lô đáp: “Tôi là người Do Thái, quê ở Tạc-sơ, thuộc Si-li-si, công dân một thành danh tiếng. Xin ngài cho tôi được nói với dân chúng!”
40Được phép rồi, Phao-lô đứng trên bực thềm đồn quân, ra hiệu cho dân chúng. Khi ai nấy yên lặng, ông phát biểu bằng tiếng A-ram rằng:

Cruz is at his best when he work inside of the numbers and beat defenders based on their initial leverage. The Niners have to take that away and challenge with the Giants’ WR on the release. And just to think about it, this is the type of game that you pretty much set your legacy. The last time that happened was 1970, when the season began with a Super Bowl rematch pitting Kansas City and Minnesota.. CHENNAI, JANUARY 24. This is a new twist to a series already balanced on a razor’s edge. The game, the Little Ceasar’s Bowl, featured Marshall versus Ohio. College bowl referees wholesale football jerseys work a full day for their cheap jerseys from china salaries, and as illustrated by a Dec. ‘Thank God it’s finally done,’ she said. ‘There are so many more people joining the church we really needed more space so we could be more comfortable and do more wholesale jerseys things for the community, and the response today is absolutely breathtajing. IF YOU’VE been tuning in or logging on, absorbing oakleys outlet or engaging in the endless debate that is all things football, this is how you might expect a profile of St ray bans sale Kilda’s captain to begin, one whole round into 2012. Yet like the game itself, the charm is in the capacity to surprise.. Just before halftime, with the Rams driving into Cowboys territory and hoping to build on a 21 7 lead, St. Louis center Scott Wells lost his grip while snapping on third and one. The drum of the mixer has fixed paddles attached to the cheap nfl jerseys inside. When the mixer is rotating, these paddles pick up Cheap nfl jerseys the concrete, pull it to the top, and then gravity lets it fall down on itself. Turner was one of the earliest influences on Rock ‘n’ Roll and was inducted into the Rock ‘n’ Roll Hall of Fame along with his ex wife Tina. His legacy these days isn’t so much as a great musician, however, as it is the pop culture butt of every joke about spousal abuse since the mid 80s.. He is a great big brother, so hopefully that is some indication of the man he will grow to be. But for now my babies need me, and I will always be here for them, no matter how old they are.. As to Austria, it shed diplomatic tears over the transaction. They new balance cannot be called crocodile tears, insomuch that they were in a measure sincere. For example, to deal with virtually any female ailment, the prescription for an alarming period of time was simply cocaine tampons. Although, in fairness to the old timey doctors, this probably did eliminate some of the discomfort women were experiencing, or at the very least made them no longer care about it..

back Back to NVB Online