back Back to NVB Online

Công Vụ 17

Tê-sa-lô-ni-ca
1Phao-lô và Si-la đi ngang qua hai thành Am-phi-bô-li và A-bô-lô-ni rồi đến Tê-sa-lô-ni-ca; trong thành này có một hội đường của người Do Thái. 2Phao-lô theo thói quen vào hội đường và liên tiếp trong ba ngày Sa-bát, dùng Kinh Thánh tranh luận với người Do Thái, 3giải thích và chứng minh rằng Chúa Cứu Thế phải chịu thống khổ và sống lại từ kẻ chết. Ông nói: “Đức Giê-su này mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Chúa Cứu Thế!” 4Một số người được thuyết phục, kết hợp với Phao-lô và Si-la, gồm rất nhiều người Hy Lạp từng kính thờ Đức Chúa Trời và một số đông phụ nữ thuộc giới thượng lưu.
5Nhưng người Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ hung ác ngoài chợ, và tập họp đám đông, gây rối loạn trong thành phố. Họ kéo đến nhà Gia-sôn tìm hai người để đem nộp cho đám đông. 6Tìm không được, họ kéo Gia-sôn và vài anh em tín hữu đến các nhà cầm quyền thành phố, lớn tiếng tố cáo: “Bọn gây rối thế giới đã đến đây, 7và Gia-sôn chứa chấp chúng! Cả bọn chúng đều phạm luật của Sê-sa! Chúng bảo có một vua khác tên là Giê-su!” 8Nghe lời tố cáo, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. 9Nhưng họ chỉ bắt Gia-sôn và các đồng bạn nộp tiền thế chân rồi thả ra.
Các Sứ Đồ Tại Bê-rê
10Trời vừa tối, anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô và Si-la qua Bê-rê. Vừa đến nơi, hai ông vào hội đường Do Thái. 11Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. 12Vì thế nhiều người Do Thái tin nhận Chúa, ngoài ra còn có một số đông phụ nữ Hy Lạp thuộc giới thượng lưu và nhiều đàn ông cũng tin.
13Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca nghe tin Đạo Đức Chúa Trời cũng được Phao-lô công bố tại Bê-rê, họ liền kéo sang, sách động và gây rối trong quần chúng. 14Anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô ra tận bờ biển, còn Si-la và Ti-mô-thê cứ lưu lại Bê-rê. 15Các người hướng đạo đưa Phao-lô đến tận A-then, rồi quay về đem chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến với Phao-lô càng sớm càng tốt.
A-then
16Trong khi chờ đợi hai người tại A-then, Phao-lô tức giận vì thấy thành phố đầy dẫy thần tượng. 17Ông biện luận với các người Do Thái trong hội đường, với những người Hy Lạp có lòng kính thờ Đức Chúa Trời và những người đến tại quãng trường hằng ngày.
18Mấy triết gia thuộc hai trường phái Khoái Lạc và Khắc Kỷ tranh luận với Phao-lô. Vài người bảo: “Tên lắm lời này muốn nói gì đây?” Mấy người khác lại bảo: “Dường như nó tuyên truyền cho các quỷ thần ngoại quốc!” Họ nói thế vì nghe Phao-lô truyền giảng Phúc Âm về Đức Giê-su và sự sống lại. 19Họ giữ Phao-lô lại, đưa đến trước hội đồng A-rê-ô-ba và bảo rằng: “Chúng tôi muốn biết giáo huấn mới mà ông đang nói đó! 20Vì ông mang đến cho chúng tôi mấy điều lạ tai. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa của những điều đó!” 21(Tất cả dân A-then và ngoại kiều tại A-then chỉ dành thì giờ bàn tán và nghe những tư tưởng mới lạ nhất.)
22Phao-lô đứng giữa hội đồng A-rê-ô-ba và nói: “Thưa quý vị là nguời A-then, tôi nhận thấy bất luận việc gì quý vị cũng rất sùng kính. 23Khi đi qua quan sát các nơi thờ tự của quý vị, tôi có thấy một bàn thờ khắc chữ ‘Thờ Thần Không Biết’. Thần quý vị thờ mà không biết đó chính là thần tôi đang truyền cho quý vị.
24Đức Chúa Trời đã sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa tể của trời và đất; Ngài không ngự trong các đền miếu do tay người làm ra, 25cũng không cần tay người phục dịch như thể Ngài cần điều gì; Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. 26Từ một người, Ngài dựng lên tất cả các dân tộc trong nhân loại cho họ ở khắp mặt địa cầu, định thời gian hiện hữu và biên giới cho họ cư trú, 27để tìm kiếm Đức Chúa Trời, may ra có thể dò dẫm mà tìm được Ngài, dù Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. 28Vì ‘Trong Ngài, chúng ta sinh hoạt, cử động và hiện hữu’, như vài thi sĩ của quý vị đã nói: ‘Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’
29Vậy, đã là dòng dõi của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng tưởng bản tính thần linh Ngài giống như vàng, bạc, đá, hình tượng điêu khắc hay sản phẩm tư tưởng của con người. 30Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự ngu muội ấy, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả loài người phải ăn năn, 31vì Ngài đã ấn định một ngày để phán xét nhân loại cách công minh, do một Người Ngài đã chỉ định. Đức Chúa Trời đã xác chứng cho mọi người bằng cách khiến Người sống lại từ cõi chết.”
32Nghe nói kẻ chết sống lại, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói: “Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa!” 33Đến đây, Phao-lô bước ra khỏi hội đồng. 34Nhưng có mấy người theo ông và tin nhận Chúa. Trong số ấy có Đê-ni, một nhân viên hội đồng A-rê-ô-ba, một bà tên Đa-ma-ri và những người khác nữa.

mafia fixer’s offer of help the sport could not refuse(Hold your reigns, this is nothing!) Disgusted with the chewed gum on his palms he wipes it to the seat of the bench, and walks away whistling. An older man enters and is relieved to see the bench. We’re responsible.” Talk about accountability.)Yet it’s worth noting that Caldwell only has a year left on his deal, and new GM Bob Quinn may decide he wants to hire his own guy for 2017 if Detroit falls short of postseason again which seems quite likely given the Lions presently seem to be running a distant third in their own division. Last week: unranked. Some of those athletes include Donovan McNabb, Adam Archuletta, Todd Heap, Trung Candidate, Wally Szczerbiak, Loren Woods, Mushin Muhammad, Jake Plummer, cheap jordans John Capel, Gary Hall Jr, Martay Jenkins, Brian Jennings, Rob Moore, Dan O’Brien, Stacey Dragilla and Dwight Freeny to name a few. Unfortunately David athletic ambitions were derailed by a devastating car accident while preparing for the Track and Field Olympic Trials. Sep 14, 2013; College Station, TX, USA; Texas A Aggies quarterback Johnny Manziel (2) throws in the third quarter against the Alabama Crimson Tide at cheap football jerseys Kyle Field. Alabama Crimson Tide beat the Texas A Aggies 49 42. 13. But he’s much bigger than they are (6 foot 1, 220 pounds) and much more of a threat vertically: He’s averaging 19.7 yards per catch this wholesale football jerseys china year, and that NFL Jerseys Cheap includes his 1 catch, 3 yard performance against the Texans. DUKE: I did not. I Cheap nfl jerseys continued on as long as I could. Teens will be teens, and they do stupid things sometimes. We’ve all been there. It was good timing. The modern fitness industry, not to mention the concept of personal training, was in its infancy, putting Peterson in the centre of a fast growing market. Some players from the 2011 draft class such as Atlanta’s Julio Jones (injury), Denver’s Von Miller (suspensions) and San Francisco’s Aldon Smith (off Cheap nfl jerseys the field) will more than likely have to wait to get new deals until after this season. However, there are still plenty of interesting deals that could see pen hit paper in the very near future.. The vote in Great Britain to leave the EU will have several consequences in the future but there has wholesale jerseys china already been some fallout including a shortage of Marmite which although very popular in the UK, has a flavor most Americans don’t understand. The New York Times reports that Marmite Survives After “Brexit” Spurs Tesco Unilever Price Dispute;. In the end, the Patriots were the team to come away with all the extracurricular penalties. But don’t be fooled: That strategy still isn’t doing Cincinnati any favors.. It is difficult for me to play in England now. I’m 28 next month and I’ve signed here for five years.’.

back Back to NVB Online