back Back to NVB Online

Công Vụ 19

Phao-lô Hoạt Động Tại Ê-phê-sô
1Khi A-bô-lô ở Cô-rinh-tô, Phao-lô theo con đường xuyên nội địa đến Ê-phê-sô. Gặp một số môn đệ tại đây, 2ông hỏi họ: “Khi anh em tin đã nhận lãnh được Thánh Linh chưa?” Họ đáp: “Chúng tôi cũng chưa nghe nói có Thánh Linh nào cả!” 3Ông hỏi: “Vậy anh em chịu phép báp-tem nào?” Họ đáp: “Phép báp-tem của Giăng.” 4Phao-lô nói: “Giăng làm phép báp-tem ăn năn tội, nhưng ông đã bảo dân chúng phải tin Đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Giê-su.” 5Nghe vậy, họ đều chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-su. 6Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri. 7Số môn đệ ấy tổng cộng độ mười hai người đàn ông.
8Phao-lô vào hội đường giảng cách dạn dĩ trong ba tháng, biện luận và thuyết phục người nghe về Nước Đức Chúa Trời. 9Nhưng có một số người ngoan cố, không chịu tin còn xuyên tạc Đạo Chúa trước công chúng, nên ông bỏ họ, tập họp riêng các môn đệ hằng ngày thảo luận trong trường học của Ty-ra-nu. 10Việc này tiếp tục hai năm, đến nỗi tất cả mọi người ở tỉnh Tiểu Á, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, đều được nghe Đạo Chúa.
Các Con Trai Của Sê-va
11Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm những việc quyền năng phi thường, 12đến nỗi người ta đem khăn tay hoặc khăn choàng ông đã dùng đặt lên người bệnh thì các chứng bệnh đều được chữa lành và các tà linh bị trục xuất. 13Có mấy người Do Thái đi từ nơi này đến nơi khác trừ quỷ, cũng thử dùng Danh Chúa Giê-su để trừ tà linh. Họ bảo quỷ: “Ta trục xuất nhà ngươi nhân danh Đức Giê-su mà Phao-lô truyền giảng!” 14Đó là bảy con trai của Sê-va, một thượng tế Do Thái, đã làm như thế. 15Nhưng quỷ đáp: “Ta biết Đức Giê-su và cũng rõ Phao-lô, nhưng các ngươi là ai?” 16Người bị quỷ ám xông vào khống chế và áp đảo cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà ấy chạy trốn, mình mẩy trần truồng và đầy thương tích.
17Tất cả người Do Thái và Hy Lạp trong thành Ê-phê-sô biết việc ấy đều khiếp sợ và Danh Chúa Giê-su càng được tôn kính. 18Nhiều tín đồ đến, công khai xưng tội và kể ra các việc họ đã làm. 19Một số đông người từng thực hành ma thuật đã gom góp sách phù chú và đốt đi trước mặt công chúng. Các sách này trị giá tổng cộng đến năm mươi ngàn miếng bạc. 20Vậy nhờ năng lực Chúa, Đạo Ngài ngày càng tăng trưởng và vững mạnh.
Vụ Rối Loạn Tại Ê-phê-sô
21Sau các việc đó, Phao-lô quyết định trong lòng sẽ đi qua Ma-xê-đoan và A-chai để về Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi về đó, tôi cũng phải đến thăm Rô-ma.” 22Ông sai hai người phụ tá là Ti-mô-thê và Ê-rát đi trước qua Ma-xê-đoan, trong khi ông còn ở lại Tiểu Á thêm một thời gian.
23Bấy giờ, một cuộc náo loạn lớn xảy ra tại Ê-phê-sô vì Đạo Chúa. 24Một người thợ bạc tên Đê-mê-triu chuyên làm các điện thờ nữ thần Ác-tê-mít bằng bạc, đem lại nguồn lợi lớn cho giới thợ bạc. 25Ông triệu tập toàn thể thợ bạc và những người đồng nghiệp, và bảo: “Thưa các đồng nghiệp, các bạn đã biết nhờ nghề này mà chúng ta được giàu có. 26Chính các bạn cũng đã nghe và thấy rằng tên Phao-lô này dám bảo: Các thần tượng do tay người làm ra không phải là thần. Nó thuyết phục được nhiều người, không những ở thành Ê-phê-sô mà gần khắp cả Tiểu Á nữa. 27Chẳng những chúng ta sợ nghề nghiệp mình bị bêu riếu, lại còn có nguy cơ Đền thờ của đại nữ thần Ác-tê-mít cũng sẽ bị khinh dể, và đại danh của nữ thần được mọi người trong cả Tiểu Á và toàn thế giới tôn thờ cũng sẽ bị tiêu tan!”
28Nghe những lời ấy, họ nổi giận, hét lên: “Vĩ đại thay nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô!” 29Cả thành phố đều rối loạn. Người ta cùng nhau ào ào chạy vào hý trường, kéo theo Gai-út và A-ri-tạc, hai người Ma-xê-đoan bạn đồng hành của Phao-lô.
30Phao-lô định vào giáp mặt đám đông nhưng các môn đệ Chúa ngăn cản. 31Vài nhà lãnh tụ Tiểu Á là bạn của Phao-lô cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào hý trường.
32Đám đông thật là hỗn loạn: Người hô thế này, kẻ gào thế khác. Phần đông cũng chẳng hiểu vì lý do nào mình đến tụ họp. 33Một số người từ đám đông chỉ dẫn cho A-léc-xan-đơ nên nói gì vì người Do Thái đẩy ông ra đứng trước. A-léc-xan-đơ lấy tay ra hiệu, định tự bào chữa trước công chúng 34Nhưng vừa nhận ra ông là người Do Thái, đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt hai tiếng đồng hồ: “Nữ thần Ác-tê-mít của người Ê-phê-sô vĩ đại thay!”
35Tổng thư ký thành phố trấn an đoàn dân và bảo: “Đồng bào Ê-phê-sô! Ai lại không biết thành phố Ê-phê-sô có nhiệm vụ canh giữ đền thờ đại nữ thần Ác-tê-mít và tượng của nữ thần đã từ trời giáng xuống sao? 36Vậy, vì không ai chối cãi được điều đó, nên đồng bào nên bình tĩnh, đừng làm gì vội vã! 37Đồng bào đã giải mấy người này đến đây, nhưng họ không có trộm cắp của Đền Thờ cũng không phạm thượng đến nữ thần của đồng bào! 38Vậy, nếu Đê-mê-triu và các đồng nghiệp muốn kiện cáo ai thì đã có các tòa án và các thẩm phán, cứ để họ đưa nhau ra tòa! 39Nếu đồng bào còn đòi hỏi điều gì, thì xin giải quyết tại hội đồng hợp pháp. 40Vì thật ra, chúng ta có cơ nguy bị tố cáo về tội nổi loạn vì vụ tập họp đông đảo hôm nay mà không có lý do nào biện minh được.” 41Nói xong, viên tổng thư ký giải tán đám đông.

5 foreign school rules way better than the american versionOnce, Beryl flew into a rage when she learned that George had been to the studio canteen for a cup of tea with Irene Handl. ‘She was such a nasty, spiteful piece of work to just about everyone, including George. We can have the base runner at 2nd base try to get into secondary lead, because we do have some base runners at times that as soon as a pitcher lifts up his knee, he’ll start to move into a secondary lead. These are the types of guys that we can pickoff on an inside move.. Peaceful Lake Tusc. Home is located on a large wooded, private lot with gorgeous, open water wholesale nfl jerseys view. Now, you have choices on the V step, the L step to make it a little bit more exciting. I’m going to show you a variation that I do. Tom Brady took a few cringe worthy shots from Buffalo’s defense. But you know what that would be? That would be the kind of nitpicking that coaches get paid to do. Our brains take this to the next level and assume that an aggressive man will be more successful and make more money than a timid one. By wearing red, you project an aura of wealth and potential and sexy. I don think Rush is a racist (he kinda crazy but not a racist). When he called the NFL a fight between the Bloods and the fake oakleys outlet Cripts it wasn an insult on black men but an insult to gangsters doing anything. Paul DePodesta a former New York Mets vice wholesale nfl jerseys president of player development and scouting, was hired as the Browns’ Chief Strategist. cheap jordans DePodesta is known for use of analytics and was portrayed by Jonah Hill in the film “Moneyball.”. Bennet Omalu, who was not affiliated with the BU research team. Regardless, Mike’s death became the impetus for the forthcoming movie “Concussion,” which is scheduled to be released on Christmas day. Literally translated, geisterfahrer means “ghost driver.” That’s vaguely unsettling in a Nicolas Cage movie sort of way, but that’s not why we’ve chosen it for this list. No, to learn why this word made the cut for “things we’re glad we, as Americans, never have to say”, you must consider a few things: fake oakleys A) The word is German, so automatically you get the sense of something sinister lurking just beneath the surface, like a troll in the basement of that delightful clock making house in the Black Forest; B) This is a common enough occurrence in Germany to warrant its own word specifically designed to warn foreigners; and C) Germany is the home of cheap nfl jerseys Replica Oakleys the autobahn, which is the closest any of us will get to Mad Max 2: The Road Warrior in our lifetimes:.

back Back to NVB Online