back Back to NVB Online

Công Vụ 12

Hội Thánh Lại Bị Bức Hại
1Vào lúc ấy, vua Hê-rốt khủng bố một số người trong Hội Thánh. 2Vua sai xử trảm Gia-cơ, anh của Giăng. 3Thấy việc đó được dân Do Thái hoan nghênh, vua lại cho tìm bắt Phê-rơ vào mùa lễ Bánh Không Men. 4Bắt được Phê-rơ, vua đem tống giam vào ngục, giao cho bốn tiểu đội canh gác, định sau lễ Vượt qua sẽ đưa ra xét xử trước dân chúng.
5Vì thế, Phê-rơ bị giam trong ngục, nhưng Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông.
Phê-rơ Được Giải Cứu
6Hôm trước ngày vua Hê-rốt đưa Phê-rơ ra tòa, giữa đêm, Phê-rơ đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai binh sĩ, còn trước cổng có các lính canh gác. 7Bỗng, một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chiếu vào ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phê-rơ, đánh thức ông và bảo: “Đứng dậy nhanh lên!” Lập tức hai xiềng rớt ra khỏi tay Phê-rơ.
8Thiên sứ lại bảo: “Cài nịt, mang dép vào!” Phê-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp: “Hãy choàng áo ngoài vào rồi theo tôi!” 9Phê-rơ theo thiên sứ ra khỏi ngục, nhưng ông không biết việc do thiên sứ làm là chuyện thật, lại tưởng mình đang thấy khải tượng. 10Qua khỏi trạm canh thứ nhất và thứ nhì, thiên sứ và Phê-rơ vừa đến trước cổng sắt dẫn vào thành, thì cổng tự mở ra cho họ đi qua. Đi vào một đường phố, thiên sứ lập tức rời Phê-rơ.
11Phê-rơ hồi tỉnh lại, tự bảo: “Bây giờ tôi mới biết chắc chắn. Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến giải cứu tôi thoát khỏi Hê-rốt và mọi điều dân Do Thái mong muốn.” 12Ý thức rõ ràng như thế, ông đến nhà bà Ma-ri, mẹ của Giăng cũng gọi là Mác, nơi đây nhiều tín hữu đang nhóm họp cầu nguyện. 13Nghe tiếng ông gõ cửa, một chị giúp việc tên Rô-đa tiến lại gần cửa nghe ngóng. 14Nhận ra tiếng nói của Phê-rơ, chị mừng quá quên cả mở cửa, chạy vào báo tin Phê-rơ đang đứng trước cửa.
15Các tín hữu quở: “Mày điên à?” Nhưng chị quả quyết là đúng. Họ lại bảo: “Đấy là thiên sứ của Phê-rơ.” 16Nhưng Phê-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Mở cửa ra thấy ông, họ kinh ngạc vô cùng. 17Ông lấy tay làm hiệu bảo họ im lặng, và thuật lại cho họ nghe Chúa cứu mình ra khỏi ngục cách nào, rồi bảo: “Xin báo tin cho Gia-cơ và các anh em biết việc này!” Nói xong ông lánh qua một nơi khác. 18Đến sáng, có vụ rối loạn không nhỏ trong hàng ngũ binh sĩ vì điều đã xảy ra cho Phê-rơ.
Vua Hê-rốt Chết
19Vua Hê-rốt ra lệnh tầm nã gắt gao nhưng tìm không được Phê-rơ. Vua cho thẩm vấn lại các lính gác và ra lệnh xử tử hết. Sau đó, vua rời Giu-đê xuống ở tại Sê-sa-rê một thời gian. 20Trước kia, vua căm giận dân Ty-rơ và dân Si-đôn, nhưng họ đồng lòng đến chầu vua. Sau khi thuyết phục được Ba-la-tư, một cận thần của vua, họ xin cầu hòa vì dân nước họ phải nhờ nước vua cung cấp lương thực. 21Đến ngày đã ấn định, Hê-rốt mặc triều phục, ngồi trên tòa ban huấn thị cho dân. 22Dân chúng tung hô vua: “Đây là tiếng nói thần linh chứ không phải tiếng người!” 23Lập tức một thiên sứ của Chúa đánh Hê-rốt vì vua không quy vinh quang về Đức Chúa Trời và vua bị trùng cắn mà chết.
24Nhưng Đạo Chúa tiếp tục tăng trưởng và phát triển. 25Sau khi chu toàn nhiệm vụ, Ba-na-ba và Sau-lơ rời Giê-ru-sa-lem quay về An-ti-ốt đem theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Then, we analyzed their involvement in RGC degeneration after optic nerve transection using intraocular injection of potent channel blockers and short interfering RNA (siRNA) mediated knockdown of each channel in vivo. Our results support targeting specific Kv1 channels to reduce degeneration of these adult central nervous system (CNS) neurons.. There have been outright prices rises, for concession and junior tickets. The league replied to queries about this by saying it had the support of its clubs. I gave him his debut. He played a trial game against Toulon, Wholesale Jerseys he was 16. You have your circles. You have Xs. Digital news firm AllThingsD broke the story that Best Ideas Newsletter portfolio holding Google (NASDAQ:GOOG) could be in talks with the NFL over exclusive rights for the NFL Sunday Ticket package, which allows consumers to Fake ray bans view every NFL game. Another Best Idea portfolio holding, cheap nfl jerseys DirecTV (DTV), currently holds exclusive rights for Sunday Ticket through the 2014 season, which costs the firm $1 billion annually.. Now, if you’ve got a ball you’ve got to shoot over, no problem. You use this. Even dressing myself has become an issue. Thanks to cheap nfl jerseys the sensitivity of the stub, I have to wear pants that both a) give Cheap Jerseys me enough room in the crotch and b) won’t fall down. Refuse to cry every time something doesn go the way it should have. Refuse to whine and moan about how unfair it all is. I never got the feeling he had a racial problem. He looked out for me cheap jerseys and never disrespected me’.Regardless of how good a neighbor he was, Gasser does appear to have longstanding issues when he got behind the wheel.. Sort of has the head of a woman. But cheap nfl jerseys she’s missing the ridiculous glued on boobs, so make of that what you will.. “The games were like being caught in a whirlwind, at first. I didn’t know if I was in the right place and the games move so fast. 11. Baltimore Orioles (14 10) Baltimore’s hot start is all but a distant memory. It’s about running fakes correctly. So there’s a lot of intricacies towards being a wide receiver as well. At the start of the debate, Christie took a similar tack, asking CNN, the debate host, to literally turn the spotlight from him to the audience. “Leadership is not about me, it’s about our country,” he said. Less than a week before the Patriots shockingly traded Jamie Collins to Cleveland, they made another deal to augment their linebacker corps with much less fanfare. In fact, it cost them almost nothing, given that they gave up a sixth round pick and acquired a seventh.

back Back to NVB Online