back Back to NVB Online

Công Vụ 20

Phao-lô Qua Ma-xê-đoan Và Hy Lạp
1Khi cuộc rối loạn đã êm, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, khích lệ họ rồi từ giã, lên đường đi Ma-xê-đoan. 2Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp khích lệ anh em tín hữu. 3Đến Hy Lạp, ông ở lại ba tháng. Đang chuẩn bị đáp tàu đi về Sy-ri, ông khám phá được âm mưu của người Do Thái hại ông, nên ông quyết định đi đường bộ trở về qua ngả Ma-xê-đoan. 4Cùng đi có Sô-ba-tê, con Phi-ru, người Bê-rê; A-ri-tạc, Sê-cung-đu, người Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út, người Đẹt-bơ; Ti-mô-thê, Ti-chi-cơ và Trô-phim ở Tiểu Á. 5Họ đi trước và đợi chúng tôi tại Trô-ách. 6Sau lễ bánh không men, chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, năm ngày sau, gặp họ tại Trô-ách, chúng tôi ở lại đây một tuần lễ.
Đi Trô-ách
7Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi họp nhau ăn bữa tiệc tương giao. Phao-lô giảng luận cho anh em tín hữu. Vì hôm sau phải lên đường, nên ông tiếp tục giảng cho đến nửa đêm. 8Trong phòng họp trên lầu có đốt nhiều đèn. 9Một thanh niên tên Ơ-tích ngồi trên thành cửa sổ ngủ gục trong khi Phao-lô giảng dài. Vì ngủ say quá, nên anh từ trên tầng thứ ba té xuống. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết rồi. 10Nhưng Phao-lô đi xuống, nằm sấp người trên anh, ôm anh rồi bảo: “Đừng sợ! Linh hồn còn ở trong người!” 11Phao-lô lên lầu bẻ bánh ăn và tiếp tục giảng luận đến sáng mới lên đường. 12Người ta đưa thanh niên ấy về nhà, thấy còn sống nên được an ủi nhiều.
Đến Mi-lê
13Chúng tôi đi trước, đáp tàu qua A-sốt, chờ đón Phao-lô; vì ông định đi bộ nên đã xếp đặt như thế. 14Gặp nhau tại A-sốt, chúng tôi đón ông xuống tàu qua My-ti-len. 15Hôm sau, rời bến My-ti-len, tàu chúng tôi đến ngang đảo Chi-ô, đi được một ngày, ghé vào cảng Sa-mốt. Tàu chạy thêm một ngày nữa thì đến Mi-lê. 16Phao-lô đã quyết định đi qua Ê-phê-sô chứ không ghé lại để khỏi mất thì giờ tại Tiểu Á. Ông cố đi gấp để nếu được, có thể về đến Giê-ru-sa-lem cho kịp lễ Ngũ Tuần.
Các Người Chăn Bầy Ở Ê-phê-sô
17Từ Mi-lê, Phao-lô sai người qua Ê-phê-sô triệu tập các trưởng lão của Hội Thánh. 18Khi họ đến đông đủ, ông trình bày: “Anh em biết nếp sống tôi suốt thời gian qua, từ ngày tôi mới đặt chân đến Tiểu Á. 19Tôi hầu việc Chúa với cả lòng khiêm nhường, đổ nhiều nước mắt, chịu đựng những cuộc thử thách do âm mưu ám hại của người Do Thái.
20Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác. 21Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải ăn năn trở về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Giê-su.
22Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó. 23Tôi chỉ biết một điều: trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi. 24Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.
25Kìa, nay tôi biết rằng tất cả quý anh em đã được nghe tôi truyền giảng về Nước Đức Chúa Trời không một ai còn thấy mặt tôi nữa. 26Vì thế, hôm nay tôi xin thưa rằng tôi trong sạch, không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai. 27Vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Đức Chúa Trời, không giữ lại điều gì.
28Anh em hãy giữ mình và toàn thể bầy chiên mà Thánh Linh đã đặt anh em làm giám mục, để chăn dắt Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào giữa anh em, chẳng dung tha bầy chiên đâu. 30Và giữa anh em sẽ có những người nổi lên dùng lời xuyên tạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ.
31Vậy anh em phải tỉnh thức, hãy nhớ rằng suốt ba năm, cả ngày lẫn đêm tôi không ngừng đổ nước mắt khuyên bảo mỗi người luôn.
32Bây giờ, tôi giao thác anh em cho Chúa và cho Đạo ân sủng của Ngài, là Đạo có khả năng gây dựng và đem lại cho anh em cơ nghiệp giữa tất cả các thánh đồ. 33Tôi chẳng tham bạc, vàng, hoặc y phục của ai cả. 34Chính anh em biết rõ hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao tôi. 35Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.’ ”
36Nói xong, Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với tất cả các trưởng lão. 37Tất cả đều khóc lóc, ôm Phao-lô mà hôn. 38Điều làm họ buồn thảm nhất là câu ông nói họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

list of d1 colleges in north carolina2c shows that no E type AFM reflection is observed at =+0.3% down to 12K, in contrast to that at =+1.8%, for example. On the other hand, T remains finite with the tendency of suppression towards zero. For those devices it is just a matter of turning it on in the settings for the phone to act as a media server. For those owning an Android device that is not already DLNA enabled, read on for an overview of good working software and quick how to’s to set the system up.. 5. The Colts don’t get a deal done with Andrew LuckThis isn’t necessarily a move, but it would it be just as shocking and risky as wholesale nfl jerseys the others on the list. Tom cheap oakleys Grimshaw: We do all the editing in a dome tent situated at Base Camp. The tent is a good size and is remarkably comfortable, considering where we are. Rovers are one point nfl jerseys cheap off the bottom of the table, and Kean has come under increasing pressure from Rovers fans to be replaced. However, he remains committed to the India trip, one which he has made monthly himself since wholesale jerseys Indian owners Venkys took over at Ewood Park last November.. Add the over/under line on the betting card. The final popular bet for a football betting slip is cheap jerseys called the over or under line. I don think I would ever (or could ever) argue that this behavior affects someone (arent we all worthwhile simply for being human beings?) but I do make an argument that promiscuity, etc. Is reckless, harmful, not loving and something that can and should be avoided. Management vigorously denied the charges. But, as Winston Churchill said, government investigations have a very long, smoldering fuse, cheap oakleys sunglasses but they always ignite. I hope they will learn from it. Any lessons we take from it will only be valuable in the future.”. Alabama was the company’s first client and is its top seller, with licensing fees skyrocketing 250% since 2005. Battle no longer runs the company.. NFL broadcasts could highlight the early warning signs of Alzheimer’s, Baratas Replicas Ray Ban encourage medical screenings, and encourage donations for Alzheimer’s research. I would think that the NFL commissioner, owners, and players would want to show their support for Alzheimer’s awareness and research by wearing purple.. Originally, Ocarina of Time was going to be played mainly from a first person perspective, like a shooting game but without the shooting (presumably). That means the over the shoulder lock on mode the game was known for would have been completely absent. And Baumgartner hopes to become the first skydiver to break the speed of sound. Air Force Colonel Joseph Kittinger. Still, it again seemed clear to me that all Draghi has done here is to notify players in the economy and markets that he is willing to go further if necessary. While that should be supportive to European equities (NYSE: IEV) and somewhat to the euro (NYSE: FXE), the real question investors need to ask is will he need to do more?.

back Back to NVB Online